Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke arbeidskraftsbehov har Norge på kort og lang sikt? v/ assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsmessa 18. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke arbeidskraftsbehov har Norge på kort og lang sikt? v/ assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsmessa 18. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke arbeidskraftsbehov har Norge på kort og lang sikt? v/ assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsmessa 18. januar 2012

2 NAV, 02.07.2014Side 2 1 mill flere sysselsatte siste 40 år

3 NAV, 02.07.2014Side 3 Fra vareprodusent til tjenesteprodusent

4 NAV, 02.07.2014Side 4 Særlig sterk vekst innen helse- og sosialetjenster

5 NAV, 02.07.2014Side 5 Dagens situasjon  Lav arbeidsledighet  Høy yrkesdeltakelse  Stor mangel på ingeniører og bygge- og anleggsarbeidere  Stor usikkerhet

6 NAV, 02.07.2014Side 6 Hva skjer med verdensøkonomien?  Utviklingen de neste årene svært avhengig av utviklingen i Europa og USA 1. Gjeldskrisen blir løst uten at vi får en ny bankkrise 2. Gjeldskrisen blir ikke løst – Hellas og Italia misligholder sin gjeld -> Ny internasjonal bankkrise  Uansett svært lav vekst i Europa det neste året

7 NAV, 02.07.2014Side 7 Tredoblet nettoinnvandring

8 NAV, 02.07.2014Side 8 Hvor jobber arbeidsinnvandrerne?  Fagarbeidere og ufaglærte innen bygg og anlegg og industri  Helsepersonell innen helse, pleie og omsorg  Butikker, samt hotell og restaurant  Noen spesialister (leger, ingeniører…)

9 NAV, 02.07.2014Side 9 Utviklingen på lengre sikt  Dominert av mer strukturelle endringer – Demografi – Teknologiske endringer – Utdanningsmønster – Klimaendringer

10 NAV, 02.07.2014Side 10 ”Eldrebølgen”  Betydningen av demografiske endringer – store svingninger i fødselskull fra 1900 og fram til i dag (2008) Kilde: SSB

11 NAV, 02.07.2014Side 11 Eldrebølgen  Vil gi stort behov for helse-, pleie- og omsorgspersonell  Men allerede de neste årene: Stort erstatningsbehov - Store kull går av med alderspensjon de neste 5-10 årene  selv om bedriftene ikke trenger å øke sysselsettingen, må de ha folk for å erstatte de som går av med pensjon.

12 NAV, 02.07.2014Side 12 Hvordan løse eldrebølgen?  Utnytte kvinners arbeidskraftspotensial  Øke pensjoneringsalderen  Arbeidsinnvandring  Øke sysselsettingen blant innvandrere  Flere med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet  Teknologisk utvikling (Helseroboter?)

13 NAV, 02.07.2014Side 13 Teknologiske endringer  Fortsatt utvikling innen IT  Klimavennlig teknologi  Klimatilpasning vil kreve mye ressurser, jmf ”Dagmar” -> Krever både ingeniører, men også bygge og anleggsarbeidere

14 NAV, 02.07.2014Side 14 Lavere etterspørsel etter personer med lav utdanning (Kilde: SSB)

15 NAV, 02.07.2014Side 15 Flere med høy utdanning i arbeidsstyrken (kilde: NAV) Framskriving av arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, 2007 – 2030.

16 NAV, 02.07.2014Side 16 Arbeidsledighet i pst. av arbeidsstyrken etter utdanningsnivå (Kilde: SSB)

17 NAV, 02.07.2014Side 17 Utfordring  Flere menn med kun grunnskole, men færre jobber  Høy innvandring kan også gi flere ledige innvandrere  Grupper som sliter på arbeidsmarkedet  Hvordan unngå at disse faller utenfor?  Svært viktig å tilpasse tiltak til arbeidsmarkedsbehovene

18 NAV, 02.07.2014Side 18


Laste ned ppt "Hvilke arbeidskraftsbehov har Norge på kort og lang sikt? v/ assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsmessa 18. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google