Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lungerehabilitering - truet eller i medvind? Frode Gallefoss Overlege dr. med. Lungeseksjonen SSK Professor UiB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lungerehabilitering - truet eller i medvind? Frode Gallefoss Overlege dr. med. Lungeseksjonen SSK Professor UiB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lungerehabilitering - truet eller i medvind? Frode Gallefoss Overlege dr. med. Lungeseksjonen SSK Professor UiB

2

3 Røykelunger (KOLS og emfysem) Grense for KOLS

4 Hva gjorde vi før samhandlingsreformen?  Røykeavvenning  Individuell  Kurs  Pasientopplæring for astma og KOLS  LMS  Opplæring på sykehjem med korttidsplass  Astma & KOLS Rehabilitering  Organisert trening hos fysioterapeuter etter Rehab

5 NPAS Astmaskole i Kristiansand Konklusjon lAstmaskole ler viktig for brukeren lreduserer legekonsultasjoner med 75% lreduserer sykmeldingsdager med 70% lbedrer lungefunksjon (6% på 12 mndr) lbedrer livskvalitet (16 enheter i SGRQ total score) lbedrer compliance (inhalasjonssteroider) ler kostnadseffektiv lastmatikeren blir bedre og det koster mindre enn om han/hun ikke får opplæring

6 NPAS Nasjonal Plan for Astmaskoler Oppbygning av opplæringspakken lInnledning, holdninger, tilnærming lOrganisering lMedisinsk-faglig del lFellesopplæring med overheads lIndividuell opplæring med flip-overs lsykepleier lfysioterapeut lPasienthefte

7 NPAS Nasjonal Plan for Astmaskoler Medisinsk faglig del lPatologi lRisikofaktorer lObjektive mål på astma lMedikamentell behandling lBehandlingsplaner lHvordan vurdere en begynnende forverring?

8 NPAS Told, but not heard Heard, but not understood Understood, but not accepted Accepted, but not put into practice Put into practice, but for how long? Konrad Lorenz

9 COST-BENEFIT AND COST-EFFECTIVENESS OF PATIENT EDUCATION IN COPD - A RANDOMISED, CONTROLLED TRIAL Frode Gallefoss Department of Pulmonary Medicine, Vest-Agder Central Hospital Kristiansand, Norway

10 Consultations at GP during the one-year follow-up Mean (SD) No of GP consultations p<0,001* * Mann Whitney U test (5,5) (0,9)

11 Proportion of patients in no need for GP visits during the one-year follow-up Percentage p=0,001* * Chi square test

12 Dispensed short-acting  2 -agonists during a one-year follow-up

13 DIRECT, INDIRECT AND TOTAL COSTS NOK, mean (SD)12 month follow-up

14 Conclusion A one year follow-up indicates that patient education with emphasis on self-management in patients with COPD •reduced the need for GP visits •reduced the proportion of patients in need of GP visits •reduced the need for rescue medication •was cost-beneficial •was cost-effective

15 Hva gjorde vi før samhandlingsreformen?  Røykeavvenning  Individuell  Kurs  Pasientopplæring for astma og KOLS  LMS  Opplæring på sykehjem med korttidsplass  Astma & KOLS Rehabilitering  Organisert trening hos fysioterapeuter etter Rehab  TRUET!

16 Samhandling for et friskere Norge

17

18

19

20

21 GOLD2007 FEV1 /FVC < 0.7  GOLD I: FEV1 >80%  GOLD II: FEV1 >50 - <80%  GOLD III: FEV1 >30 - <50%  GOLD IV: FEV1 <30%

22 GOLD 2011 classification

23 E-læringspakke i KOLS Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.

24 Egen nettside: sshf.no/kols

25

26 KOLS - Kommunehelsetjenesten http://10.184.9.14/elps40/Course/asset710003/main.aspx?courseId={a8c3f1b8-cace-4730-9b98-5fc984941aba}&menuId=710003&gotoExercise=64959&APIflag=&reviewId=&SCORMversion=&aicc_url=&aicc_sid= Skjermutklipp tatt: 30.04.2012; 15:22

27

28

29

30 United4Health -telemedisinsk oppfølging etter utskrivelse for KOLS forverring - et rent implementeringsprosjekt

31 Fastlege Norsk Helsenett GSM 4G

32 Telemedisinske moduler Psychiatry

33 Utfordringer i prosjektet • Tekniske løsninger – GSM 4G?, Norsk Helsenett, mal for framtida….. • Samhandlingsprosjekt – Med forankring i kommunehelsetjenesten og opplæring fra spesialisthelsetjenesten • Organisering/logistikk – Sykepleier- og legeressurser, kommunikasjonslinjer

34 Nurse tele-equipments

35 Interesserte regioner • Lister • Lindesnes • Kristiansandsregionen/Knutepunkt Sør • Setesdal • Arendal

36 BEHANDLINGSLINJE FOR KOLS PÅ AGDER

37 ForebyggingSymptomerDiagnostisering Pasient/pårørendeinformasjon og -opplæring Behandling Oppstartsdokument Symptomer, forekomster og årsaker Verdikompasset Tilleggsdokumentasjon Målinger og registreringer Behandlingslinje - pasientforløp Overordnet flytskjema Behandlingsansvarlig lege: Kontaktperson: Godkjent dato: RehabiliteringOppfølging Prosedyrer og annen informasjon Kontinuerlige målingerVentetider

38 Lungerehabiliteringen  Er truet i spesialisthelsetjenesten   bygges ned i spesialisthelsetjenesten før den bygges opp i kommunehelsetjenesten  Kompetansen forsvinner fra spesialisthelsetjenesten  Beskjed: Følg nøye med at det blir bra nok!


Laste ned ppt "Lungerehabilitering - truet eller i medvind? Frode Gallefoss Overlege dr. med. Lungeseksjonen SSK Professor UiB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google