Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den Gode Henvisning” - et samhandlingsprosjekt Sissel Holmen og Kirsten Rokstad Kirkenes 3 juni 2010 FOREDRAG VED PKO KONFERANSEN:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den Gode Henvisning” - et samhandlingsprosjekt Sissel Holmen og Kirsten Rokstad Kirkenes 3 juni 2010 FOREDRAG VED PKO KONFERANSEN:"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den Gode Henvisning” - et samhandlingsprosjekt Sissel Holmen og Kirsten Rokstad Kirkenes 3 juni 2010 FOREDRAG VED PKO KONFERANSEN:

2 DEN GODE HENVISNING: Bakgrunn •Spesialistenes utfording: -Varierende kvalitet på henvisninger fra fastlegene -Vanskelig å prioritere optimalt •Fastlegenes dilemma: -Ca 70 forskjellige henvisningsinstanser -Ingen etablert henvisningsstøtte •Hvordan skal fastlegen til enhver tid være oppdatert på hva den enkelte spesialist trenger for å prioritere rett??? 2

3 DEN GODE HENVISNING: Samhandlingsprosjekt •Prosjekt etablert ved Lungepoliklinikken, Haukeland Universitetssykehus (HUS) -Oppstart 1 juni 2008, avsluttet 1 aug 2009 •Fokus på diagnosene: Lungetumores, kols/astma og søvnapnoe 3

4 DEN GODE HENVISNING: Mål •Mål 1: Forenkle hverdagen for fastlegene ved å utvikle et dataverktøy/henvisningsstøtte -Heve kvaliteten på henvisningene -Uten økt tidsbruk •Mål 2: Forenkle sykehuslegenes jobb med å vurdere henvisningene -Bedre prioriteringen -Effektivisere tidsbruk 4

5 DEN GODE HENVISNING: Metode: Prefase •Utvikling av 10 kriterier for evaluering av henvisninger for diagnosene søvnapnoe, kols/astma og lungetumores •Utvikling av ”henvisningstips” for implementering i dataverktøy (søvnapnoe 7 tips, lungetumores 7 tips, KOLS/astma 8 tips) –Tre lungespesialister (Lehmann, von Plessen, Fløtten) –Praksiskonsulent (Rokstad) 5

6 DEN GODE HENVISNING: Metode: Prefase (forts) •Etablering av samarbeid med Infodoc som utviklet et dataverktøy for henvisningsstøtte i Infodoc Plenario : -Produktsjef Dyrøy •Rekruttering av fastlegene til intervensjonsgruppen: -Praksiskonsulentgruppen (Hauge, Holmen, Langørgen, Laue, Nygaard, Rokstad, Skogland, Tande) 6

7 DEN GODE HENVISNING: Metode: Fase 1 •Evaluering av alle nye henvisninger (263) for de utvalgte diagnosene fra fastlegene i en 4 måneders periode i 2008 7

8 DEN GODE HENVISNING: Metode: Fase 2 (Intervensjon) •Implementering av det nye dataverktøyet hos alle Infodoc Plenario brukere (93 fastleger av totalt 210) •Kontrollgruppen bestod av de øvrige fastlegene (117) 8

9 DEN GODE HENVISNING: Metode: Fase 3 •Alle henvisninger ble oversendt i papirversjon slik at det ikke var mulig å skille de to gruppene, men er basert på den elektroniske versjonen og kan sendes elektronisk •Spesialistene evaluerte alle henvisningene, som var blindet •Databearbeidelse av evalueringene -Praksiskonsulent Holmen •Resultatbearbeidelse og artikkelskriving: -Praksiskonsulentene Holmen og Rokstad 9

10 DEN GODE HENVISNING: Metode: Oversikt 10 Før intervensjon (4 mnd) 263 henvisninger Etter intervensjon (9mnd) 220 henvisninger Uten intervensjon (9mnd) 345 henvisninger

11 DEN GODE HENVISNING: Henvisning: Åpningsbilde 11

12 DEN GODE HENVISNING: Henvisning: Søvnapnoe 12

13 DEN GODE HENVISNING: Henvisning: Søvnapnoe 13

14 DEN GODE HENVISNING: Henvisning: Lungetumores 14

15 DEN GODE HENVISNING: Henvisning: Kols / astma 15

16 DEN GODE HENVISNING: Materiale •Før intervensjon: (1 juni – 30 sep 2008) -Totalt 263 nye henvisninger fra fastleger til lungeavdelingens poliklinikk for utredning •Etter intervensjon: (1 nov 2008 – 31 juli 2009) -Totalt 665 nye henvisninger -220 henvisninger fra leger med data-intervensjon -345 henvisninger uten etablert henvisningsstøtte 16

