Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand 2011. 6,8 og senere I gymsal I klassen I grupper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand 2011. 6,8 og senere I gymsal I klassen I grupper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand 2011

2 6,8 og senere I gymsal I klassen I grupper

3 Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-2. (Helsetjenestens formål) Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

4 § 2-2. (Barns rett til helsekontroll) Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommune barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

5 Det grunnleggende kravet tilskolemiljøet – opplæringsloven § 9a–1Det grunnleggende kravet tilskolemiljøet – opplæringsloven § 9a–1 Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.fysiskepsykososiale

6 Det fysiske skolemiljøet – opplæringsloven § 9a–2 Innemiljøet: Det fysiske innemiljøet (inneklimaet) omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø. Se mer om inneklima på hjemmesiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Utemiljøet: Utemiljøet omfatter blant annet lokalisering – med faktorer som støy og uteluft – utforming av utearealet, lekeapparater osv.

7 Sang Opp og ned og opp og ned, det ble fine streker Ut og inn og ut og inn, med min strek jeg leker Siden går det rundt omkring, rundt og rundt som ingen ting Se hvor hånden hviler, rolig mens jeg skriver


Laste ned ppt "Kristiansand 2011. 6,8 og senere I gymsal I klassen I grupper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google