Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nytt nødnett nå! Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nytt nødnett nå! Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nytt nødnett nå! Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2004

2 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 2 Hvor står saken på Stortinget i dag? Budsjettbehandlingen for 2004: ” Komiteen mener det er maktpåliggende å påpeke behovet for et nytt felles samband for nødetatene. I dag har politi, brannvesen og helsevesenet begrenset mulighet for kommunikasjon mellom etatene og mellom ulike geografiske områder innen hver etat. Dette utgjør etter flertallets mening en sikkerhetsrisiko som det må bøtes på i nær fremtid. Komiteen vil videre vise til at dagens analoge radiosamband ikke er avlyttingssikkert. Det er enkelt å avlytte kommunikasjonen med rimelig utstyr som nå har blitt lovlig. Det bekymrer komiteen at det kriminalitetsbekjempende arbeidet vanskeliggjøres og at personvernet trues gjennom dette. ” TETRA seminar 2004 2

3 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 3 Hva sa Stortinget året før? Budsjettbehandlingen for 2003: ” Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er kjent med at dagens analoge radiosamband, som brukes av nødetatene og andre etater med beredskapsansvar, må skiftes ut med ny digital teknologi i løpet av 5 til 10 år. Dagens systemer baserer seg på utgående teknologi, er ikke avlyttingssikre og man mangler kommunikasjonsmulighet på tvers av etatsgrensene. ” TETRA seminar 2004 3

4 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 4 Behandling av samfunnssikkerhetsmeldinga. Fra innst. S nr. 9 (2002 – 2003) ” Det er en nødvendighet innen kort tid å skifte ut de eksisterende analoge radiosamband med nye digitale løsninger. Det nye TETRA-nettet er i dag det nettet som har den beste anvendeligheten blant de som er kjent i markedet. ” TETRA seminar 2004 4

5 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 5 Hva tror svenskene om oss? Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet ” Det norska stortinget tog den 5 november 2002 ställning för att byta ut de gamla kommunikationssystemen inom polis, räddningstjänst och sjukvård. ” TETRA seminar 2004 5

6 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 6 Har Stortinget fattet en beslutning? • I realiteten er det et flertall på Stortinget for å sette i gang arbeidet med nytt nødnett. • Formelt er ikke vedtaket fattet. • Det avgjørende er at vi ikke har bevilget penger. TETRA seminar 2004 6

7 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 7 Nå må Regjeringen komme med et vedtak! • Vi trenger et prinsippvedtak om realisering av nytt radiokommunikasjonsnett for nødetatene. • Dette må skje senest i august 2004. • Det må baseres på en trinnvis gjennomføring. • Trinn 1 bør omfatte de folkerike områdene på Østlandet. TETRA seminar 2004 7

8 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 8 Brukerne fortjener nytt nødnett ! • Stor usikkerhet blant brukere og brukerorganisasjoner som følge av manglende vedtak om nytt nødnett. • Det brukes lite penger på eksisterende utstyr som følge av dette. • Det må sikres at staten får en sterk og styrende innkjøpsorganisasjon slik at leverandøren ved tjenestekjøp er sikret at betaling skjer når den avtalte tjeneste er levert. • Dette vil være grunnleggende for tilliten til det nye nødnettet blant brukerne. TETRA seminar 2004 8

9 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 9 Blir det noe bedre av å vente? Dette mente våre naboer for 2 år siden: ” Ärendet har som framgår kommit olika långt i våra grannländer. Alla tre länder har dock kommit längre än Sverige. ” TETRA seminar 2004 9 Sverige og Finland har igjen passert Norge. Hvor langt etter skal vi bli?

10 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 10 Kan valget forstyrre valget? Regjeringen har hatt sin første budsjettkonferanse for 2005. Nytt nødnett er ikke den saken som har vært mest fremme i mediene. TETRA seminar 2004 10 De 3 regjeringspartiene trenger gode argumenter for å bruke penger til nødnett i et valgår. Jeg mener de vasser i argumenter for å fatte vedtaket om utbygging av nødnettet.

11 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 11 Det norske folk trenger nytt nødnett nå! TETRA seminar 2004 11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nytt nødnett nå! Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google