Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse kapittel 1-9 Prøve-eksamen Velg Slide-Show!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse kapittel 1-9 Prøve-eksamen Velg Slide-Show!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse kapittel 1-9 Prøve-eksamen Velg Slide-Show!

2 Fred Wenstøp2 1.Spørsmål kombinatorikk  I hvor mange rekkefølger kan 5 skolebarn komme inn i en klasse? A)20 B)40 C)60 D)120  Svar D 5! = 5 

3 Fred Wenstøp3 2.Spørsmål kombinatorikk  På hvor mange måter kan man velge ut 7 kuler fra en urne med 10 kuler, uordnet og uten tilbakelegning? A)20 B)40 C)60 D)120  Svar D C 10 7 = 10!/7!3! = 1098/32 = 120

4 Fred Wenstøp4 3.Spørsmål sannsynlighet  En urne inneholder 10 kuler, 8 er hvite og 2 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, uten tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig én sort kule blir med i utvalget? A)7/30 B)10/30 C)14/30 D)20/30  Svar D: (8 over 6)(2 over 1)/(10 over 7) = 14/30

5 Fred Wenstøp5 4.Spørsmål sannsynlighet  En urne inneholder 10 kuler, 6 er hvite og 4 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, uten tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig 2 sorte kuler blir med i utvalget? A)0,3 B)0,4 C)0,5 D)0,6  Svar A: (6 over 5)(4 over 2)/(19 over 7) = 3/10

6 Fred Wenstøp6 5.Spørsmål sannsynlighet  En urne inneholder 10 kuler, 6 er hvite og 4 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, med tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig 2 sorte kuler velges? A)0,012 B)0,078 C)0,160 D)0,261  Svar: D: Binomisk n = 7, p = 0,4 a = 2 gir P(2) = 0,2613 (formel eller tab. 2)

7 Fred Wenstøp7 6.Spørsmål Wilcoxon  I en Wilcoxon tegnrangtest har du beregnet følgende 6 differanser fra stikkprøvene. -5-12478  Hva er testobservatorverdiene? A)2 og 19 B)4 og 17 C)5 og 16 D)6 og 15  Svar C: 1 +4 = 5

8 Fred Wenstøp8 7.Spørsmål Produksjon  En produksjonsprosess er i uorden med sannsyn- lighet 0,1. Sannsynligheten for produksjonsfeil er 0,2 hvis prosessen er i orden og 0,5 hvis den er i uorden. Hva er sannsynligheten for produksjonsfeil? A)0,05 B)0,18 C)0,22 D)0,23  Svar D: 0,2*0,9 + 0,5*0,1 = 0,23

9 Fred Wenstøp9 8.Spørsmål Produksjon  Produksjonsprosessen ovenfor lager feil. Hvor sannsynlig er det at den er i uorden? A)0,05 B)0,18 C)0,22 D)0,23  Svar C: Bayes setning: 0,5*0,1/0,23 = 0,217

10 Fred Wenstøp10 9.Spørsmål Ordningsobservatorer  Du har følgende stikkprøve på 14 observasjoner: 34 37 39 42 44 44 44 50 51 52 55 56 60 65 Et tosidig 95% konfidensintervall for medianen går A)fra 34 til 65 B)fra 37 til 60 C)fra 39 til 56 D)fra 42 til 55  Svar C: kritisk verdi c = 3

11 Fred Wenstøp11 10.Spørsmål Ensidig intervall  Du har følgende stikkprøve på 14 observasjoner: 34 37 39 42 44 44 44 50 51 52 55 56 60 65 Et ensidig 95% høyregrenseintervall for medianen går A)ovenfra til 39 B)ovenfra til 42 C)nedenfra til 56 D)nedenfra til 55  Svar D: c = 4

12 Fred Wenstøp12 11.Spørsmål Mann-Whitney  Du har to stikkprøver 20 22 27 27 28 og 2125262830  Mann-Whitneytallene er: A)10,5 og 14,5 B)9,5 og 15,5 C)8,5 og 16,5 D)7,5 og 17,5  Svar A

