Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 4 Målformulering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 4 Målformulering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 4 Målformulering
Fred Wenstøp

2 4.1 Innledning Handlingsorientering og verdiorientering: Etikk
Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal gjøre for å nå dem. Etikk To typer typer verdier normer for organisasjonens adferd - Dydsetikk hva organisasjonen skaper - Konsekvensetikk To former for ledelse regelstyrt ledelse – pliktetikk målstyrt ledelse - konsekvensetikk Målhierarki Teori, målhierarki for personlige valg, overordnet bedriftsmålhierarki, funksjonelt nivå i bedriften, offentlig virksomhet. Fred Wenstøp

3 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 1
Personlig case Tenk deg at du akkurat er ferdig med videregående skole, og skal velge studium. Du kan kanskje studere realfag eller ingeniørfag, eller muligens sykepleie eller til tannlege – eller hva med økonomi eller psykologi? Det er ikke lett å velge. Kanskje hjelper det å spørre hvorfor du eventuelt skulle studere realfag? Lære om naturen Studiet er fleksibelt slik at du kan velge retninger underveis Gir generell kompetanse Studiet er langt og krevende Ikke opplagt at arbeidsgiverne står i kø etterpå Lønnsutsiktene er ikke de aller beste Fred Wenstøp

4 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 2
Personlig case, fortsatt Denne tankerekken gir bakgrunn for å formulere verdier -         Realkunnskap -         Fleksibilitet i studiet -         Fleksibilitet på arbeidsmarkedet -         Gode lønnsutsikter -         Høy status -         Kort studium -    Høy sannsynlighet for å greie å gjennomføre studiet - Gode utsikter til å finne arbeid etter endt studium Fred Wenstøp

5 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 3
Verdifokusering: Bli enige om hva dere ønsker å oppnå før dere diskuterer hva dere skal gjøre! Mål: noe verdifullt som du vil ha mest mulig av på sikt Måltall: Et konkret tall du vil prøve å strekke deg etter til neste år Fred Wenstøp

6 4.3 Etikk ”Og se, der var en mann som hadde en vissen hånd; og de spurte ham: er det tillatt å helbrede på sabbaten? For at de skulle føre klagemål mot ham. Men han sa til dem: Hvem er det vel i blant eder som har ett får, og om det på sabbaten faller i en grøft, da ikke tar fatt i det og drar det opp? Hvor meget mer er da ikke et menneske enn et får? Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.” (Matt. 12, 10-12) Fariseerne står for pliktetikk Jesus for konsekvensetikk (og også for dydsetikk i andre smnh.) Men det krever vurdering av hva som er godt Vurdering krever emosjoner, derfor sauer Fred Wenstøp

7 4.3 Etikk Pliktetikk Konsekvensetikk Dydsetikk
Kant – Weber – regelstyrt ledelse sine ira et studio Konsekvensetikk Hume – McGregor – målstyrt ledelse – management by objectives krever emosjonell vektlegging av målene. For å finne det beste alternativet må du veie for og i mot Dydsetikk Kjerneverdier – dyder Ti-på-topp integritet, ærlighet, rettferdighet, likhet, upartiskhet, lojalitet, engasjement, respekt, nøysomhet og toleranse Fred Wenstøp

8 4.4 Målhierarki og verdier
Et målhierarki viser hvilke verdier organisasjonen ønsker å skape Kjerneverdier inkluderes vanligvis ikke i målhierarkiet Målhierarkiets oppgave er å vise hva som er av verdi, ikke hvordan verdiene kan realiseres. Et målhierarki består av hovedmål og delmål og ender opp med resultatmål nederst Resultatmålene er målbare størrelser Fred Wenstøp

9 Generisk målhierarki for bedrift
Fred Wenstøp

10 Generisk målhierarki for personlige problemstillinger
Fred Wenstøp

11 Strategisk målhierarki for bedrift
Fred Wenstøp

12 Utvikling av målierarki
Når du utvikler et målhierarki ovenfra, skal du spørre: Hva innebærer dette målet? Hvilke verdier dreier det seg om? Hvorfor er målet viktig? Svarene indikerer hvilke delmål som skal være på nivået nedenfor. Du skal ikke spørre: Hvordan kan målet nås? Da skifter du fra å være verdiorientert til å være handlingsorientert. Fred Wenstøp

13 4.6 Bedriftsmålhierarki på funksjonelt nivå. Eks.: Markedsføring
Fred Wenstøp

14 Målhierarki fra nettsideinformasjon. Eksempel: Norske Skog
Fred Wenstøp

15 Anbefalt litteratur Frode Nyeng (1999), Etiske teorier, Fagbokforlaget, Bergen Hax, A. C. and N. S. Majluf (1996). The Strategy Concept and Process. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall Barney, J. B. (1997). Gaining and sustaining competitive advantage. Reading, Mass., Addison-Wesley Publ. Co Fred Wenstøp


Laste ned ppt "Kapittel 4 Målformulering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google