Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansebehovet i arbeidslivet – framtidas behov Tor-Arne Solbakken Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansebehovet i arbeidslivet – framtidas behov Tor-Arne Solbakken Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansebehovet i arbeidslivet – framtidas behov Tor-Arne Solbakken Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge

2 Kompetansebehovet i arbeidslivet SSB: Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986-2025, andel av total sysselsetting

3 Kompetansebehovet i arbeidslivet Generelle trender som påvirker •Demografisk utvikling •Globalisering •Mobilitet i arbeidsmarkeder •Teknologisk utvikling •Lokal innovasjon – global produksjon •Kunnskapsøkonomien i norsk versjon

4 Kompetansebehovet i arbeidslivet Kilde: Jorunn Furuberg, Arbeid og velferd Nr 2-2011 ”Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde i gjennomsnitt for åra 2002–2006, vil det bli færre i arbeidsstyrken fram mot 2030 som har vidaregåande utdanning som høgaste fullførte utdanning. I 2030 vil det vera fleire i arbeidsstyrken med byggfagleg utanning på vidaregåande nivå som høgaste fullførte utdanning. Det vil også vera fleire med utdanning som hjelpepleiarar, medan det vil bli færre med andre pleiefaglege utdanningar. Også for maskin– og mekaniske fag vil det vera en nedgang i arbeidstyrken samanlikna med situasjonen i 2007.”

5 Kompetansebehovet i arbeidslivet Demografisk utvikling Antall personer i brede aldersgrupper. Registrert 1900-2007 og framskrevet til 2060 ( NOU 2008:18).

6 Kompetansebehovet i arbeidslivet Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå 2008-2030 (i tusen) Kilde: SSB 2010

7 Kompetansebehovet i arbeidslivet Figuren viser sysselsettingsbehovet i pleie- og omsorgssektoren (2005-2050) ved ulike forutsetninger i befolkningsframskrivingen. ( NOU 2008:18).

8 Kompetansebehovet i arbeidslivet Yrker som består enkle og rutinepregede oppgaver og som ikke stiller krav til utdanning (ISCO9) i utvalgte land. Prosent av arbeidsstyrken i 2006. Kilde: OECD, EAG 2008

9 Kompetansebehovet i arbeidslivet

10 Hvorfor ? Inkludering, verdiskaping og fordeling! OECD: Education at a Glance 2010: ”Utdanning har ikke bare økonomiske effekter men påvirker blant annet helse, politisk interesse og mellommenneskelig tillit hos den enkelte. ”

11 Kompetansebehovet i arbeidslivet Hvorfor er vi med i dialog? •For å få god datainngang må partsdialogen omkring kompetansebehov økes på begge sider av bordet! •LO har fremmet initiativ om kompetansetillitsvalgte i norsk arbeidsliv som virkemiddel for bedre og mer kompetent dialog!

12 Kompetansebehovet i arbeidslivet LO er invitert til å spille inn hvordan grunnlaget for et system for framskrivinger og analyse bør se ut: ”Aktører som er sentrale som utviklere og brukere av systemet må involveres i utredningsarbeidet slik at systemet får relevans som utviklingsverktøy for bedre kompetansebeslutninger.”

13 Kompetansebehovet i arbeidslivet Kilde: Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane Hvilke virkemidler prioriterer bedriftene? Tiltak for rekruttering:

14 Kompetansebehovet i arbeidslivet Treffsikre data om framtidige kompetansebehov må ikke bare samles inn og forbli i lokale og sentrale forvaltningsorganer. De må spres gjennom mange kanaler og tas i bruk også i rådgiving og i livslang karriereveiledning

15 Kompetansebehovet i arbeidslivet ” LO krever at det innføres en allmenn rett til livslang karriereveiledning. Denne må være uavhengig av alder, sammenheng og privat status og supplere dagens lovgiving innen feltet. Dette betyr at alle grupper av innbygger må få tilgang til en slik tjeneste fra det offentlige”. www.lo.no/s/Utdanning/Karriereveiledning/

16 Kompetansebehovet i arbeidslivet Kilde: Bergens Næringsråd, Questback – Kompetansebehov hos bedrifter i bergensregionen – 17.10.2011 Da har dere et lokalt dilemma…. Fagutdanning 41,5%

17 Kompetansebehovet i arbeidslivet For få har tenkt å bidra med utdanne arbeidskraften? Kilde: Bergens Næringsråd, Questback – Kompetansebehov hos bedrifter i bergensregionen – 17.10.2011

18 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Hordaland september 2011 •5.767 ledige (2.2% ledighet) •Flest ledige innen industri (761), bygg og anlegg (681) og serviceyrker (594) •Høyest ledighet blant de unge (3,5 % i aldersgruppen 20-29år) •Høyest ledighet: Stord (4,7%), Øygarden (3,3%), Fitjar (2,7%) •Lavest ledighet: Modalen, Austevoll, Ullensvang (alle 1% eller mindre)

19 Topp 5 yrker Helt ledige og utlyste stillinger i september 2011Hordaland Topp 5 yrker blant helt ledige 1. Butikkmedarbeidere (410) 2. Rengjøringspersonale (316) 3. Barne og ungdomsarbeid (249) 4. Støpere, sveisere, platearbeidere (238) 5. Adm salgsarbeid, salgsrepr. (228) Topp 5 utlyste yrker 1. Selger (detalj) (289) 2. Annet pleie og omsorg (130) 3. Barne- og ungdomsarbeid (122) 4. Grunnskolelærere (120) 5. Sykepleiere (109)

20 Utdanning, utdanning, utdanning Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kompetansebehovet i arbeidslivet – framtidas behov Tor-Arne Solbakken Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google