13 Fred Wenstøp13 12.Spørsmål Mann-Whitney  Du har to stikkprøver 20 22 27 27 28 og 2125262830  Et 95% konfidensintervall for differansen mellom de to populasjonsmedianene er: A)-8 til 6 B)-6 til3 C)-4 til2 D)-3 til2  Svar A: c=3

14 Fred Wenstøp14 13.Spørsmål Mengder  I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje) A)0,62 B)0,37 C)0,67 D)0,44  Svar D: 280/630 DistiktOljeGassTørtTotalt 1 Sydvest23040100370 2 Sentrale kyst20304090 3 Syd309050170 Totalt280160190630

15 Fred Wenstøp15 14.Spørsmål Mengder  I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje|Sydvest) A)0,62 B)0,37 C)0,67 D)0,44  Svar A: 230/370 DistiktOljeGassTørtTotalt 1 Sydvest23040100370 2 Sentrale kyst20304090 3 Syd309050170 Totalt280160190630

16 Fred Wenstøp16 15.Spørsmål Mengder  I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje  Sydvest) A)0,62 B)0,37 C)0,67 D)0,44  Svar B: 230/630 DistiktOljeGassTørtTotalt 1 Sydvest23040100370 2 Sentrale kyst20304090 3 Syd309050170 Totalt280160190630

17 Fred Wenstøp17 16.Spørsmål Mengder  I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje  Sydvest) A)0,62 B)0,37 C)0,67 D)0,44  Svar C: (280+370-230)/630 DistiktOljeGassTørtTotalt 1 Sydvest23040100370 2 Sentrale kyst20304090 3 Syd309050170 Totalt280160190630

18 Fred Wenstøp18 17.Spørsmål median  Hva er stikkprøvemedianen i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: 000 05 5 1010 12162240 A)5 B)7,5 C)10 D)12  Svar B: mellom 6. og 7. observasjon

19 Fred Wenstøp19 18.Spørsmål gjennomsnitt  Hva er stikkprøvegjennomsnittet i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: 000 05 5 1010 12162240 A)5 B)7,5 C)10 D)12  Svar C: 120/12 = 10

20 Fred Wenstøp20 19.Spørsmål skjevhet  Hva kan sies om skjevheten i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: 000 05 5 1010 12162240 A)mindre enn 1,0 B)lik 1,0 C)større enn 1,0 D)ubestemt  Svar C: Fordelingen har en laaang høyrehale

21 Fred Wenstøp21 20.Spørsmål Metodevalg  Du har registrert vekten til 80 personer før og etter en slankekur, og skal velge en test for å finne ut om kuren har noen effekt i populasjonen. Du legger vekt på forutsetningenes holdbarhet og testens styrke. Du velger: A)Mann-Whitneytesten B)Fortegnstesten C)Tegnrangtesten D)Welsh' test  Svar C: Parvise observasjoner. Tegnrangtesten er sterkere enn fortegnstesten.

22 Fred Wenstøp22 21.Spørsmål Utbetaling fra arbeidskontorene  Aftenposten skriver at én av fire personer på attføringstiltak får utbetalt feil stønadsbeløp. Som belegg for påstanden referes det til en undersøkelse der 870 tilfeldig utplukkede personer på attføringstiltak ble kontrollert. 235 av dem hadde fått feil utbetaling. En ensidig test på Ho: p=0,25 mot alternativet p > 0,25 gir en signifikanssannsynlighet på: A)0,05 B)0,07 C)0,08 D)0,17  Svar C: P(a>=235) =1-BINOMDIST(235;870;0,25;1) = 0,08

23 Fred Wenstøp23 22.Spørsmål Sannsynlighetsregning  Børsindeksen går enten opp eller ned. Den går opp med en sannsynlighet 0,4. Renten enten stiger eller synker, og med en sannsynlighet 0,6 for å stige. Sannsynligheten for at renten og børsen skal stige samtidig er 0,24. Med slike sannsynligheter er: A)det statistisk uavhengighet mellom børs og rente B)det statistisk avhengighet mellom børs og rente C)børsoppgang og renteoppgang disjunkte hendelser D)børsnedgang og rentenedgang disjunkte hendelser  Svar A: P(opp og stige) = P(opp)*P(stige)

