Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Kapasitet  Definisjon: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter )  Flaskehals.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Kapasitet  Definisjon: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter )  Flaskehals."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Kapasitet  Definisjon: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter )  Flaskehals  Den operasjonen som begrenser kapasiteten  Under varierende forhold (produktmiks osv.) kan flaskehalsen flytte seg til andre operasjoner i bedriften

2 BUS240 2 Flaskehalser ved ulik miks av produkt A og produkt B 11,511 11 1 A B Tallene angir gjennomsnittlig tidsbehov per enhet, i praksis varierer aktuelt tidsforbruk mye 1

3 BUS240 3 Tidshorisonter  Langtidskapasitet  Strategiske beslutninger som er omhandlet i kapittel 6  Kapasitet, mellomlang tid  2-18 måneder framover  Basert på etterspørselsprognoser  Korttidskapasitet  Planlagte eller ikke-planlagte endringer i kapasiteten

4 BUS240 4 Aggregert planlegging  Hotell  Antall rom - antall per rom er underordnet  Aluminiumsfabrikk  Antall tonn aluminium per måned - fordeling mellom legeringer, platetykkelser og partivariasjoner er underordnet  Butikk  Omsetning (kr/måned)  Forutsetter at produktmiks er relativt konstant

5 BUS240 5 Konsekvenser av kapasitetsbeslutninger  Kostnader ( kapasitetsutnytting )  Inntekter ( ikke tapt salg )  Arbeidskapital ( lagerbeholdning )  Kvalitet ( kan skape behov for opplæring )  Hastighet ( lager eller overskuddskapasitet )  Leveringspålitelighet ( ulemper med høy kapasitetsutnytting )  Fleksibilitet ( ulemper med høy kapasitets- utnytting )

6 BUS240 6 Etterspørselsprognoser  Salgs- og markedsavdeling har ofte ansvaret  Måleenhet  Må omgjøres til enheter som er forståelige for produksjonsavdelingen  Kroner/år, maskintimer/år, rombehov (m 2 )  Bør være så nøyaktig som mulig  Relativ usikkerhet bør indikeres  Kan hindre kostbar overtid, ansettelser eller oppsigelser  Kan angi behovet for fleksibilitet

7 BUS240 7 Variasjoner i forsyning og etterspørsel  Sesongvariasjoner  Forsyning (landbruk, fiske)  Etterspørsel (hotell, genserfabrikk, aluminiumsprodusent, dagligvarebutikk)  Tilfeldige eller systematiske faktorer  Ukentlige og daglige variasjoner  Skal kapasiteten endres eller skal kundene vente?

8 BUS240 8 Måling av kapasitet  Ett standardprodukt: Måling av output  Angivelse av input-kapasitet brukes ofte ved varierende produktmikser  Teoretisk designkapasitet  Effektiv kapasitet (pga tap som omstilling, vedlikehold og tekniske krav til termin- planleggingen – tapene kan ikke unngås)  Aktuell produksjon (pga tap som kvalitetsproblemer, havari og operatør- fravær – disse kan unngås)

9 BUS240 9 Noen effektivitetsmål Teoretisk design- kapasitet 168 timer per uke Planlagt tap: 59 timer per uke Uforutsette tap som kan unngås: 58 timer per uke Effektiv kapasitet 109 timer per uke Aktuell produksjon: 51 timer per uke

10 BUS240 10 Overall Equipment Effectiveness Total tilgjengelig tid Brutto produksjonstid Tilgjengelighets- tap Netto produksjonstid Hastighets- tap Verdiskapende tid Kvalitets- tap Total utstyrseffektivitet (OEE) = tilgjengelighet × hastighet × kvalitet

11 BUS240 11 Kapasitetsstyring: Jamn kapasitet  Passer for produkter som kan lagres  Gir stabil sysselsetning, høy utnyttingsgrad, lave kostnader  Medfører kostbart lager og høy risiko (spesielt ved usikker etterspørsel)  Køer eller restordre/backlog (leveres senere)  Passer for kapitalintensiv produksjon  Passer ikke for de fleste tjeneste- produksjoner

12 BUS240 12 Kapasitetsstyring: Jage etterspørsel  Endrer personale, arbeidstider og utstyr  Nødvendig når produktet ikke kan lagres  Kan skape problemer med kvalitet, sikkerhet og kundeservice  Metoder  Overtid, gjøre andre oppgaver (rengjøring, vedlikehold), kompetanse-oppbygging  Flexitid  Endre arbeidsstokken (ansette, permittere, sparke)  Bruke deltidsansatte  Bruke underleverandører

13 BUS240 13 Kapasitetsstyring: Styre etterspørsel  Medfører redusert kostnad, forbedret service, bedre utnyttingsgrad og muligheter for økt fortjeneste  Markeds-/salgsavdeling har oftest ansvaret for dette  Metoder  Variasjoner i pris  Markedsføringskampanjer  Utvikling av alternative produkter

14 BUS240 14 Kapasitetsstyring: Andre alternativer  Blanding av jamn kapasitet, jage etterspørsel og styre etterspørsel  Maksimere kapasitetsutnyttelsen (Yield management)  Forutsetter fast kapasitet, segmentert marked, tjenesteproduksjon, forhåndssalg og lave marginalkostnader  Overbooking  Prisavslag/ulike priser  Tilby ulike tjenester

15 BUS240 15 Kumulativ etterspørsel og produksjon Tid Lageropp- bygging Backlog Kumulativ etterspørsel og produksjon Kumulativ etterspørsel Jamn produksjon Variabel produksjon

16 BUS240 16 Køteori er ikke pensum

17 BUS240 17 Utnyttingsgrad og gjennomløpstid Utnyttingsgrad Gjennomløpstid / lager A B


Laste ned ppt "BUS240 1 Kapasitet  Definisjon: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter )  Flaskehals."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google