Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest Flervalgsspørsmål om SPSS-utskrifter Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest Flervalgsspørsmål om SPSS-utskrifter Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest Flervalgsspørsmål om SPSS-utskrifter Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!

2 Fred Wenstøp2 Kapittel 7  p-verdien i en ensidig test med alternativ P(riktig) > 0,5 er A) 0,50 B) 0,25 C) 0,146 D) 0,073  Svar D) Vi bruker p-verdi = 0,146/2 fordi det er ensidig test

3 Fred Wenstøp3 Kapittel 7  Nullhypotesen i testen ovenfor er at den binomiske p har verdien A) 0,50 B) 0,25 C) 0,146 D) 0,073  Svar A) Test Proportion = p 0

4 Fred Wenstøp4 Kapittel 8  Point Probability =.035 svarer til sannsynligheten for A) Minst 10 negative B) Høyst 3 positive C) Nøyaktig 10 negative D) Minst 10 negative eller høyst 10 negative  Svar C) Binomialfordelingen med p = 0,5, n = 13 og a = 10 (eller a = 3)

5 Fred Wenstøp5 Kapittel 8  Nullhypotesen i testen er at den binomiske p er lik A) 0,5 B) 0,092 C) 0,046 D) 0,035  Svar A) Det betyr at man like gjerne får en negativ som en positiv differanse

6 Fred Wenstøp6 Kapittel 8  p-verdien i en ensidig Wilcoxon tegnrangtest på om øyehøyde hjelper er A) –2,132 B) 0,033 C) 0,016 D) 0,003  Svar C) Signifikanssannsynlighet og p-verdi er det samme

7 Fred Wenstøp7 Kapittel 8  H 0 : Hyllehøyde spiller ingen rolle. H 1 : Øyehøyde er best. A) H 0 forkastes på 5%-nivået, men ikke på 2,5%-nivået B) H 0 forkastes på 2,5%-nivået, men ikke på 1%-nivået C) H 0 forkastes på ethvert rimelig nivå D) H 0 beholdes på 5%-nivået  Svar B) Signifikanssannsynlighet = p-verdi 0,016 i ensidig test

8 Fred Wenstøp8 Kapittel 8  Testobservators verdi i en tosidig Mann-Whitneytest er A) 77,5 B) 908,5 C) –2,0 D) 0,45  Svar A) Dette er det minste Mann- Whitneytallet. Det skal sjekkes mot tabell 4b, hvis du ikke heller vil se på p-verdien som er 0,045 og altså signifikant på 5%-nivået

9 Fred Wenstøp9 Kapittel 8  Dataene er bensinpriser ved et tilfeldig utvalg bensinstasjoner. På 5 %-nivået er konklusjonen A) Utvalget er for lite til å beregne eksakt p-verdi B) Prisnivået er likt i de ulike selskapene C) Prisnivået kan være likt i de ulike selskapene D) Prisnivået er forskjellig i de ulike selsakpene  Svar D) Nullhypotesen forkastes fordi p-verdi = 0,042 < 5 %

10 Fred Wenstøp10 Kapittel 8  Sannsynligheten for at de 38 røykerne skal fordele seg minst så skjevt som 17 mot 21 hvis gutter og jenter røyker like mye A) vises ikke i utskriftene B) er lik 0,191 C) er lik 0,254 D) er lik 0,132  Svar D) Fishers eksakte test

11 Fred Wenstøp11 Kapittel 10  Nullhypotesen i testen går ut på at populasjonsgjennomsnittet er lik A) 1,35 B) 0,197 C) 0,3406 D) 3,63  Svar D) Test Value er det samme som  0

12 Fred Wenstøp12 Kapittel 10  På s. 235 i læreboken (6. utg.) finner du symbolet s d. A) s d = 15,77 B) s d = 26,17 C) s d = 7,26 D) s d = 2,17  Svar B) Tallene er henholdsvis

13 Fred Wenstøp13 Kapittel 10  Hva er nullhypotesen? A)  1 –  2 = -4807 B)  1 –  2 = 6860 C)  1 –  2 = -0,701 D)  1 –  2 = 0  Svar D) Dette er standard nullhypotese i testen

14 Fred Wenstøp14 Kapittel 10  Datafil: yrke. Rader: spesialisering. Kolonner: jobbtype. Tabell: antall. Konklusjonen er? A) Ingen sammenheng mellom spesialisering og jobb B) Muligens sammenheng mellom spesialisering og jobb C) Åpenbar sammenheng mellom spesialisering og jobb D) Assymp. Sig. = 0,000 viser at de ikke har latt seg beregne  Svar C) p-verdien er omtrent lik null

15 Fred Wenstøp15 Kapittel 12  Variansen til Hydro er A) 1,385 B) 0,008875 C) 0,003572 D) 0,01011  Svar B) COV(x,x) = VAR(x)

16 Fred Wenstøp16 Kapittel 13  Analysen viser at antall døde per 100 000 pga lungekreft stiger med A) 7,36 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person B) 3,61 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person C) 0,005 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person D) 6,24 for hver ekstra sigarett i året i gjennomsnitt per person  Svar C) a = 7,36, b = 0,005

17 Fred Wenstøp17 Kapittel 14  Datafil sivil96 inneholder lønnen til jenter etter spesialisering. Hvilket utsagn er korrekt? A) Lønnen varier mer på tvers av spesialisering enn innen hver gruppe B) Lønnen varier mer innen hver spesialisering enn på tvers av gruppene C) Lønnen avhenger åpenbart av spesialisering D) På 10 % - nivået kan man si at lønnen avhenger av spesialisering  Svar B) 20142 er større enn 1615

18 Fred Wenstøp18 Kapittel 14  Datafil meieri inneholder prisene på meieriprodukter i et utvalg butikker. Hvilket utsagn er mest dekkende for meieriprodukter? A)Det er ingen forskjell på butikkene B) Dataene peker i retning av at noen butikker er dyrere enn andre, men uten å virke overbevisende C) Det er tydelig at noen butikker er dyrere enn andre D) Det er trolig ingen forskjell på butikkene  Svar C) p-verdien er 0,012


Laste ned ppt "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest Flervalgsspørsmål om SPSS-utskrifter Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google