Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghet trivsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghet trivsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghet trivsel
og sosial omsorg for alle

2 Miljøverkstedet – 3 satsingsområder
Helse sunt kosthold mer og bedre fysisk aktivitet og naturopplevelser anti-rus og tobakk sosial omsorg Aktiv elevmedvirkning aktivt elevråd trivsel for alle anti-mobbing Økt kompetanse skolering blant lærere annet fagpersonell inn i skolen

3 Miljøverksted for elevene
Tiltak for trygghet, trivsel sosial omsorg for alle MER OG BEDRE FYSISK AKTIVITET AKTIV ELEVMEDVIRKNING SUNT KOSTHOLD Variert gym for alle Aktivt elevråd Trivsels-tiltak Anti-røyk og snus Midttime Aktive møtesteder Aktivitets-dager Uteskole Friluftsuke Gratis skole-frokost Frukt Kunnskaper Holdninger Kantine

4 Mer og bedre fysisk aktivitet og sunt kosthold - en del av helheten

5 Aktiv elevmedvirkning
Elevrådets årsplan Røyk og snusfri skole Antimobbing og trivsel Kantina som elevbedrift Skolefrokost Gratis frukt hver dag Uterommet Idrettsturneringer Aktivitetsdager Juleball Midttime Innelov/elevvakter Leksekafe Musikk i skolegården

6 Miljøverksted – organisering på skolen
Miljøarbeider koordinerer tiltakene Aktivitetsleder Klassetrinns-team Sosial og rådgivningstjeneste Adm. Elevråd Aktiv Oppvekst p.gruppa Idrettslag Frilufts-grupper Dramagr. B&U-arbeider Gym- seksjonen S-team PPT BUP Helse-søster Politi Ute-kontakt Foreldre Andre ansatte FAU

7 Elevrådet Elevrådet er inndelt i utvalg
Hvert utvalg har sine arbeidsområder Skolens miljøarbeider er koordinator for elevene og andre ansatte på skolen Elevrådet samarbeider med: Alle ansatte på skolen FAU Natteravnene Utekontakten Busselskapet Partnerskapsbedrifter Ungdomsklubben Idrettslaget

8 Aktivitetsleder Tiltak: Samarbeid med: Midttime en time 3gg/uka
Variert fysisk aktivitet for alle Valgt aktivitet i 3 mnd. Gøy – gi mersmak Kompetanseheving k.lærere 100% deltakelse i k.timen Aktivitetsdager Høsttur Ballturneringer Aktivitetsdag på ski/brett Felles aktivitetsdager i lag med flere skoler Samarbeid med: Idrettslaget Eleverådet Lærere B & U arbeidere Friluftsgrupper Musikk, dans og drama Vg.skole, idrettsfag Foreldrene

9 Klasstrinnsteamet Tiltak: Samarbeid med: Bli kjent -tur
Aktivt verdivalg Anti-mobbing Klassemiljø Friluftsuka Juleball Juleverksted Elevens valg Obligatoriske emner innen fysisk og psykisk helse/fysisk aktivitet Samarbeid med: Elevene Foreldrene Kroppsøvingsseksjonen Sosial og rådgivnings- tjenesten Andre ansatte Helsesøster Politiet

10 Sosial- og rådgivningstjenesten
Tiltak: Daglig oppfølging Yrkes- og utdanningsorientering Arbeidslivstrening Kompetansepermen Oasen Fritidsped. i praksis et tilbud for elever med sos.utilpasning 6t/uka i 2 mnd. Jentegrupper 1t/uka Guttegrupper 1t/uka Klassestyrer melder behovet hvis det er elever som har spes. problemer: Aktuelle tema: skulking, spisevegring, pubertet Samarbeid med: Elevene Foreldrene K.seksjonen Sos. råd. tjenesten Andre ansatte Helsesøster Politiet


Laste ned ppt "Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghet trivsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google