Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort?
Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste

2 Stort sammenfall …. Over 90 læringspunkter 60 av disse pre-hospitalt
Flere områder med alvorlig svikt og mangler i kommunikasjonen innad i og mellom nødetatene

3

4

5 Kommunikasjonssvikt…
Luftambulansetjenesten ble ikke varslet Vakthavende AMK-lege ble ikke varslet Flere helseressurser erfarte at det ikke var mulig å komme i kontakt med AMK. Kommunikasjonsproblemer medførte misforståelser og feil. Helsetjenestens innkalling av personell i stor grad basert på manuelle metoder Svikt i AMK-sentralens IKT-system Bortfall av opprinnelsesmarkering for innkomne telefonsamtaler og ambulanseressursenes posisjoner Bortfall av statusmeldinger fra ambulansene og dokumentasjon av aksjonstidspunkter.

6 Oppfølgingstiltak

7 Oppfølgingstiltak på flere nivåer
Lokale prosjekter i kommunehelsetjenesten, HF - nivå, lokalt politi/lensmann, lokalt brannvesen Regionale prosjekter RHF, politidistrikter osv Nasjonale prosjekter Helsedir/POD/DSB

8 Helsedirektoratets oppfølging av 22/7
Oppfølgingen organisert som eget prosjekt Tett forankring i linjeorganisasjonen Nært samarbeide med aktørene i sektoren Særskilt koordinering mot DSB og POD Fokus både på områder hvor det sviktet og hvor man gjorde positive erfaringer Styrking av helsetjenestens ordinære beredskap og oppgaveløsning prioritert

9 God informasjonsdeling
Juridisk avklaring av helsepersonells rett til å utlevere opplysninger om pasientidentitet til politiet ved masseskader. Status: Fastslått at Helsepersonell i krise- og katastrofesituasjoner kan utlevere opplysninger om navn og innleggelsessted på pasienter behandlet i helsetjenesten i den hensikt å varsle pårørende og få oversikt over savnede personer. Videre prosess om behovet for nye lovhjemler ila høsten 2013.

10 Felles rutiner for kommunikasjon
Revidert sambandsreglement for Nødetatene Gyldig fra 1. oktober 2013 Legges til grunn for nasjonal utbygging av Nødnett Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

11 Felles arbeidsmetoder
Nasjonale standarder for samarbeid mellom politi, brann og helse i usikrede områder Skyting pågår Farlig gods/CBRNE Alvorlig psykisk lidelse/rusmiddelmisbruk Status: Rapport levert juni 2013 Bearbeides ila høsten 2013 Ferdigstilles 2014?

12 Nasjonalt veileder for masseskadetriage
Effektiv livredning Nasjonalt veileder for masseskadetriage Ferdigstilt juni 2013 Sendt alle kommuner og helseforetak Implementering Merkemateriell

13 Tydelig ledelse Nasjonal standard for helsetjenestens ledelse, funksjons og ansvarsfordeling ved masseskader Status: Helsedirektoratet har gitt NAKOS i oppdrag å utvikle utkast til nasjonale retningslinjer. Nedsatt bredt representert arbeidsgruppe. Forventet ferdig ila høsten 2013

14 Trygge arbeidsprosesser
Gjennomgang og styrking av Flight following-funksjonen for ambulansehelikoptertjenesten Status: En arbeidsgruppe fra Luftambulansetjenesten ANS har levert rapport til styret om styrking av Flight following-funksjonen og LA-AMK funksjonen.

15 Sikre gode systemer Gjennomgang av IKT-systemene ved landets AMK-sentraler Sikre nødvendig funksjonalitet, driftssikkerhet og dokumentasjon ved større hendelser Sikre oversikt over ambulanse- og luftambulanseressurser og andre helseressurser på tvers av foretaks- og kommunegrenser. Etablere systemer for at AMK-sentraler kan avlaste hverandre ved overbelastning eller svikt

16


Laste ned ppt "Kommunikasjon mellom nødetatene under krisehåndtering – Hva er gjort?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google