24 Fred Wenstøp24 23.Spørsmål Standardavvik  Du har gjort 16 observasjoner av x, x var lik null åtte ganger og lik 20 åtte ganger. Hva er stikkprøvestandardavviket til x? A)4,0 B)8,0 C)10,0 D)10,3  Svar D: 10*roten(16/15)

25 Fred Wenstøp25 24.Spørsmål Regnskapspakke  For å teste om en ny regnskapspakke N er bedre enn den gamle G, har 50 firmaer brukt G og 30 brukt N. Den nye pakken sviktet 2 ganger, og den gamle 6 ganger. Er den nye signifikant bedre enn den gamle? Beregn signifikanssannsynligheten. A)0,03 B) 0,05 C) 0,07 D) 0,19  Svar D: Fishertesten 280,141842 190,045650 0100,006239

26 Fred Wenstøp26 25.Spørsmål Hypoteseprøving  For å teste om en ny regnskapspakke N er bedre enn den gamle G, har 50 firmaer brukt G og 30 brukt N. Den nye pakken sviktet 2 ganger, og den gamle 6 ganger. Er den nye signifikant bedre enn den gamle på 5%-nivået? A) den nye er bedre enn den gamle B)vi kan ikke se bort fra at den nye er bedre enn den gamle C)de er like gode D)vi kan ikke se bort fra at de er like gode  Svar D: Signifikanssannsynligheten er større enn signifikansnivået. Ho må beholdes.

27 Fred Wenstøp27 26.Spørsmål Metodevalg  Du har intervjuet 500 menn og 500 kvinner om i hvilken grad de er enige i en påstand, med svarmuligheter fra "helt uenig" til "helt enig". Aktuell testmetode for forskjell mellom menn og kvinner er: A)Wilcoxons tegnrangtest B)Fortegnstesten C)Mann-Whitneytesten D)Fishers eksakte test  Svar C: To uavhengig stikkprøver med ordinale observasjoner

28 Fred Wenstøp28 27.Spørsmål Medianen  Hva er argumentet for å bruke medianen som observator for sentraltendens istedenfor gjennomsnittet når vi har meget skjeve fordelinger? A)at medianen ikke lar seg påvirke av verdien til tilfeldige meget ekstreme observasjoner B)at medianen selv har en symmetrisk fordeling C)at medianen likevel vil være normalfordelt D)at medianen fanger opp verdiene til meget ekstreme observasjoner  Svar A: De andre alternativene er tøvete

29 Fred Wenstøp29 28.Spørsmål Tellinger og målinger  Det er viktig å kunne skjelne mellom tellinger og målinger i statistikk. Et eksempel på måling er observasjon av: A)antall barn med/uten medfødte misdannelser med fedre som røyker/ikke røyker B)antall pulsslag pr. minutt C)antall kvinner/menn som gir ulike svar på et dikotomisk spørsmål D)antall som vil betale mer/mindre for ulike miljøforbedringer  Svar B, de andre svarene kan kategoriseres

30 Fred Wenstøp30 29.Spørsmål Tellinger og målinger  Det er viktig å kunne skjelne mellom tellinger og målinger i statistikk. Et eksempel på telling er observasjon av: A)antall kroner folk er villig til å betale for et miljøgode B)antall pulsslag pr. minutt C)antall kvadratmetre i en bolig D)antall som vil betale mer/mindre for ulike miljø forbedringer  Svar D: dette er det eneste som kan kategoriseres

31 Fred Wenstøp31 30.Spørsmål Standardavvik  Populasjonsstandardavviket til tallene 2 og 4 er: A)1 B)1,4 C)2 D)4  Svar A


Laste ned ppt "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse kapittel 1-9 Prøve-eksamen Velg Slide-Show!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google