Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5 Strategiske valg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5 Strategiske valg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5 Strategiske valg
Fred Wenstøp

2 5.1 Innledning Kapitlet er ikke deskriptivt, men preskriptivt
Et strategisk valg er skjellsettende. Det vil ha innflytelse på mange resultatmål over lang tid Spesialtilpassede målhierarki for strategiske valg Problemstilling = alternativene Ramme for valgsituasjonen: Resultatmålene + alternativene Rasjonalitet i strategiske valg Rasjonell analyse Fred Wenstøp

3 5.2 Å formulere mål for strategisk valg Overordnet målhierarki for BI (fra nettsiden)
Fred Wenstøp

4 Målhierarki for det strategiske valg: Hvordan skal BI lokaliseres?
Fred Wenstøp

5 Strategisk målhierarki for gjennomgående case: EBs beslutning i Lørenskog
Fred Wenstøp

6 5. 4 Rasjonalitet Konsistente forestillinger
Din oppfatning om virkeligheten må være fri for selvmotsigelser. Velfunderte forestillinger Du må ha innhentet en kostnadseffektiv mengde informasjon før du tar beslutningen. Konsistente verdier Det må ikke være selvmotsigelser i dine preferanser. Det kan du sikre gjennom å bruke nyttefunksjoner. Velfunderte verdier Du må ha velkalibrerte følelser som forteller deg hvor viktige målene dine er i forhold til hverandre. En rasjonell handlingsregel Du bør velge den handlingen som maksimerer forventet nytte. Fred Wenstøp

7 5.5 Beslutningsanalyse Ramme for EBs strategiske beslutning
Problemstilling Å finne andre eiere Nedlegging Å la de ansatte overta Videre drift Resultatmål Minimer tap for eierne (mill. kr. nåverdi) Maksimer antall gjenværende arbeidsplasser (arbeidsplasser) Maksimer EBs omdømme (prosent med positivt syn på EB) Maksimer leveringssikkerhet til kundene (% sannsynlighet) Fred Wenstøp

8 EBs beslutningstabell
En beslutningstabell skal inneholde konsistente og velfunderte forestillinger om konsekvensene av de strategiske alternativene – rasjonalitetskrav 1 og 2. Fred Wenstøp

9 Preferanseanalyse Nyttefunksjoner
Nyttefunksjoner overfører skårene i beslutningstabellen til nytter slik at vektlegging blir mulig. Dessuten kan man ta hensyn til eventuell risikoaversjon. Det gir konsistente preferanser – rasjonalitetskrav 3 Fred Wenstøp

10 Preferanseanalyse Vektlegging Mer om vektlegging i kapittel 9
Vektlegging er subjektiv Velkalibrerte vekter oppfyller det fjerde kravet til rasjonalitet. I EBs tilfelle: 40 % for tap 25 % for arbeidsplasser 20 % for omdømme 15 % for leveringssikkerhet Mer om vektlegging i kapittel 9 Fred Wenstøp

11 Valg av alternativ Fred Wenstøp

12 5.6 Eksempler på rammer for problemstillinger
Her følger en rekke eksempler på rammer, hentet fra studentoppgaver, anonymisert, og forsynt med kommentarer. Fred Wenstøp

13 5.7 Anbefalt litteratur Keeney, R. (1992). Value-focused thinking. London, Harvard University Press JE Russo and PJH Schoemaker (1989): Decision Traps. Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and how to Overcome Them, Simon and Schuster, New York Føllesdal, D. (1982). “The Status of Rationality Assumptions in Interpretation and in the Explanation of Action.” Dialectica 36(4): Sen, A. (1995). “Rationality and social choice.” The American economic Review 85(1): 1-24 Damasio, A. R. (1994). Descartes' error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York, G P Putnam's sons Fred Wenstøp


Laste ned ppt "Kapittel 5 Strategiske valg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google