Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolelederundersøkelsen 2008 For Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Anne-Britt Gran.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolelederundersøkelsen 2008 For Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Anne-Britt Gran."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolelederundersøkelsen 2008 For Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Anne-Britt Gran

2 Innledning

3 Tekniske kommentarer •Antall gjennomførte intervjuer –600 intervjuer, hvor 451 respondenter er ledere i grunnskolen, 136 i videregående og 13 i begge deler •Metode for datainnsamling –Telefonintervjuer (CATI) •Tidspunkt for datainnsamling –4. til 6. november 2008

4 Respondenter

5 Respondenter etter stilling n=600

6 Respondenter etter landsdel n=600

7 Respondenter etter kommunetype n=600

8 Estetiske fag i fagkretsen Har din skole de estetiske fagene i fagkretsen? (kun stilt til VGS) n=150 (styrt av utvalg – ikke av svar på bakgrunnsvariabel)

9 Resultater

10 Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt n=600 Andelen enige er over dobbelt så stor i grunnskolen i forhold til videregående skoler. 70 prosent er uenige i påstanden, 28 prosent er enige. Kun 5 prosent er helt enige.

11 n=600 Andelen som er enig i påstanden synker med skolens størrelse. Over dobbelt så mange ledere i små skoler er enige i påstanden i forhold til ledere i skoler med 400 elever eller flere. Andelen enige er høyere i offentlige skoler enn i de private. Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag

12 Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt Østlandet er minst enig i påstanden, mens Nord-Norge er mest enig i at lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt. Hvorvidt VGS har eller ikke har estetiske fag i fagkretsen er lite utslagsgivende i forhold til hvorvidt man er enig i påstanden. Hele 15 prosent av VGS med estetiske fag er enig i påstanden. Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag

13 n=600 Det er liten forskjell på grunnskole og videregående skole. 64 prosent er enig i påstanden, mens 34 prosent er uenig. Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Mangler man lærere med formell fagkompetanse, er det uheldig å undervise i disse fagene

14 n=600 Ledere i de største skolene er noe mer enig i påstanden enn ledere i de mindre skolene. Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Mangler man lærere med formell fagkompetanse, er det uheldig å undervise i disse fagene Ledere i videregående skoler med estetiske fag er mer enige enn ledere i skoler uten estetiske fag. 3 av 10 lærere i VGS med estetiske fag er dog uenige i påstanden.

15 Øke formelle kompetansen Spørsmål: Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? n=600

16 Tilbud om etter- og videreutdanning Spørsmål: Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? n=600 62 prosent av alle skolene oppgir at de ansatte har fått tilbud om etter- og videreutdanning. På videregående skoler med de estetiske fagene i fagkretsen, oppgir 85 prosent at de ansatte ved skolen har fått tilbud. Flest skoler på Sør/Vestlandet har fått tilbud, færrest skoler i Nord-Norge. Nord-Norge ligger betydelig lavere enn andre landsdeler og langt under landsgjennomsnittet på 62 prosent..

17 Hvorfor de ikke har tilbudt videreutdanning Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? n=600 Spørsmål: Hvorfor er etter- og videreutdanningskurs ikke tilbudt ved din skole? Vet ikke/ikke aktuelt; 12 % Nei; 26 % Ja; 62 % n=158

18 Hvem bestemmer hva som tilbys Spørsmål: Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? n=600

19 Hvilke fagområder som prioriteres Spørsmål: Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioritere dere? n=600

20 Hvilke fagområder som prioriteres Spørsmål: Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioritere dere? n=600

21 Kjennskap til KKO Kjenner du til at det finnes et nasjonalt senter som har å gjøre med kunst? n=600 Vet du hva senteret heter eller hvor det er lokalisert? n=232

22 Kjennskap til KKO Kjenner du til at det finnes et nasjonalt senter som har å gjøre med kunst? Andel som har svart ja av de videregående skolene.

23 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i estetiske fagene? Annet: 15 prosent (like svar er redusert til ett) •ansette faglærte lærere, •benytte seg av de som er i jobben i dag, •bevisstgjøre at skolen trenger det, •Desentralisert undervisning, •erfaringsdeling, eller intern skolering, •etterspørre tidligere. studenter bør tenke tidlig på hva en bør utdanne seg til i forhold til hva en kan utdanne seg til. •fagutveksling og ideutveksling på den enkelte skole, •fagfokus, •mindre fokus på andre fag, •faglig ajourføring, faglig og pedagogisk utdanning, • forandre lovverk for juristfagene, •fordypning på de aktuelle seminarer, •først må skolen søke etter komp., •gi stipend, •gjøre de til fag igjen, •gjøre skolen mer praktisk.. •att det skall vare lov att kopiere hantverk, •gode læresteder, •godkjennelse på kortere kurs, •godt desentralisert tilbud, •ha folk som er interessert i å ta kompetanse, •Har ikke problemer med det, •ikke teori i alle fag, •Involvere disse fagene i andre fag, •Interesse, interesse for faget,

24 Annet fortsetter •intern kurs, •kursing, •klarere krav om det., •Kompetanseheving, •realkompetanse- viktigere enn formell, •KUNSTNERE MÅ FÅ KOMME INN I SKOLEN, •Kursinfo, •kvalifisere de ufaglærte en alt har i skolen, •LITT ROMSLIGARE PERMISJONSMULIGHETER, •lærare som har det i fagkretsen ( det søker vi etter), •utdanning, •mindre grupper i faget, •færre elever per lærer, •mindre leseplikt i noen fag, •MOTIVASION, •motivere for videreutd., •må ha noe å jobbe med., •MÅ VARE GRATIS FOR LÆRAREN, •omsorg av personale, •oppdatering, •oppfordre de som har faget til å ta flere fag fordi vi trenger en kombinasjon på kompetansen, •passe på å hele tiden ta vare på hele mennesker, ikke bare lesing og skriving men også selvfølelse og sånn,

25 Annet fortsetter •permisjon med lønn fra jobben for å klare utdanning i tillegg, siden det blir litt mye for mange, •praktisk erfaring, •PRAKTISK UTDANNING, •Prioritering, •realkompetanse. •sentralisere kompetanse, •sikre jobber, •skape ett fagmiljø som de kan hjelpe andre med, stimulere andre som er i det miljøet og få lyst til å ta utdanning, •skolering og utdanning til de som kan tenke seg og ha faget, •spisse inn mot spesielle fag, •Stipendordninger, •synes mer erfaring kommer inn, •bedre lønnsforhold for lærere, •søker etter lærere med fagkompetanse når man skal ansette, tenke på det når en ansette folk, tenke på hvem man ansetter, •Tid, •tidligere tilsetting og bedre langsiktig oversikt, •tilrettelagt å ta ved siden av jobb, • tilrettelegge bedre jobb og utdanning, •TRENGER MAN EN SNEKKER SÅ MENER JEG ATT MAN KAN ANSETTE HAN, •øke leseplikt, •ØKE TIMETALLET


Laste ned ppt "Skolelederundersøkelsen 2008 For Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Anne-Britt Gran."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google