Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4) Presentert av Jan Ivar Fredriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4) Presentert av Jan Ivar Fredriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4) Presentert av Jan Ivar Fredriksen

3 Bakgrunn  Mettede markeder  Økt konkurranse om å selge  Synkende kundelojalitet  Sterkt fokus på ”more value for less money”  Pris som konkurransemiddel er lett å kopiere (kortsiktig sett)  Lave priser over tid krever enten at  Varen i seg selv koster lite, eller at  Butikken har en kostnadsstruktur og effektivitet som tilsier at fortjeneste opprettholdes, selv med lavere priser

4 Pris: • Som hygienefaktor • Som motivasjonsfaktor • I forhold til referansepris • I forhold til når den egentlig er følsom

5 Former for prissetting (kalkulasjonsprisipper ) • cost-oriented (kost +) • demand-oriented (pris -) • tilpasninger til veiledende pris (listepris) ?

6 Former for prissetting • cost-oriented Bygget rundt varens eget kostnadsbilde • demand-oriented Etterspørselsorientert prissetting (varehandel) metode for prissetting som er basert på hva man forventer at kunden er villig til å betale for en vare. Metoden kan f.eks. benyttes der varen er produsert i et lavkostnadsland (der produksjons- og distribusjonskostnadene er svært lave) og skal selges i et høykostnadsland, der inntektsnivå og etterspørselsforhold gir grunnlag for en langt høyere utsalgspris for aktuell vare. (Kilde: Jan Ivar Fredriksen i Store Norske Leksikon)

7 Forhold som skaper muligheter for å benytte etterspørselsorientert prissetting: • Varens beskaffenhet • Hvor og når forbrukeren trenger varen • Formål med butikkbesøket • Kvalitet • Varepresentasjonen • Merkeverdi

8 Kotlers 9 pris-/kvalitetsstrategier

9 Prisstrategier • 3 strategier kan leve i skjønn forening, eksempler: – Ferner Jacobsen – Match, Voice – Sparkjøp

10 Hva heter strategiene? • høy kvalitet og høy pris, høyprisstrategi(1) • middels kvalitet og middels pris, middelverdistrategi(5) • lav kvalitet og lav pris, sparkjøpstrategi(9)

11 Høy pris kan forsterke eksklusivitet: • Hvordan og hvorfor?

12 Vi angriper altså med: • Middels pris og høy produktkvalitet, høyverdistrategi(2) • Enda lavere pris og topp produktkvalitet, verdimaksimeringsstrategi(3) • Middels kvalitet, men fremdeles lave priser, godverdistrategi (6)

13 Prissettingsmetoder i detaljhandel: • fast lavpris (EDLP) • tilbudspriser (tidsbegrenset) (Hi – Lo) – ”salg”, ”tilbud” etc Bare lave priser Supersalg!

14 Prisstrategier EDLP • Bygger lojalitet – garanterer lave priser for kunden • Gjerne lavere reklamekostnader • Fordrer gjerne mer effektive vareforskynings-systemer (supply chain management) – Hindre utsolgtsituasjoner er viktig – Høy omløpshastighet er ønskelig Hi-Lo •Muliggjør høyere fortjeneste gjennom selektiv kalkulasjon (price discrimination) •Skaper begeistring •Underbygger kortsiktig salg og genererer trafikk til butikken

15  Redusert priskrig. (skeptisk til ”ordinær pris” og ”opprinnelig pris”.)  Redusert annonsering.  Klar forventning til kundeservice (lettere å planlegge bemanning i forhold til kundestrøm)  Mindre sjanse for utsolgt, og økt lagerkontroll.  Jevn fortjenestemargin og reduserte adm.kost (p.g.a. omprising), slipper ”å være redd for” å selge til tilbudspris utenom tilbudsperiodene. Fast lavpris 5 relative fordeler i forhold til høy/lav:

16 Høy/lav 5 relative fordeler i forhold til fast lavpris:  Økt marked for produktene. HVORFOR?  Skaper ”tilbudsmiljø”.  Tømmer lageret.  Fokuserer kvalitet eller service (ikke lav pris).  Enklere strategi å gjennomføre enn fast lav pris

17 Psykologisk prissetting • legge prisen under en viss terskel Hurra!!!!!! Kr 9,90

18 Prisfølsomhet og elastisitet • effekter av å endre prisen • teoretisk fastsettelse av riktig pris og kvantum

19 Priselastisitet: • Hva skjer med omsatt mengde når vi setter prisen opp? • Hva skjer med omsatt mengde når vi setter prisen ned? ?

20 Målsetting: • Gevinsten gjennom mersalg må være større enn tapt fortjeneste ved å sette ned prisen • Mersalget må altså kompensere for det vi taper i fortjeneste

21 Pris-/etterspørselselastisitet Elastisk etterspørsel: Relativ mengdeendring/relativ prisendring > 1 Nøytralelastisk: Relativ mengdeendring/relativ prisendring=1 Uelastisk: Relativ mengdeendring/relativ prisendring < 1

22 Figur 4.1: Kundetyper og markedsføringsaktiviteter.


Laste ned ppt "Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4) Presentert av Jan Ivar Fredriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google