Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!
Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest Flervalgsspørsmål om SPSS-utskrifter Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!

2 Kapittel 7 p-verdien i en ensidig test med alternativ P(riktig) > 0,5 er A) 0,50 B) 0,25 C) 0,146 D) 0,073 Svar D) Vi bruker p-verdi = 0,146/2 fordi det er ensidig test Fred Wenstøp

3 Kapittel 7 Nullhypotesen i testen ovenfor er at den binomiske p har verdien A) 0,50 B) 0,25 C) 0,146 D) 0,073 Svar A) Test Proportion = p0 Fred Wenstøp

4 Kapittel 8 Point Probability = .035 svarer til sannsynligheten for
A) Minst 10 negative B) Høyst 3 positive C) Nøyaktig 10 negative D) Minst 10 negative eller høyst 10 negative Svar C) Binomialfordelingen med p = 0,5, n = 13 og a = 10 (eller a = 3) Fred Wenstøp

5 Kapittel 8 Nullhypotesen i testen er at den binomiske p er lik A) 0,5
C) 0,046 D) 0,035 Svar A) Det betyr at man like gjerne får en negativ som en positiv differanse Fred Wenstøp

6 Kapittel 8 p-verdien i en ensidig Wilcoxon tegnrangtest på om øyehøyde hjelper er A) –2,132 B) 0,033 C) 0,016 D) 0,003 Svar C) Signifikanssannsynlighet og p-verdi er det samme Fred Wenstøp

7 Kapittel 8 H0: Hyllehøyde spiller ingen rolle. H1: Øyehøyde er best.
A) H0 forkastes på 5%-nivået, men ikke på 2,5%-nivået B) H0 forkastes på 2,5%-nivået, men ikke på 1%-nivået C) H0 forkastes på ethvert rimelig nivå D) H0 beholdes på 5%-nivået Svar B) Signifikanssannsynlighet = p-verdi 0,016 i ensidig test Fred Wenstøp

8 Kapittel 8 Testobservators verdi i en tosidig Mann-Whitneytest er
C) –2,0 D) 0,45 Svar A) Dette er det minste Mann-Whitneytallet. Det skal sjekkes mot tabell 4b, hvis du ikke heller vil se på p-verdien som er 0,045 og altså signifikant på 5%-nivået Fred Wenstøp

9 Kapittel 8 Dataene er bensinpriser ved et tilfeldig utvalg bensinstasjoner. På 5 %-nivået er konklusjonen A) Utvalget er for lite til å beregne eksakt p-verdi B) Prisnivået er likt i de ulike selskapene C) Prisnivået kan være likt i de ulike selskapene D) Prisnivået er forskjellig i de ulike selsakpene Svar D) Nullhypotesen forkastes fordi p-verdi = 0,042 < 5 % Fred Wenstøp

10 Kapittel 8 Sannsynligheten for at de 38 røykerne skal fordele seg minst så skjevt som 17 mot 21 hvis gutter og jenter røyker like mye A) vises ikke i utskriftene B) er lik 0,191 C) er lik 0,254 D) er lik 0,132 Svar D) Fishers eksakte test Fred Wenstøp

11 Kapittel 10 Nullhypotesen i testen går ut på at populasjonsgjennomsnittet er lik A) 1,35 B) 0,197 C) 0,3406 D) 3,63 Svar D) Test Value er det samme som m0 Fred Wenstøp

12 Kapittel 10 På s. 235 i læreboken (6. utg.) finner du symbolet sd.
A) sd = 15,77 B) sd = 26,17 C) sd = 7,26 D) sd = 2,17 Svar B) Tallene er henholdsvis Fred Wenstøp

13 Kapittel 10 A) m1 – m2 = -4807 B) m1 – m2 = 6860 C) m1 –m2 = -0,701
Hva er nullhypotesen? A) m1 – m2 = -4807 B) m1 – m2 = 6860 C) m1 –m2 = -0,701 D) m1 – m2 = 0 Svar D) Dette er standard nullhypotese i testen Fred Wenstøp

14 Kapittel 10 A) Ingen sammenheng mellom spesialisering og jobb
Datafil: yrke. Rader: spesialisering. Kolonner: jobbtype. Tabell: antall. Konklusjonen er? A) Ingen sammenheng mellom spesialisering og jobb B) Muligens sammenheng mellom spesialisering og jobb C) Åpenbar sammenheng mellom spesialisering og jobb D) Assymp. Sig. = 0,000 viser at de ikke har latt seg beregne Svar C) p-verdien er omtrent lik null Fred Wenstøp

15 Kapittel 12 Variansen til Hydro er A) 1,385 B) 0,008875 C) 0,003572
Svar B) COV(x,x) = VAR(x) Fred Wenstøp

16 Kapittel 13 Analysen viser at antall døde per pga lungekreft stiger med A) 7,36 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person B) 3,61 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person C) 0,005 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person D) 6,24 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person Svar C) a = 7,36, b = 0,005 Fred Wenstøp

17 Kapittel 14 Datafil sivil96 inneholder lønnen til jenter etter spesialisering. Hvilket utsagn er korrekt? A) Lønnen varier mer på tvers av spesialisering enn innen hver gruppe B) Lønnen varier mer innen hver spesialisering enn på tvers av gruppene C) Lønnen avhenger åpenbart av spesialisering D) På 10 % - nivået kan man si at lønnen avhenger av spesialisering Svar B) er større enn 1615 Fred Wenstøp

18 Kapittel 14 Datafil meieri inneholder prisene på meieriprodukter i et utvalg butikker. Hvilket utsagn er mest dekkende for meieriprodukter? Det er ingen forskjell på butikkene B) Dataene peker i retning av at noen butikker er dyrere enn andre, men uten å virke overbevisende C) Det er tydelig at noen butikker er dyrere enn andre D) Det er trolig ingen forskjell på butikkene Svar C) p-verdien er 0,012 Fred Wenstøp


Laste ned ppt "Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google