Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghettrivsel og sosial omsorg for alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghettrivsel og sosial omsorg for alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghettrivsel og sosial omsorg for alle

2 Miljøverkstedet – 3 satsingsområder Helse sunt kosthold mer og bedre fysisk aktivitet og naturopplevelser anti-rus og tobakk sosial omsorg Aktiv elevmedvirkning aktivt elevråd trivsel for alle anti-mobbing Økt kompetanse skolering blant lærere annet fagpersonell inn i skolen

3 Miljøverksted for elevene Tiltak for trygghet, trivsel sosial omsorg for alle AKTIV ELEVMEDVIRKNING MER OG BEDRE FYSISK AKTIVITET SUNT KOSTHOLD Aktivt elevråd Trivsels -tiltak Anti- røyk og snus Variert gym for alle Midttime Aktive møtesteder Aktivitets- dager Uteskole Friluftsuke Gratis skole- frokost Frukt Kantine Kunnskaper Holdninger

4 Mer og bedre fysisk aktivitet og sunt kosthold - en del av helheten

5 Aktiv elevmedvirkning Elevrådets årsplan –Røyk og snusfri skole –Antimobbing og trivsel –Kantina som elevbedrift –Skolefrokost –Gratis frukt hver dag –Uterommet –Idrettsturneringer –Aktivitetsdager –Juleball –Midttime –Innelov/elevvakter –Leksekafe –Musikk i skolegården

6 Miljøverksted – organisering på skolen Miljøarbeider koordinerer tiltakene Elevråd AktivitetslederKlassetrinns- team Sosial og rådgivning stjeneste Adm. Aktiv Oppvekst p.gruppa Idrettslag Frilufts- grupper Dramagr. B&U- arbeider Gym- seksjonen Foreldre S-team PPT BUP Helse- søster Politi Ute- kontakt Andre ansatte FAU

7 Elevrådet Elevrådet er inndelt i utvalg Hvert utvalg har sine arbeidsområder Skolens miljøarbeider er koordinator for elevene og andre ansatte på skolen Elevrådet samarbeider med: –Alle ansatte på skolen –FAU –Natteravnene –Utekontakten –Busselskapet –Partnerskapsbedrifter –Ungdomsklubben –Idrettslaget

8 Aktivitetsleder Tiltak: Midttime en time 3gg/uka Midttime en time 3gg/uka Variert fysisk aktivitet for alle Variert fysisk aktivitet for alle Valgt aktivitet i 3 mnd. Valgt aktivitet i 3 mnd. Gøy – gi mersmak Gøy – gi mersmak Kompetanseheving k.lærere Kompetanseheving k.lærere 100% deltakelse i k.timen 100% deltakelse i k.timen Aktivitetsdager Aktivitetsdager –Høsttur –Ballturneringer –Aktivitetsdag på ski/brett –Felles aktivitetsdager i lag med flere skoler Samarbeid med: Idrettslaget Idrettslaget Eleverådet Eleverådet Lærere Lærere B & U arbeidere B & U arbeidere Friluftsgrupper Friluftsgrupper Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Vg.skole, idrettsfag Vg.skole, idrettsfag Foreldrene Foreldrene

9 Klasstrinnsteamet Tiltak: Bli kjent -tur Aktivt verdivalg Anti-mobbingKlassemiljøFriluftsukaJuleballJuleverksted Elevens valg Obligatoriske emner innen fysisk og psykisk helse/fysisk aktivitet Samarbeid med: EleveneForeldreneKroppsøvingsseksjonen Sosial og rådgivnings- tjenesten Andre ansatte HelsesøsterPolitiet

10 Sosial- og rådgivningstjenesten Tiltak: Daglig oppfølging Yrkes- og utdanningsorientering ArbeidslivstreningKompetansepermenOasen Fritidsped. i praksis et tilbud for elever med sos.utilpasning 6t/uka i 2 mnd. Jentegrupper 1t/uka Guttegrupper 1t/uka Klassestyrer melder behovet hvis det er elever som har spes. problemer: Aktuelle tema: skulking, spisevegring, pubertet Samarbeid med: EleveneForeldreneK.seksjonen Sos. råd. tjenesten Andre ansatte HelsesøsterPolitiet


Laste ned ppt "Miljøverkstedet Alle tiltak på skolen der målet er: trygghettrivsel og sosial omsorg for alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google