Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging HMS-melding Temalisten – HMS-melding Innspill fra eksterne parter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging HMS-melding Temalisten – HMS-melding Innspill fra eksterne parter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging HMS-melding Temalisten – HMS-melding Innspill fra eksterne parter

2 Temaliste ble sendt til høring hos partene i september-04 Kommentarer mottatt i løpet av oktober de fleste kommentarene er gode konstruktive synspunkter på de ulike tema noen synspunkter stiller spørsmålstegn ved om enkelte tema er relevante enkeltforslag om tillegg til/utdyping av tema ikke alle innspill vil kunne ivaretas, men vil bli med i den videre prosess som referanse- dokumentasjon kommentarene er sammenstilt i et internt arbeids- dokument i Ptil som tas med i den videre prosessen med meldingsarbeidet alle kommentarene er sendt ut til partene i SF

3 Videre arbeid med HMS-meldingen - Fram til årsskiftet – Arbeide med å utforme en endelig forslag til temaliste – Ferdigstille pågående utredninger - Første halvår-2005 Januar FebruarMarsApril Mai JuniJuli Arbeid med innspill som skal utgjøre et første utkast til HMS-melding Ferdig utkast til temaliste Eksterne og interne utredninger Tilbakemelding på status tiltak – rapport arbeidstakermedvirkning

4 Pågående og planlagte utredninger  Myndighetenes regulering av HMS i petroleumssektoren – Fokus på beslutningsgrunnlag Myndighetenes regulering av HMS i petroleumssektoren – Fokus på beslutningsgrunnlag  Skal bidra til en bedre forståelse for de samfunnsmessige begrunnelser for HMS-reguleringen og den kompleksitet denne type regulering står overfor  Fungere som veiledning for konsekvensvurderinger knyttet til reguleringsbeslutninger innenfor HMS  Gjennomføres i et samarbeid mellom Ptil og SEROS (senter for risikostyring og samfunnssikkerhet)  HMS i kontrakter HMS i kontrakter  Ivaretakelse av HMS i kontraktsrelasjoner – fokus på sammenhengen mellom økonomi og HMS  Intern utredning  Kostnader ved arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen, inkludert utstøting  Fokus på de samlede samfunnsmessige kostnader  Gjennomføres i samarbeid med ECON Senter for økonomisk analyse  Scenarier for kartlegging av storulykkesrisiko  Planlegges gjennomført som et internt prosjekt

5

6 HMS i kontrakter Ser blant annet på sentrale trender som kan påvirke koordineringsutfordringene mht HMS i kontraktskjeden Økt innslag av europeiske/globale kontrakter Endringer i kontraktslengde Endringer i bruk av rammekontrakter/-avtaler Endringer i V&M kontrakter Bruk av e-auksjon i anskaffelsesprosesser Nye aktører/operatører


Laste ned ppt "Oppfølging HMS-melding Temalisten – HMS-melding Innspill fra eksterne parter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google