Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSP Ny målstruktur Ny målstruktur i SSP SSP-aktiviteterSSP-leveranser Anvendelser/ut bredelse i sektoren Effekt Andre tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSP Ny målstruktur Ny målstruktur i SSP SSP-aktiviteterSSP-leveranser Anvendelser/ut bredelse i sektoren Effekt Andre tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SSP Ny målstruktur

3 Ny målstruktur i SSP SSP-aktiviteterSSP-leveranser Anvendelser/ut bredelse i sektoren Effekt Andre tiltak

4 Målstrukturen Effekt-nytte: Hvilke effekter har aktivitetene som (langsiktig) målsetning å medvirke til Også andre tiltak kan påvirke dette Anvendelse-utbredelse: Indikatorer som sier noe om hvordan status er i forhold til å oppnå målsetningene Også andre tiltak kan påvirke dette SSP-leveranser: Planlagte (eller fullførte) leveranser innenfor SSP (inneværende år) SSP-aktiviteter: Planlagte aktiviteter som skal gjennomføres inneværende år (med tilhørende leveranser)

5 Delområder i SSP Meldingsstandardisering og Informasjonsutveksling Test- og godkjenningsordning (samarbeid med Nasjonal-IKT) Kommuneprogrammet Informasjonssikkerhet Formidling, informasjonsspredning og oppfølging EPJ-standardisering Internasjonale aktiviteter

6 Effekt-nytte: Informasjonsutveksling Bedre kvalitet på informasjonen og raskere tilgang til informasjon gir bedre pasientbehandling og færre reinnleggelser Mindre risiko for feil og forsinkelser i tiltakskjeden Mer ensartet implementasjon gjør det enklere å kommunisere med nye parter Forenkler implementasjon for leverandørene Unngå kostnader ved spesialtilpasninger Bedre nytte av de investeringene som gjøres Trygghet for at informasjon kommer frem til riktig mottaker

7 Anvendelse/utbredelse - informasjonsutveksling ebXML rammeverket tas i bruk i stor skala Standardiserte meldinger er tilgjengelig for de mest prioriterte anvendelsene Brukerne kan lett få oversikt over hvilke versjoner av hvilke meldinger de skal bruke SSPs metodikk for utvikling av standarder brukes både av KITH og sentrale nasjonale aktører SSPs metodegrunnlag skal kunne benyttes både for web- services og meldingsbasert kommunikasjon Sammenhengende meldingsløsninger fra avsender til mottager implementes av alle leverandører (ELIN)

8 Leveranser 2005 – info.utveksling Revidert meldingsdokumentasjon for fire meldingstyper Svarrapportering for med tjenester Rekvirering av medisinske tjenester Plo-melding Hode/Dialogmelding Pasientkommunikasjon Legeerklæring ved arbeidsuførhet v1.2 Revidert metodikk for meldingsarbeid Prinsippskisse lagt ut på web Arbeid med revidert metodikk startet Overordnet metodikk for webservices (utsettes) Oppdatert meldingsbatteri Oppdatert oversikt er lagt ut på hjemmesidene Veiledninger og informasjon om ebxml-rammeverk og PKI Informasjonsark og veiledninger publisert på hjemmesider Arbeidsmøte og informasjonsmøter avholdt


Laste ned ppt "SSP Ny målstruktur Ny målstruktur i SSP SSP-aktiviteterSSP-leveranser Anvendelser/ut bredelse i sektoren Effekt Andre tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google