Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjonsordningene i privat sektor Status og utviklingstrekk Pensjonsforum 05/09-08 Geir Veland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjonsordningene i privat sektor Status og utviklingstrekk Pensjonsforum 05/09-08 Geir Veland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjonsordningene i privat sektor Status og utviklingstrekk Pensjonsforum 05/09-08 Geir Veland

2 Om prosjektet  Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Kartlegge tjenestepensjonsordningene i privat sektor (gjennomført høsten 2007)  Bedriftssurvey (webbasert) – 1 289 bedrifter  Påkoblet registerdata – 40 782 individer  Rapport juni 2008 2

3 Om rapporten  Unik i den forstand at det er første gang det forsøkes med en bred kartlegging av tjenestepensjonsordningene i privat sektor  En omfattende undersøkelse:  En viss utvalgsskjevhet (store bedrifter noe overrepresentert)  Og til dels kompliserte pensjonsspørsmål En rapport som rapporterer hovedfunnene slik de foreligger, med forbehold knyttet til utvalgsskjevhet og undersøkelsens kompleksitet Det ideelle: at pensjonsleverandørene kan levere en del slike data direkte bl.a. til bruk i forskningen 3

4 Innskuddsordningene i sterk vekst Antall arbeidstakere som omfattes Kilde: FNH, Fafo 4

5 Fra ytelse til innskudd Antall arbeidstakere som omfattes (akkumulert) Kilde: FNH, Fafo 5

6 Tjenestepensjonsmarkedet 2005 - 2007 Antall arbeidstakere som omfattes Kilde: FNH, Pensjonskasseforeningen, Fafo 6

7 Tjenestepensjonsmarkedet 2005 – 2007 Premieinntekter (millioner kroner) Kilde: FNH, Pensjonskasseforeningen 7

8 Tjenestepensjonsmarkedet 2005 – 2007 Forsikringsfond (millioner kroner) Kilde: FNH, Pensjonskasseforeningen 8

9 Bedriftssurvey høsten 2007 1 289 bedrifter 40 782 individer 9

10 Type ordning etter næring  Ytelsespensjon:  Størst utbredelse: finans (76 prosent)  Innskuddspensjon:  Størst utbredelse:bygg og anlegg (61 prosent) hotell / restaurant (58 prosent) industri (55 prosent) transport (51 prosent) Gjelder rene ytelses- eller innskuddsordninger, dvs. unntatt kombinerte/ parallelle/lukkede ordninger 10

11 Type ordning etter størrelse  Store bedrifter (+ 50 ansatte)  Har i større grad ytelsesordninger  Små bedrifter = innskudd 11

12 Type ordning etter inntekt og utdanning  En klar majoritet av de som tjener mer enn kr. 450 000 (per 2006) er omfattet av en ren ytelsesordning (64 prosent).  36 – 45 prosent for andre inntektsgrupper  Det samme gjelder de som har utdanning på universitets- eller høyskolenivå (66 prosent)  35 – 46 prosent for de med lavere utdanningsnivå 12

13 Hvor sjenerøse er innskuddsordningene? Individnivå 13

14 Innskuddssatser (lavere enn maksimalt etter LOI) Individnivå 14 Mellom 1 og 6G Mellom 6 og 12G

15 Hvor sjenerøse er ytelsesordningene? Individnivå 15 * Alle virksomheter innen finans har 66% eller høyere * Størst andel med inntil 61 prosent: industri (39%) og handel/hotell /restaurant (42%)

16 Hvor utbredt er egenandeler i ytelsesordningene? Individnivå 16 • Lavest innen finans (0%), handel/hot/rest (15%), transport (17%) og industri (18%) • Høyest innen sosiale og private tjenester (66%) og bygg og anlegg (39%) • Klart lavest andel med egenandel blant de med inntekt over kr. 450 000 (15%)

17 Omdanning fra ytelse til innskudd Bedrifter som har en innskuddsordning 17 Omdanning fra ytelse til innskudd øker med bedriftsstørrelse - Bedrifter med mer enn 100 ansatte skiller seg klart ut (58%)

18 Hvorfor omdanner bedrifter fra ytelse til innskudd? 18

19 Hvordan ser markedet ut i 2015? Antall arbeidstakere som omfattes 19


Laste ned ppt "Tjenestepensjonsordningene i privat sektor Status og utviklingstrekk Pensjonsforum 05/09-08 Geir Veland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google