Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark
Astrid Emhjellen, Gisle Roksund Praksiskonsulenter

2 Bedret samhandling Stille skjerpede krav til så vel allmennleger som poliklinikk mhp kommunikasjon Til pasientens beste: Økt kontakt mellom behandlere gir bedre pasientbehandling og økt tillit og trygghet hos pasienten Ønske om å skape en vinn- vinn situasjon for 1 og 2 linjen mhp mål Samhandling gir økt kunnskap og igjen økt interesse for feltet

3 Tre innsatsområder for bedret samhandling
Henvisninger Løpende kontakt Avslutning av behandlingsløp/epikriser

4 1. Henvisninger Indikator: Kvalitet på henvisninger
Mål: ”Den gode henvisning” Metode: Måle kvalitet på henvisninger før og etter intervensjoner

5 Henvisninger Registrering 1 (Baseline) Des 06
Intervensjon 1: Brev til allmennleger Febr 07 Registrering Mars 07 Intervensjon 2: Møte med allmennlegene Mai 07 Registrering Mai 07 Intervensjon 3: Individuell tilbakemelding til fastlegene med score for læringseffekt.

6 Henvisninger Registrering 4
Intervensjon 4: Personlig oppmøte hos ”avviksleger”. ”Månedens beste” Registrering 5 Regelmessig veiledning fra psyk.pol. Registrering 6

7 2. Løpende kontakt Indikatorer:
Antall poliklinikknotater sendt til fastlege i løpet av behandlingstiden på poliklinikken Journalførte telefoner og møter med fastlege i løpet av behandlingsperioden

8 Løpende kontakt Mål Alle poliklinikknotater sendes fastlegen fortløpende ? Alle vesentlige medikamentendringer sendes fastlege Bevisstgjøre i forhold til mulighet for og øke antall telefoner / møter hvis behov

9 Løpende kontakt /Epikrise
Registrering 1 (baseline) Des 06 Intervensjon: Møter med poliklinikkene, diskutere synspunkter på og behov for endring Januar til mai 07 Registrering Mai 07 Etablere nye retningslinjer /prosedyrer Registering Nov 07

10 3. a) Epikrisekvalitet b) Avslutning av behandlingsløp
Indikatorer og mål: Journalført vurdert behov for kontakt/diskusjon med fastlegen vedrørende avslutning ”Den gode epikrise” med fokus på anbefalt oppfølging hos fastlege

11 Henvisningskvalitet Skien psykiatriske poliklinikk
Pasientnummer P Pasientnummer PasientnummerPa

12 Pasientnummer

13 Pasientnummer

14 Pasientnummer

15 Pasientnummer

16 Pasientnummer

17 Pasientnummer

18 Pasientnummer

19 Pasientnummer

20 Resultater så langt Henvisningskvalitet er ikke blitt bedre
Epikrisekvalitet viser en svak tendens til bedring Noe økt antall skriftlig kommunikasjon underveis i behandlingsforløp

21 Konkrete endringsavtaler med poliklinikkene:
Inntaksnotat og epikrise sendes alltid Medikamentoppstart / behandling sendes Teamvurderinger /fellesvurderinger Alle vesentlige endringer av sykdomsforløp/behandlingsendring Spesialvurderinger/tester Samhandlingsnotat med andre instanser Kopi av spesialisterklæringer Økt telefonkontakt/møter ved behov Økt fokus på epikriseinnhold til nytte i 1 linjen

22 ”In hospitals the patients come and go but the diseases stay
In general practice the diseases come and go but the patient stays” Iona Heath


Laste ned ppt "PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google