Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 4 Målformulering Fred Wenstøp. 2 4.1 Innledning  Handlingsorientering og verdiorientering: –Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 4 Målformulering Fred Wenstøp. 2 4.1 Innledning  Handlingsorientering og verdiorientering: –Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 4 Målformulering Fred Wenstøp

2 2 4.1 Innledning  Handlingsorientering og verdiorientering: –Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal gjøre for å nå dem.  Etikk –To typer typer verdier •normer for organisasjonens adferd - Dydsetikk •hva organisasjonen skaper - Konsekvensetikk –To former for ledelse •regelstyrt ledelse – pliktetikk •målstyrt ledelse - konsekvensetikk  Målhierarki –Teori, målhierarki for personlige valg, overordnet bedriftsmålhierarki, funksjonelt nivå i bedriften, offentlig virksomhet.

3 Fred Wenstøp3 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 1  Personlig case –Tenk deg at du akkurat er ferdig med videregående skole, og skal velge studium. Du kan kanskje studere realfag eller ingeniørfag, eller muligens sykepleie eller til tannlege – eller hva med økonomi eller psykologi? Det er ikke lett å velge. Kanskje hjelper det å spørre hvorfor du eventuelt skulle studere realfag? –Lære om naturen –Studiet er fleksibelt slik at du kan velge retninger underveis –Gir generell kompetanse –Studiet er langt og krevende –Ikke opplagt at arbeidsgiverne står i kø etterpå –Lønnsutsiktene er ikke de aller beste

4 Fred Wenstøp4 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 2  Personlig case, fortsatt –Denne tankerekken gir bakgrunn for å formulere verdier  Realkunnskap  Fleksibilitet i studiet  Fleksibilitet på arbeidsmarkedet  Gode lønnsutsikter  Høy status  Kort studium  Høy sannsynlighet for å greie å gjennomføre studiet -Gode utsikter til å finne arbeid etter endt studium

5 Fred Wenstøp5 4.2 Handlingsorientering og verdiorientering - 3  Verdifokusering: –Bli enige om hva dere ønsker å oppnå før dere diskuterer hva dere skal gjøre!  Mål: noe verdifullt som du vil ha mest mulig av på sikt  Måltall: Et konkret tall du vil prøve å strekke deg etter til neste år

6 Fred Wenstøp6 4.3 Etikk  ”Og se, der var en mann som hadde en vissen hånd; og de spurte ham: er det tillatt å helbrede på sabbaten? For at de skulle føre klagemål mot ham. Men han sa til dem: Hvem er det vel i blant eder som har ett får, og om det på sabbaten faller i en grøft, da ikke tar fatt i det og drar det opp? Hvor meget mer er da ikke et menneske enn et får? Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.” (Matt. 12, 10-12) –Fariseerne står for pliktetikk –Jesus for konsekvensetikk (og også for dydsetikk i andre smnh.) •Men det krever vurdering av hva som er godt •Vurdering krever emosjoner, derfor sauer

7 Fred Wenstøp7 4.3 Etikk  Pliktetikk Kant – Weber – regelstyrt ledelse •sine ira et studio  Konsekvensetikk Hume – McGregor – målstyrt ledelse – management by objectives •krever emosjonell vektlegging av målene. For å finne det beste alternativet må du veie for og i mot  Dydsetikk Kjerneverdier – dyder Ti-på-topp •integritet, ærlighet, rettferdighet, likhet, upartiskhet, lojalitet, engasjement, respekt, nøysomhet og toleranse

8 Fred Wenstøp8 4.4 Målhierarki og verdier  Et målhierarki viser hvilke verdier organisasjonen ønsker å skape  Kjerneverdier inkluderes vanligvis ikke i målhierarkiet –Målhierarkiets oppgave er å vise hva som er av verdi, ikke hvordan verdiene kan realiseres.  Et målhierarki består av hovedmål og delmål og ender opp med resultatmål nederst –Resultatmålene er målbare størrelser

9 Fred Wenstøp9 Generisk målhierarki for bedrift

10 Fred Wenstøp10 Generisk målhierarki for personlige problemstillinger

11 Fred Wenstøp11 Strategisk målhierarki for bedrift

12 Fred Wenstøp12 Utvikling av målierarki  Når du utvikler et målhierarki ovenfra, skal du spørre: Hva innebærer dette målet? Hvilke verdier dreier det seg om? Hvorfor er målet viktig? Svarene indikerer hvilke delmål som skal være på nivået nedenfor.  Du skal ikke spørre: Hvordan kan målet nås? Da skifter du fra å være verdiorientert til å være handlingsorientert.

13 Fred Wenstøp13 4.6 Bedriftsmålhierarki på funksjonelt nivå. Eks.: Markedsføring

14 Fred Wenstøp14 Målhierarki fra nettsideinformasjon. Eksempel: Norske Skog

15 Fred Wenstøp15 Anbefalt litteratur  Frode Nyeng (1999), Etiske teorier, Fagbokforlaget, Bergen  Hax, A. C. and N. S. Majluf (1996). The Strategy Concept and Process. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall  Barney, J. B. (1997). Gaining and sustaining competitive advantage. Reading, Mass., Addison- Wesley Publ. Co


Laste ned ppt "Kapittel 4 Målformulering Fred Wenstøp. 2 4.1 Innledning  Handlingsorientering og verdiorientering: –Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google