Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM 11: Capacity Planning and Control

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM 11: Capacity Planning and Control"— Utskrift av presentasjonen:

1 OM 11: Capacity Planning and Control
Kapasitet Definisjon: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode (Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter) Flaskehals Den operasjonen som begrenser kapasiteten Under varierende forhold (produktmiks osv.) kan flaskehalsen flytte seg til andre operasjoner i bedriften BUS240 - OM

2 Flaskehalser ved ulik miks av produkt A og produkt B
1 1,5 1 1 A 1 Tallene angir gjennomsnittlig tidsbehov per enhet, i praksis varierer aktuelt tidsforbruk mye 1 1 1,5 1 B

3 OM 11: Capacity Planning and Control
Tidshorisonter Langtidskapasitet Strategiske beslutninger som er omhandlet i kapittel 6 Kapasitet, mellomlang tid 2-18 måneder framover Basert på etterspørselsprognoser Korttidskapasitet Planlagte eller ikke-planlagte endringer i kapasiteten BUS240 - OM

4 Aggregert planlegging
OM 11: Capacity Planning and Control Aggregert planlegging Hotell Antall rom - antall per rom er underordnet Aluminiumsfabrikk Antall tonn aluminium per måned - fordeling mellom legeringer, platetykkelser og partivariasjoner er underordnet Butikk Omsetning (kr/måned) Forutsetter at produktmiks er relativt konstant BUS240 - OM

5 Konsekvenser av kapasitetsbeslutninger
OM 11: Capacity Planning and Control Konsekvenser av kapasitetsbeslutninger Kostnader (kapasitetsutnytting) Inntekter (ikke tapt salg) Arbeidskapital (lagerbeholdning) Kvalitet (kan skape behov for opplæring) Hastighet (lager eller overskuddskapasitet) Leveringspålitelighet (ulemper med høy kapasitetsutnytting) Fleksibilitet (ulemper med høy kapasitets-utnytting) BUS240 - OM

6 Etterspørselsprognoser
OM 11: Capacity Planning and Control Etterspørselsprognoser Salgs- og markedsavdeling har ofte ansvaret Måleenhet Må omgjøres til enheter som er forståelige for produksjonsavdelingen Kroner/år, maskintimer/år, rombehov (m2) Bør være så nøyaktig som mulig Relativ usikkerhet bør indikeres Kan hindre kostbar overtid, ansettelser eller oppsigelser Kan angi behovet for fleksibilitet BUS240 - OM

7 Variasjoner i forsyning og etterspørsel
OM 11: Capacity Planning and Control Variasjoner i forsyning og etterspørsel Sesongvariasjoner Forsyning (landbruk, fiske) Etterspørsel (hotell, genserfabrikk, aluminiumsprodusent, dagligvarebutikk) Tilfeldige eller systematiske faktorer Ukentlige og daglige variasjoner Skal kapasiteten endres eller skal kundene vente? BUS240 - OM

8 OM 11: Capacity Planning and Control
Måling av kapasitet Ett standardprodukt: Måling av output Angivelse av input-kapasitet brukes ofte ved varierende produktmikser Teoretisk designkapasitet Effektiv kapasitet (pga tap som omstilling, vedlikehold og tekniske krav til termin-planleggingen – tapene kan ikke unngås) Aktuell produksjon (pga tap som kvalitetsproblemer, havari og operatør-fravær – disse kan unngås) BUS240 - OM

9 Noen effektivitetsmål
OM 11: Capacity Planning and Control Noen effektivitetsmål Planlagt tap: 59 timer per uke Teoretisk design-kapasitet Uforutsette tap som kan unngås: 58 timer per uke Effektiv kapasitet 109 timer per uke 168 timer per uke Aktuell produksjon: timer per uke BUS240 - OM

10 Overall Equipment Effectiveness
Total tilgjengelig tid Brutto produksjonstid Tilgjengelighets- tap Netto produksjonstid Hastighets- tap Verdiskapende tid Kvalitets- tap Total utstyrseffektivitet (OEE) = tilgjengelighet × hastighet × kvalitet

11 Kapasitetsstyring: Jamn kapasitet
OM 11: Capacity Planning and Control Kapasitetsstyring: Jamn kapasitet Passer for produkter som kan lagres Gir stabil sysselsetning, høy utnyttingsgrad, lave kostnader Medfører kostbart lager og høy risiko (spesielt ved usikker etterspørsel) Køer eller restordre/backlog (leveres senere) Passer for kapitalintensiv produksjon Passer ikke for de fleste tjeneste-produksjoner BUS240 - OM

12 Kapasitetsstyring: Jage etterspørsel
OM 11: Capacity Planning and Control Kapasitetsstyring: Jage etterspørsel Endrer personale, arbeidstider og utstyr Nødvendig når produktet ikke kan lagres Kan skape problemer med kvalitet, sikkerhet og kundeservice Metoder Overtid, gjøre andre oppgaver (rengjøring, vedlikehold), kompetanse-oppbygging Flexitid Endre arbeidsstokken (ansette, permittere, sparke) Bruke deltidsansatte Bruke underleverandører BUS240 - OM

13 Kapasitetsstyring: Styre etterspørsel
OM 11: Capacity Planning and Control Kapasitetsstyring: Styre etterspørsel Medfører redusert kostnad, forbedret service, bedre utnyttingsgrad og muligheter for økt fortjeneste Markeds-/salgsavdeling har oftest ansvaret for dette Metoder Variasjoner i pris Markedsføringskampanjer Utvikling av alternative produkter BUS240 - OM

14 Kapasitetsstyring: Andre alternativer
OM 11: Capacity Planning and Control Kapasitetsstyring: Andre alternativer Blanding av jamn kapasitet, jage etterspørsel og styre etterspørsel Maksimere kapasitetsutnyttelsen (Yield management) Forutsetter fast kapasitet, segmentert marked, tjenesteproduksjon, forhåndssalg og lave marginalkostnader Overbooking Prisavslag/ulike priser Tilby ulike tjenester BUS240 - OM

15 OM 11: Capacity Planning and Control
Kumulativ etterspørsel og produksjon Variabel produksjon Jamn produksjon Backlog Kumulativ etterspørsel og produksjon Lageropp-bygging Kumulativ etterspørsel Tid BUS240 - OM

16 OM 11: Capacity Planning and Control
Køteori er ikke pensum BUS240 - OM

17 Utnyttingsgrad og gjennomløpstid
Gjennomløpstid / lager B Utnyttingsgrad


Laste ned ppt "OM 11: Capacity Planning and Control"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google