Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen
KOLS-HJEM Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen St. Olavs Hospital, SINTEF Innomed og Trondheim Kommune Anne Hildur Henriksen, Overlege Dr Med Klinikksjef Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin

2 Initiativtaker Overlege og Professor ved Lungeavdelingen St
Initiativtaker Overlege og Professor ved Lungeavdelingen St. Olavs Hospital, Rolf Walstad toillat

3 DISPOSISJON Hvorfor KOLS-HJEM
Hva er kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ? KOLS pasienter på sykehus Hva har tidligere prosjekter vist Prosjektet –målsetting og design Intervensjon Hvilke resultater forventer vi ?

4

5 NYTT SYKEHUS INNFLYTTING JANUAR 2010
Akutt Hjerte Lunge senteret kvm

6 I 2005 ca 700 innleggelser på lungeavd pga KOLS forverring og ca 40% reinnlagt i løpet av 12 mnd

7

8

9

10 Av Norges ca 1.2 mill røykere har ca 250 000 KOLS.
Sammen med astma er KOLS vår vanligste lungesykdom. I de nordiske landene beregnes forekomsten av KOLS til 4-14 %. KOLS var den sjette vanligste dødsårsaken i verden i 1990 og antas å være på tredje plass i 2020 Fjellanger og medarbeidere studerte dødelighet blant personer over 15 år som ble utskrevet fra sykehus i Bergen med diagnosen obstruktiv lungesykdom. I løpet av en observasjonsperiode på to år døde 25 % av pasientene. Dødeligheten var høyest blant eldre med tilleggsdiagnoser.

11

12 EPIODEMIOLOGY (Nordic data)
COPD stadium I – II: % COPD stadium III: % COPD stadium IV: %

13 Ericsson et al, Poster ATS 2002
KOLS -kostnader Pasienter Kostnader 50 % direkte kostnader 4 % 30 % Moderat Mild 13 % 41 % 84 % 29 % Alvorlig > 3 x > 10 x Ericsson et al, Poster ATS 2002

14 KOLS: Trondheim. (n= 700/år)
”Svingdørspasienter” ”Koridorpasienter” > år Økende antall kvinner Betydelig komorbiditet Stadium IV (III) Har / er i behov av hjemmetjeneste

15 HVA ER KOLS ?

16 Røyking Gener Yrkeseksponering/ Miljøpåvirkning Infeksjoner ?

17 Lungefunksjon og røyking
100 75 50 25 % Lungefunksjon ALDER RØYKER ALDRI RØYKT RØYKESTOPP VED 45 ÅR Invaliditet Død RØYKESTOPP VED 65 ÅR

18 A possible pathophysiology scheme for lung damage in COPD
Cigarettes cause recruitment of alveolar macrophages, which increase the proteolytic burden on the lungs causing tissue damage and excess mucus production. Direct damage by oxidants and indirect interference with these mechanisms is also important.

19 KOLS

20 KOLS patologisk anatomisk : obstruksjon i luftveiene
Glatt muskel kontraksjon Inflammasjon struktur

21 KOLS Sekresjon

22

23 KOLS SYMPTOMER Hoste Slim fra lungene Tung pust ved anstrengelse
Episoder med forverrelse av disse symptomene forekommer ofte Kronisk hoste og produksjon av slim fra lungene kan forekomme flere år før man ser kronisk luftstrømsobstruksjon, men ikke alle som har disse symptomene vil utvikle KOLS

24 Diagnosen bør bekreftes
med spirometri Moderat KOLS Alvorlig KOLS med emfysem

25 KOLS ALVORLIGHETSGRAD

26 HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ VED BEHANDLING/ INTERVENSJON OVERFOR PASIENTER MED KOLS ?

27 OVERORDNET MÅL Forhindre utvikling av KOLS Forhindre eksaserbasjoner
Behandle eksaserbasjoner raskt og effektivt Lindre symptomer Bedre livskvalitet Øke overlevelsen

28 KOLS Behandling i sykehus

29 Behandling ved akutt forverring
Bronkodilaterende medikamenter til inhalasjon (evt i.v.) Oksygenbehandling Corticosteroider som tabletter eller i.v. (antiinflammatorisk) Antibiotika ved bakterielle infeksjoner Slimløsende Non-invasiv ventilasjon (CPAP, BiPAP) Øke doseringen av faste medisiner

30 Hva har tidligere prosjekter vist?
Barcelona Danmark Storbritannia

31 KOLS - HJEM MÅLSETTING OG METODE

32 KOLS Hjemmebasert omsorg
MÅL: Redusere antall forverrelser Intervenere tidligere Redusere sykehusinnleggelser Forkorte liggetiden Færre korridorpasienter Bedre livskvaliteten Større trygghet

33 KOLS Hjemmebasert omsorg
Metode / design - En randomisert studie hvor alle pasienter med diagnosen KOLS, som er innlagt lungeavdelingen Stolav, og som har eller har bruk for hjemmebasert omsorg kan inkluderes. - Pasienten kontaktes av prosjektsykepleier og forespørres om deltakelse. - Hvis ja, randomiseres pas til intervensjons- eller kontrollgruppa avhengig av hvilken bydel pasienten bor i. - Pasienten fyller ut St. Georges Respiratory Questionnaire og Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). - Utskrivelse planlegges i samråd med hjemmetjenesten

34 KOLS: Hjemmebasert omsorg
Intervensjon: Heve kompetansen i kommhelsetjenesten Bedre utskrivningsrutiner, Lungeavd. ”KOLS-sentral” v/Lungepoliklinikken Bedret kommunikasjon mellom nivåene (IT) Støttetiltak

35 KOLS: Hjemmebasert omsorg
OPPLÆRING av HJEMMETJENESTEN Kurs Hospitering Hjelpemidler (observasjon/registrering) Kommunikasjon (visitter/Telefon/IT) Behandlingskjede

36 KOLS: Hjemmebasert omsorg
KOORDINERING, hjem –poliklinikk – sengepost Utskrivelsesprosedyrer Individuell plan Samhandling med hjemmetjenesten Registrering og oppfølging av hendelser Kommunikasjon med fastlegen

37 KOMMUNIKASJON EN UTFORDRING
PASIENTEN HJEMMETJENESTEN FASTLEGEN Tiltak Observasjon SMS/IT Mobiltlf SENTRALENHET Lungepoliklinikk Rehab.: Fysio/ergo, KOLS-skole, røykestopp, mestring

38 Til hjemmetjenesten i Trondheim kommune Takk for at dere er med på dette prosjektet. Det er det første I Norge, og endelig et skikkelig tiltak for å bedre situasjonen for noen av de sykeste pasientene I byen! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google