Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5 Strategiske valg Fred Wenstøp. 2 5.1 Innledning  Kapitlet er ikke deskriptivt, men preskriptivt  Et strategisk valg er skjellsettende. Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5 Strategiske valg Fred Wenstøp. 2 5.1 Innledning  Kapitlet er ikke deskriptivt, men preskriptivt  Et strategisk valg er skjellsettende. Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5 Strategiske valg Fred Wenstøp

2 2 5.1 Innledning  Kapitlet er ikke deskriptivt, men preskriptivt  Et strategisk valg er skjellsettende. Det vil ha innflytelse på mange resultatmål over lang tid  Spesialtilpassede målhierarki for strategiske valg  Problemstilling = alternativene  Ramme for valgsituasjonen: Resultatmålene + alternativene  Rasjonalitet i strategiske valg Rasjonell analyse

3 Fred Wenstøp3 5.2 Å formulere mål for strategisk valg Overordnet målhierarki for BI (fra nettsiden)

4 Fred Wenstøp4 Målhierarki for det strategiske valg: Hvordan skal BI lokaliseres?

5 Fred Wenstøp5 Strategisk målhierarki for gjennomgående case: EBs beslutning i Lørenskog

6 Fred Wenstøp6 5. 4 Rasjonalitet  Konsistente forestillinger –Din oppfatning om virkeligheten må være fri for selvmotsigelser.  Velfunderte forestillinger –Du må ha innhentet en kostnadseffektiv mengde informasjon før du tar beslutningen.  Konsistente verdier –Det må ikke være selvmotsigelser i dine preferanser. Det kan du sikre gjennom å bruke nyttefunksjoner.  Velfunderte verdier –Du må ha velkalibrerte følelser som forteller deg hvor viktige målene dine er i forhold til hverandre.  En rasjonell handlingsregel –Du bør velge den handlingen som maksimerer forventet nytte.

7 Fred Wenstøp7 5.5 Beslutningsanalyse  Ramme for EBs strategiske beslutning Problemstilling Å finne andre eiere Nedlegging Å la de ansatte overta Videre drift Resultatmål Minimer tap for eierne (mill. kr. nåverdi) Maksimer antall gjenværende arbeidsplasser (arbeidsplasser) Maksimer EBs omdømme (prosent med positivt syn på EB) Maksimer leveringssikkerhet til kundene (% sannsynlighet)

8 Fred Wenstøp8 EBs beslutningstabell En beslutningstabell skal inneholde konsistente og velfunderte forestillinger om konsekvensene av de strategiske alternativene – rasjonalitetskrav 1 og 2.

9 Fred Wenstøp9 Preferanseanalyse  Nyttefunksjoner –Nyttefunksjoner overfører skårene i beslutningstabellen til nytter slik at vektlegging blir mulig. Dessuten kan man ta hensyn til eventuell risikoaversjon. –Det gir konsistente preferanser – –rasjonalitetskrav 3

10 Fred Wenstøp10 Preferanseanalyse  Vektlegging –Vektlegging er subjektiv –Velkalibrerte vekter oppfyller det fjerde kravet til rasjonalitet. –I EBs tilfelle: 40 % for tap 25 % for arbeidsplasser 20 % for omdømme 15 % for leveringssikkerhet  Mer om vektlegging i kapittel 9

11 Fred Wenstøp11 Valg av alternativ

12 Fred Wenstøp12 5.6 Eksempler på rammer for problemstillinger  Her følger en rekke eksempler på rammer, hentet fra studentoppgaver, anonymisert, og forsynt med kommentarer.

13 Fred Wenstøp13 5.7 Anbefalt litteratur  Keeney, R. (1992). Value-focused thinking. London, Harvard University Press  JE Russo and PJH Schoemaker (1989): Decision Traps. Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and how to Overcome Them, Simon and Schuster, New York  Føllesdal, D. (1982). “The Status of Rationality Assumptions in Interpretation and in the Explanation of Action.” Dialectica 36(4): 301-316  Sen, A. (1995). “Rationality and social choice.” The American economic Review 85(1): 1-24  Damasio, A. R. (1994). Descartes' error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York, G P Putnam's sons


Laste ned ppt "Kapittel 5 Strategiske valg Fred Wenstøp. 2 5.1 Innledning  Kapitlet er ikke deskriptivt, men preskriptivt  Et strategisk valg er skjellsettende. Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google