Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, Gisle Roksund Praksiskonsulenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, Gisle Roksund Praksiskonsulenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, Gisle Roksund Praksiskonsulenter

2 Bedret samhandling • Stille skjerpede krav til så vel allmennleger som poliklinikk mhp kommunikasjon • Til pasientens beste: Økt kontakt mellom behandlere gir bedre pasientbehandling og økt tillit og trygghet hos pasienten • Ønske om å skape en vinn- vinn situasjon for 1 og 2 linjen mhp mål • Samhandling gir økt kunnskap og igjen økt interesse for feltet

3 Tre innsatsområder for bedret samhandling • Henvisninger • Løpende kontakt • Avslutning av behandlingsløp/epikriser

4 1. Henvisninger • Indikator: Kvalitet på henvisninger • Mål: ”Den gode henvisning” • Metode: Måle kvalitet på henvisninger før og etter intervensjoner

5 Henvisninger • Registrering 1 (Baseline) Des 06 • Intervensjon 1: Brev til allmennleger Febr 07 • Registrering 2 Mars 07 • Intervensjon 2: Møte med allmennlegene Mai 07 • Registrering 3 Mai 07 • Intervensjon 3: Individuell tilbakemelding til fastlegene med score for læringseffekt.

6 Henvisninger • Registrering 4 • Intervensjon 4: Personlig oppmøte hos ”avviksleger”. ”Månedens beste” • Registrering 5 • Regelmessig veiledning fra psyk.pol. • Registrering 6

7 2. Løpende kontakt • Indikatorer: • Antall poliklinikknotater sendt til fastlege i løpet av behandlingstiden på poliklinikken • Journalførte telefoner og møter med fastlege i løpet av behandlingsperioden

8 Løpende kontakt • Mål Alle poliklinikknotater sendes fastlegen fortløpende ? • Alle vesentlige medikamentendringer sendes fastlege • Bevisstgjøre i forhold til mulighet for og øke antall telefoner / møter hvis behov

9 Løpende kontakt /Epikrise • Registrering 1 (baseline) Des 06 • Intervensjon: Møter med poliklinikkene, diskutere synspunkter på og behov for endring Januar til mai 07 • Registrering 2 Mai 07 • Etablere nye retningslinjer /prosedyrer • Registering 3 Nov 07

10 3. a) Epikrisekvalitet b) Avslutning av behandlingsløp • Indikatorer og mål: Journalført vurdert behov for kontakt/diskusjon med fastlegen vedrørende avslutning • ”Den gode epikrise” med fokus på anbefalt oppfølging hos fastlege

11 PasientnummerPa Pasientnummer P Henvisningskvalitet Skien psykiatriske poliklinikk

12 Pasientnummer

13

14

15

16

17

18

19

20 Resultater så langt Henvisningskvalitet er ikke blitt bedre Epikrisekvalitet viser en svak tendens til bedring Noe økt antall skriftlig kommunikasjon underveis i behandlingsforløp

21 Konkrete endringsavtaler med poliklinikkene: • Inntaksnotat og epikrise sendes alltid • Medikamentoppstart / behandling sendes • Teamvurderinger /fellesvurderinger • Alle vesentlige endringer av sykdomsforløp/behandlingsendring • Spesialvurderinger/tester • Samhandlingsnotat med andre instanser • Kopi av spesialisterklæringer • Økt telefonkontakt/møter ved behov • Økt fokus på epikriseinnhold til nytte i 1 linjen

22 ”In hospitals the patients come and go but the diseases stay In general practice the diseases come and go but the patient stays” but the patient stays” Iona Heath


Laste ned ppt "PKO Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, Gisle Roksund Praksiskonsulenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google