Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile."— Utskrift av presentasjonen:

1 TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov? Innlegg av Truls Sønsteby Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [ Konsesjons- og tilsynsavdelingen, Stab Henvisninger – bl.a.: Energiloven av 29 juni sist endret 19 desember 2003 Energilovforskriften 7 desember sist endret 2 januar 2002 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen - NVE, 16 desember 2002. Kopi av viste transparenter vedlegges

2 Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov ?
Gjensidig avhengige faktorer:) Selskapene/verkenes/enhetenes eget behov: - tradisjonelt: robust gruppeorientert talesamband (drift, sikkerhet, beredskap) - muligheter for ny funksjonalitet - ”digitale” tjenester (bedre samvirke, oppslag, kart, bilder, flåtestyring) Myndighetenes (NVE, DSB ol.) krav: - f.eks. ”Beredskapsforskrift for kraftforsyningen” - NVE (pålitelighet og tilgjengelighet i ekstraordinære situasjoner) Hva blir tilgjengelig - teknologisk, økonomisk ? - f.eks. ”Felles radiosamband for nød-/beredskapsetater” (eller blir det ”hver for seg” - vha. kommersielle løsninger)

3 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (I)
De fleste enheter i kraftforsyningen hadde (og har) hver sitt mobile samband: driftsradio (PMR, ”lukket nett”) 1994: NVEs utvalgsrapport ”Samband og datasikkerhet i kraft-forsyningen” gav anbefalinger om bl.a. utbygging og krav til driftsradio. 1996: KOTEs*) rapport anbefaler felles landsdekkende mobilt radionett, i samarbeide med bl.a. nødetatene basert på TETRA standarden. NVE tar opp saken med OED - JD, Stortingsmeldinger anbefaler samarbeid. *) Kontaktutvalget for telesaker i kraftforsyningen

4 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (II)
1998: OED - NVE (”Kraftforsyningen ”) inviteres med i JDs utredningsprosjekt: ”Felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene” - innstilling avgitt i mars 2001 ”Kraftforsyningens TETRA forprosjekt” etableres av KOTE, Enfo og NVE) og fungerte også som en arbeidsgruppe for JDs prosjekt - og gjennomførte bl.a. undersøkelse om bruk mv. av driftsradio i kraftforsyningen - rapport juni 2001. 2002: NVE vedtar ”Beredskapsforskrift for kraftforsyningen” (BfK) med enkle funksjonelle krav til bl.a. mobile radionett - driftsradio (i kraft 1 januar 2003). 2004: ?

5 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes
Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes*) driftsradio (I) Viktigheten av driftsradio (i prosent av alle som svarte): 1. Ved driftsforstyrrelser: 95% 2. Hensyn til beredskap: 94% 3. Personellets sikkerhet: 93% 4. Daglig drift/vedlikehold: 73% [67% av alle oppgav (også) bruk av mobiltelefon i daglig drift.] Alder (pr. 2000) på driftsradioutstyret (prosentvis fordeling) under 5 år: 26% år: 42% over 10 år: 32% 22% av alle hadde planer om større forbedringer av nettet. *) Ca. 55% av alle enheter, 70% av alle ansatte, terminaler

6 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes driftsradio (II)
Dersom ”TETRA” ikke blir utbygd - hvilket talesamband vil enheten da benytte (antall svar) Eksisterende driftsradio: 99 Mobiltelefon (NMT/GSM): 94 Offentlig (fast-) telefon: 52 Andre løsninger: 15 (f.eks. satellitt) [E.m.: Flere enheter bruker i dag ulike kombinasjoner - og oppnår en betydelig grad av pålitelighet ved redundans - at ulike systemer har ulike egenskaper]

7 KRAFTFORSYNINGSBEREDSKAP REGELVERK - NY STRUKTUR
Energilovens kap. 6 Beredskap Energilovforskriften kap. 6 Beredskap Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Veiledning til BfK

8 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Kapittel 3. Ressurser
§ 3-1. Personell § 3-2. Kompetanse § 3-3. Fritaksordninger § 3-4. Drift § 3-5. Gjenoppretting av funksjon § 3-6. Transport § 3-7. Informasjon § 3-8 Samband

9 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) § 3-8 Samband
Alle enheter i KBO*) skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for: daglig drift håndtering av ekstraordinære situasjoner evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet. *) Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

10 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Kapittel 6
Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Kapittel 6. Informasjonssikring § 6-1 Generelt § 6-2 Beskyttelse av informasjon § 6-3 Sikkerhetskopier § 6-4 Særlige krav til driftskontrollsystemer § 6-5 Mobile radionett - driftsradio § 6-6 Relésamband - vern av kraftsystem

11 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) § 6-5 Mobile radionett - driftsradio
Alle enheter i KBO som er avhengig av pålitelig mobil kommunikasjon for drift, sikkerhet eller gjenoppretting av funksjon skal ha tilgang til mobilt sambandssystem som: a. Dekningsgrad for kraftforsyningens anlegg og drift b. Uavhengig av funksjonssvikt i offentlige nett c. Nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd d. Nødvendig funksjonalitet som: -> direkte apparat - apparat kommunikasjon, -> gruppesending og felles oppkall e. Reservesamband om annet samband svikter.

12 Veiledning til BfK [www.nve.no] § 6-5 Mobile radionett - driftsradio
”Alle enheter i KBO som er avhengig av et pålitelig mobilt driftssamband, og som for fremtiden ikke vil eller kan besørge dette ved eget system - bør etter evne medvirke til utbygging og inngå som bruker av et eventuelt felles radionett for nød- og beredskapsetatene (”Nødnettprosjektet”). Det forutsettes at enheter i KBO får tilgang på akseptable vilkår, at det oppfyller - etter NVEs vurdering - nødvendige minimumskrav til beredskap- og sikkerhet, - og at en utbygging og drift skjer i en konstruktiv dialog med kraftforsyningens drifts- og sambandsansvarlige.”

13 Veiledning til BfK [www.nve.no] § 6-5 Mobile radionett - driftsradio
Mens vi venter konklusjonene fra ”Nødnettprosjektet” vil NVEs praktisere denne paragraf i BfK som følger: Eksisterende systemer opprettholdes – BfKs krav må ikke gjennomføres nå. Det stiller ikke systemkrav til nybygg (for dem som ikke har) eller ytterligere utbygging Kassabelt utstyr kan tas ut av drift og avhendes Gamle men brukbare systemer kan slankes til bered-skapsmessig behov Innsparinger v/ovennevnte forutsettes brukt til nytt utstyr ol. når dette kommer Det er opp til den enkelte enhet om de vil videreutvikle egne PMR nett. Alternativer: Kreative løsninger kan utredes og etter avtale m/NVE – om nødvendig implementeres.

14 SPØRSMÅL ? ELLER KOMMENTARER !


Laste ned ppt "TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google