Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etterutdanning i Helse Midt-Norge. Forankring (kvalitetsstrategien/kompetanseplanene) Helseakademiet skal : • bidra med å utvikle, koordinere og samkjøre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etterutdanning i Helse Midt-Norge. Forankring (kvalitetsstrategien/kompetanseplanene) Helseakademiet skal : • bidra med å utvikle, koordinere og samkjøre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etterutdanning i Helse Midt-Norge

2 Forankring (kvalitetsstrategien/kompetanseplanene) Helseakademiet skal : • bidra med å utvikle, koordinere og samkjøre etterutdanning og kurs på tvers av helseforetakene

3 HR-strategi – kompetansestyring og utvikling Kompetansebehov 1. Plan og styring: - hva har vi? - hva trenger vi? Kompetansebehov Prosessperspektivet: kompetanse i pasientforløpet og arbeidsprosessene

4 Et fagfelt i endring Framtidsbilde for 2010 • 80 % av behandlingsmulighetene være utviklet etter 2005 • 55 % av den medisinske kunnskap er endret etter 2005 • - men 70 prosent av helsepersonellets kunnskap er tilegnet FØR 2000

5 Aktiviteter 1. Lederopplæring A.Lederopplæring - nasjonalt program B.B. Lederopplæring - regionalt program For enkeltindivider For team/grupper C. Individuell opplæring - opplæring av ledere på ”nivå 2”. D. Team: Lederopplæring – Rusforetaket Leder opplæring - HEMIT

6 Aktiviteter 2. Læring og mestring Opplæring for å møte pasienter og pårørende 3. Prosedyrer Plattform for gjennomføring praktiske prosedyrer diagnostikk og behandling 4. Simulatortrening Å gi simulatortrening til helsepersonell innen hjerte- lunge-redning.

7 Aktiviteter 5. Skaderegistreing Trening i registrering av skader etter sentralt gitte retningslinjer 6. Multitraumebehandling-trening i katastrofemedisin Trening i stabilisering av kritisk syke og alvorlig skadde personer før evt. transport til definitivt behandlingssted. 7. Samarbeid DMF - HF Formidle ny kunnskap til alle ansatte og studenter

8 Aktiviteter 8. Geriatri og Kardiologi Kompetanseutveksling mellom HNT og St Olavs Hospital 9. Videokonferanse – forelesninger regionalt og interregionalt Eks. Avanserte operasjoner kompetanseheving i operasjonsteknikk fra fremtidens operasjonsstue Eks andre kliniske fag Interregional kompetanseheving med videokonferanse

9 Aktiviteter 10. Utdanning av ambulanse-personell Sikre god kvalitet på ambulansepersonell i hele regionen 11. Rusrelaterte problemstillinger Gi personalet i akuttmottakene bedre kompetanse i akutt- og kroniske problemstillinger innen rusmedisinen. 12. Motiverende intervju- MI Øke kompetansen på behandling av pasienter med sammensatte lidelser

10 Aktiviteter 13. Sykelig overvekt (Fedme) Bidra til sterkt og rasjonelt samarbeid om behandling av pasienter mellom nivåene. 14. Samarbeidsorganet Universitet – Høgskoler - HMN Komme med innspill til nye utdanningstiltak og justering av eksisterende undervisningsopplegg på de ulike linjene

11 Virksomhetsportalen

12 Aktiviteter 15. E-læring ”11 pakker” •EPJ •Individuell plan •Bruk av SAMPRO •Strålevern NBC/ABC •Trening på medisinsk teknisk utstyr •PAS sengepost •KMF (kurve, medisinering og forordning) •Office 03/07 •Bruk av skjema som styrer innsatsfaktorene

13

14 Aktiviteter Eksempler på inter-regionalt samarbeid mellom HMN og Helse Nord/NST: Samarbeid om felles nettsted og e-læringsplattform, videokonferanse og fagnett og e-lærinspakker • Eksemskolen • PKU (stoffskifte) • Tydelig – Modig - Stolt – i samhandling med kommersielle aktører • Tilleggskurset i Nasjonale fag • Medical Peace Work • Lær demens • Videokonferanse på 1-2-3 • Overvekt, livsstil og mestring • PalRehab- Living with a spinal cord injury • Global learning for local impact • Hjelp det klør • Nettbasert kurs i Huntingtons sykdom • Fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

15 Fagnett Fagnett-områder • Kompetanseprogram i geriatri • Sa-Do (Saksbehandling og dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten) • Regine – rehabiliteringsnettverk i Midt-Troms • RAKEL. Redskap for Autismenettverk og Kompetanseheving • Demensomsorg i Norden • Ringer i Nett - demensomsorg i nettverk • Lærings og mestringsnettverk Nord • Selvhjelp med bruk av webkonferanser

16 Praktiske verktøy Nyheter Databaser Relevant fagstoff Full tekst tidsskrifter RetningslinjerOppsummert forskning RSS feeds Tidsskrifter NEL

17 Poding, Gaming, Buying, Blogging, Wikiing,, YouTubing, Facebooking

18 Medieutviklingen 1960 - 2006

19 Vanligste former å finne informasjon for studenter

20 Poding (Podkasting)

21 Poding

22 Blogger

23 Nettbasert læring - økonomisk lønnsomt…. ”Sparer 20 – 40 % av utgiftene sammenlignet med tradisjonell klasseroms- undervisning.”

24 Læringsmiljø ”Læring skjer best i kombinasjon med praktisk arbeidsoppgaver.”

25 Vi ønsker innspill til aktiviteter!


Laste ned ppt "Etterutdanning i Helse Midt-Norge. Forankring (kvalitetsstrategien/kompetanseplanene) Helseakademiet skal : • bidra med å utvikle, koordinere og samkjøre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google