17 DEN GODE HENVISNING: Evalueringsskjema: Kols / astma 17 •Generelle forhold: –Kommer bestillingen klart frem? –Er henvisningen ”alt i alt” lettlest? •Spesielle forhold: Anamnese –Er røykeanamese angitt? –Er allergier angitt? –Er medikamenter angitt? –Er symptom debut angitt? –Er symptom utvikling angitt?

18 DEN GODE HENVISNING: Evalueringsskjema: Kols / astma (forts) 18 •Spesielle forhold: Status –Er funksjonsnivået beskrevet? •Spesielle forhold: Undersøkelser –Er spirometri utført? –Er rtg. Thorax tatt? Antall minutter du har brukt på å vurdere denne henvisningen……..

19 DEN GODE HENVISNING Bakgrunnsvariabler •Det kommer ca 2400 nye henvisninger til Lungepoliklinikken hvert år. •Kols, lungetumores og søvnapnoe utgjør ca 60 % av alle nye henvisninger •I løpet av registeringsperioden på 9 mnd kom det totalt ca 1080 nye henvisninger for diagnosene søvnapnoe, Kols og lungetumores hvorav fastlegene stod for 665 (ca 70 %) •Overall-score i gruppene var tilnærmet like for gruppene uten intervensjon før og etter at intervensjonen startet. •Vi har ikke tall for hvor mange av legene i intervensjonsgruppen som benyttet seg av henvisningsstøtten (intervensjonen). Dette kan ha ført til at forskjellen mellom gruppene er mindre enn den reelle effekten av dataverktøyet 19

20 DEN GODE HENVISNING Funn •Kommer ”bestillingen” klart frem ?

21 DEN GODE HENVISNING Funn Kommer det frem at livskvaliteten er nedsatt ? N=565

22 DEN GODE HENVISNING Funn •Er tretthet på dagtid angitt ? •N=565

23 DEN GODE HENVISNING Funn •Kommer ”bestillingen” klart frem ? •N=565

24 DEN GODE HENVISNING Funn •Er røykeanamnese angitt ? •N=565

25 DEN GODE HENVISNING Funn •Er funksjonsnivå beskrevet ? •N=565

26 DEN GODE HENVISNING Funn •Kommer ”bestillingen” klart frem ? •N=565

27 DEN GODE HENVISNING Funn •Er røykeanamnese angitt ? •N=565

28 DEN GODE HENVISNING Funn •Spsm. 10 •Er det beskrevet hvor mye pasienten vet om sin tilstand ? •N=565

29 DEN GODE HENVISNING Funn Total poengscore for alle 10 spørsmålene

30 DEN OG GODE HENVISNING Funn Total poengscore for alle 9 spørsmålene

31 DEN GODE HENVISNING Funn •Total poengscore for alle 9 spørsmålene

32 DEN GODE HENVISNING Tidsbruk ved vurdering av henvisninger •Søvnapnoe: 42 % kortere tid ble brukt i intervensjonsgruppen •Kols/astma: 23 % kortere tid ble brukt i intervensjonsgruppen •Lungetumores: 41 % kortere tid ble brukt i intervensjonsgruppen •Overall tids-besparelse: 34 % 32

33 DEN GODE HENVISNING: Konklusjon 33 •Fastlegene skriver bedre henvisninger uten at det tar mer tid når de bruker skreddersydde dataverktøy for den enkelte diagnose •Studien bekrefter at spesialistene bruker kortere tid (34 % reduksjon) og prioriterer bedre ved slike henvisninger •Praktiske konsekvenser: PKO-ene ved HUS viderefører nå dette opplegget til andre fagområder og er konkret i gang med et psykiatri- henvisningsprosjekt (Holmen & Rokstad).


Laste ned ppt "”Den Gode Henvisning” - et samhandlingsprosjekt Sissel Holmen og Kirsten Rokstad Kirkenes 3 juni 2010 FOREDRAG VED PKO KONFERANSEN:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google