Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

|| Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "|| Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 || Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste 1

2 || Stort sammenfall …. 2 Over 90 læringspunkter 60 av disse pre-hospitalt Flere områder med alvorlig svikt og mangler i kommunikasjonen innad i og mellom nødetatene

3 ||

4 ||4

5 || Kommunikasjonssvikt… Luftambulansetjenesten ble ikke varslet Vakthavende AMK-lege ble ikke varslet Flere helseressurser erfarte at det ikke var mulig å komme i kontakt med AMK. Kommunikasjonsproblemer medførte misforståelser og feil. Helsetjenestens innkalling av personell i stor grad basert på manuelle metoder Svikt i AMK-sentralens IKT-system Bortfall av opprinnelsesmarkering for innkomne telefonsamtaler og ambulanseressursenes posisjoner Bortfall av statusmeldinger fra ambulansene og dokumentasjon av aksjonstidspunkter. | 5

6 || Oppfølgingstiltak 6

7 || Oppfølgingstiltak på flere nivåer Lokale prosjekter i kommunehelsetjenesten, HF - nivå, lokalt politi/lensmann, lokalt brannvesen Regionale prosjekter RHF, politidistrikter osv Nasjonale prosjekter Helsedir/POD/DSB 7

8 || Helsedirektoratets oppfølging av 22/7 Oppfølgingen organisert som eget prosjekt Tett forankring i linjeorganisasjonen Nært samarbeide med aktørene i sektoren Særskilt koordinering mot DSB og POD Fokus både på områder hvor det sviktet og hvor man gjorde positive erfaringer Styrking av helsetjenestens ordinære beredskap og oppgaveløsning prioritert | 8

9 || God informasjonsdeling Juridisk avklaring av helsepersonells rett til å utlevere opplysninger om pasientidentitet til politiet ved masseskader. Status: Fastslått at Helsepersonell i krise- og katastrofesituasjoner kan utlevere opplysninger om navn og innleggelsessted på pasienter behandlet i helsetjenesten i den hensikt å varsle pårørende og få oversikt over savnede personer. Videre prosess om behovet for nye lovhjemler ila høsten 2013. | 9

10 || Felles rutiner for kommunikasjon Revidert sambandsreglement for Nødetatene Gyldig fra 1. oktober 2013 Legges til grunn for nasjonal utbygging av Nødnett 10 Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

11 || Felles arbeidsmetoder Nasjonale standarder for samarbeid mellom politi, brann og helse i usikrede områder Skyting pågår Farlig gods/CBRNE Alvorlig psykisk lidelse/rusmiddelmisbruk Status: Rapport levert juni 2013 Bearbeides ila høsten 2013 Ferdigstilles 2014? 11

12 || Nasjonalt veileder for masseskadetriage 12 Ferdigstilt juni 2013 Sendt alle kommuner og helseforetak Implementering Merkemateriell Effektiv livredning

13 || Nasjonal standard for helsetjenestens ledelse, funksjons og ansvarsfordeling ved masseskader Status: Helsedirektoratet har gitt NAKOS i oppdrag å utvikle utkast til nasjonale retningslinjer. Nedsatt bredt representert arbeidsgruppe. Forventet ferdig ila høsten 2013 13 Tydelig ledelse

14 || Gjennomgang og styrking av Flight following-funksjonen for ambulansehelikoptertjenesten Status: En arbeidsgruppe fra Luftambulansetjenesten ANS har levert rapport til styret om styrking av Flight following-funksjonen og LA-AMK funksjonen. 14 Trygge arbeidsprosesser

15 || Gjennomgang av IKT-systemene ved landets AMK- sentraler Sikre nødvendig funksjonalitet, driftssikkerhet og dokumentasjon ved større hendelser Sikre oversikt over ambulanse- og luftambulanseressurser og andre helseressurser på tvers av foretaks- og kommunegrenser. Etablere systemer for at AMK-sentraler kan avlaste hverandre ved overbelastning eller svikt 15 Sikre gode systemer

16 ||16


Laste ned ppt "|| Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google