Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov? Innlegg av Truls Sønsteby [tss@nve.no] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [http://www.nve.no/] Konsesjons- og tilsynsavdelingen, Stab Henvisninger – bl.a.: Energiloven av 29 juni 1990 - sist endret 19 desember 2003 Energilovforskriften 7 desember 1990 - sist endret 2 januar 2002 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen - NVE, 16 desember 2002. Kopi av viste transparenter vedlegges

2 Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov ? Gjensidig avhengige faktorer: ) n Selskapene/verkenes/enhetenes eget behov: - tradisjonelt: robust gruppeorientert talesamband (drift, sikkerhet, beredskap) - muligheter for ny funksjonalitet - ”digitale” tjenester (bedre samvirke, oppslag, kart, bilder, flåtestyring) n Myndighetenes (NVE, DSB ol.) krav: - f.eks. ”Beredskapsforskrift for kraftforsyningen” - NVE (pålitelighet og tilgjengelighet i ekstraordinære situasjoner) n Hva blir tilgjengelig - teknologisk, økonomisk ? - f.eks. ”Felles radiosamband for nød-/beredskapsetater” (eller blir det ”hver for seg” - vha. kommersielle løsninger)

3 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (I) De fleste enheter i kraftforsyningen hadde (og har) hver sitt mobile samband: driftsradio (PMR, ”lukket nett”) 1994: NVEs utvalgsrapport ”Samband og datasikkerhet i kraft- forsyningen” gav anbefalinger om bl.a. utbygging og krav til driftsradio. 1996: KOTEs *) rapport anbefaler felles landsdekkende mobilt radionett, i samarbeide med bl.a. nødetatene basert på TETRA standarden. NVE tar opp saken med OED - JD, Stortingsmeldinger anbefaler samarbeid. *) Kontaktutvalget for telesaker i kraftforsyningen

4 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (II) 1998: OED - NVE (”Kraftforsyningen ”) inviteres med i JDs utredningsprosjekt: ”Felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene” - innstilling avgitt i mars 2001 ”Kraftforsyningens TETRA forprosjekt” etableres av KOTE, Enfo og NVE) og fungerte også som en arbeidsgruppe for JDs prosjekt - og gjennomførte bl.a. undersøkelse om bruk mv. av driftsradio i kraftforsyningen - rapport juni 2001. 2002: NVE vedtar ”Beredskapsforskrift for kraftforsyningen” (BfK) med enkle funksjonelle krav til bl.a. mobile radionett - driftsradio (i kraft 1 januar 2003). 2004: ?

5 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes *) driftsradio (I) Viktigheten av driftsradio (i prosent av alle som svarte): 1. Ved driftsforstyrrelser:95% 2. Hensyn til beredskap:94% 3. Personellets sikkerhet:93% 4. Daglig drift/vedlikehold:73% [67% av alle oppgav (også) bruk av mobiltelefon i daglig drift.] Alder (pr. 2000) på driftsradioutstyret (prosentvis fordeling) under 5 år: 26% 5 - 10 år: 42% over 10 år: 32% 22% av alle hadde planer om større forbedringer av nettet. *) Ca. 55% av alle enheter, 70% av alle ansatte, 5.886 terminaler

6 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes driftsradio (II) Dersom ”TETRA” ikke blir utbygd - hvilket talesamband vil enheten da benytte (antall svar) Eksisterende driftsradio: 99 Mobiltelefon (NMT/GSM): 94 Offentlig (fast-) telefon: 52 Andre løsninger:15 (f.eks. satellitt) [E.m.: Flere enheter bruker i dag ulike kombinasjoner - og oppnår en betydelig grad av pålitelighet ved redundans - at ulike systemer har ulike egenskaper]

7 7 2. jul. KRAFTFORSYNINGSBEREDSKAP REGELVERK - NY STRUKTUR Energilovens kap. 6 Beredskap Energilovforskriften kap. 6 Beredskap Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Veiledning til BfK

8 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Kapittel 3. Ressurser § 3-1.Personell § 3-2.Kompetanse § 3-3.Fritaksordninger § 3-4.Drift § 3-5.Gjenoppretting av funksjon § 3-6.Transport § 3-7.Informasjon § 3-8Samband

9 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) § 3-8Samband Alle enheter i KBO *) skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for:  daglig drift  håndtering av ekstraordinære situasjoner  evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet. *) Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

10 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Kapittel 6. Informasjonssikring § 6-1Generelt § 6-2Beskyttelse av informasjon § 6-3Sikkerhetskopier § 6-4Særlige krav til driftskontrollsystemer § 6-5Mobile radionett - driftsradio § 6-6Relésamband - vern av kraftsystem

11 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) § 6-5 Mobile radionett - driftsradio Alle enheter i KBO som er avhengig av pålitelig mobil kommunikasjon for drift, sikkerhet eller gjenoppretting av funksjon skal ha tilgang til mobilt sambandssystem som: a. Dekningsgrad for kraftforsyningens anlegg og drift b. Uavhengig av funksjonssvikt i offentlige nett c. Nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd d. Nødvendig funksjonalitet som: -> direkte apparat - apparat kommunikasjon, -> gruppesending og felles oppkall e. Reservesamband om annet samband svikter.

12 Veiledning til BfK [www.nve.no] § 6-5 Mobile radionett - driftsradio ”Alle enheter i KBO som er avhengig av et pålitelig mobilt driftssamband, og som for fremtiden ikke vil eller kan besørge dette ved eget system - bør etter evne medvirke til utbygging og inngå som bruker av et eventuelt felles radionett for nød- og beredskapsetatene (”Nødnettprosjektet”). Det forutsettes at enheter i KBO får tilgang på akseptable vilkår, at det oppfyller - etter NVEs vurdering - nødvendige minimumskrav til beredskap- og sikkerhet, - og at en utbygging og drift skjer i en konstruktiv dialog med kraftforsyningens drifts- og sambandsansvarlige.”

13 Veiledning til BfK [www.nve.no] § 6-5 Mobile radionett - driftsradio Mens vi venter konklusjonene fra ”Nødnettprosjektet” vil NVEs praktisere denne paragraf i BfK som følger: n Eksisterende systemer opprettholdes – BfKs krav må ikke gjennomføres nå. n Det stiller ikke systemkrav til nybygg (for dem som ikke har) eller ytterligere utbygging n Kassabelt utstyr kan tas ut av drift og avhendes n Gamle men brukbare systemer kan slankes til bered- skapsmessig behov n Innsparinger v/ovennevnte forutsettes brukt til nytt utstyr ol. når dette kommer Det er opp til den enkelte enhet om de vil videreutvikle egne PMR nett. Alternativer: Kreative løsninger kan utredes og etter avtale m/NVE – om nødvendig implementeres.

14 SPØRSMÅL ? ELLER KOMMENTARER !


Laste ned ppt "TETRA Seminar 2004 SAS Gardermoen - 18 mars 2004 Kraftforsyningen - krav til mobilt samband Hvordan dekker man energiforsyningens fremtidige mobile sambandsbehov?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google