Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiller videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiller videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiller videregående skole
680 elever 4 Programområder Ca.20 % flerkulturelle elever. Innføringsklasse for flerkulturelle elever. Egne grupper for multifunksjonshemmede elever Bodø

2 Bruk av morsmålslærere i videregående skole - utfordringer og muligheter.
Bodø

3 Samarbeid med Åsheim ungdomsskole:
Tospråklige lærere - historikk Samarbeid med Åsheim ungdomsskole: Skolering av morsmållærere om det videregående skoletilbudet ved Tiller vgs. skoleåret 2002/2003. Trondheim kommune: Tre morsmållærere 2 timer/uke høsten 2003 Bodø

4 120 elever med 26 forskjellige språk.
Utfordring 120 elever med 26 forskjellige språk. ”Mange” morsmålslærere med liten stillingsressurs Liten stillingsressurs – liten tilhørighet til skolen Stor tilhørighet til elevene Lite tilstede – lite brukt av lærerkollegiet Bodø

5 Morsmållærere/Tospråklige lærere:
Utfordring Morsmållærere/Tospråklige lærere: Skolering av tospråklige lærere om den norske skole/ norsk utdanningssystem og yrkesmuligheter. Bodø

6 Utfordring Tospråklige lærere:
Lite tid på skolen – lite samarbeid med andre lærere Faglærerne/kontaktlærerne blir for dårlig til å sende planer/informasjon til de tospråklige lærerne Få lærerne til å benytte de tospråklige lærerne som en ressurs – kulturell brobygger Bodø

7 De blir for ”flytende” i skolemiljøet ”Fornorske tospråklige lærere”?
Utfordring Tospråklige lærere: De blir for ”flytende” i skolemiljøet ”Fornorske tospråklige lærere”? Bodø

8 Avhengig av en velvillig kommune/gode samarbeidspartnere i grunnskolen
Utfordring Tospråklige lærere: Avhengig av en velvillig kommune/gode samarbeidspartnere i grunnskolen Bodø

9 Utfordring Tospråklige lærere:
Få skoleeier til å få fokus på arbeidet med flerkulturelle elever i videregående skole. Bodø

10 Integrering i norsk skolesystem Hva kreves av elever i norsk skole
Muligheter Tospråklige lærere: Integrering i norsk skolesystem Hva kreves av elever i norsk skole Hva kreves av den enkelte person i samfunnet Konflikter –være i forkant Trygghet, selvbilde Bodø

11 Bevisstgjøring i forhold til skole - Læringsstrategier
Muligheter Tospråklige lærere: Bevisstgjøring i forhold til skole - Læringsstrategier - Å realisere drømmer….. - Gode rollemodeller - Tålmodighet Bodø

12 Hjelpe faglig og sosialt i en overgangssituasjon Motivasjon
Muligheter Tospråklige lærere: Hjelpe faglig og sosialt i en overgangssituasjon Motivasjon Skape tilhørighet Hjelpe elever med traumer og vanskelige opplevelser. Bodø

13 Muligheter Tospråklige lærere: Konkrete arbeidsoppgaver:
Hjelp og støtte i undervisningen, begrepsavklaring Hjelp med utplassering i praksisperioder Reduserer konflikter mellom elev/elev, lærer/elev, elev/foreldre, foreldre og elev/skole via samtaler/møter Bodø

14 Flerkulturell miljøterapeut: Arbeider med ”alle” flerkulturelle
Muligheter Flerkulturell miljøterapeut: Arbeider med ”alle” flerkulturelle 37,5 timers arbeidsuke Sitter på viktig og nyttig kompetanse i forhold til ungdom Bodø

15 Flerkulturell miljøterapeut:
Muligheter Flerkulturell miljøterapeut: Brobygger mellom flerkulturelle og etnisk norske elever Mekling ved misforståelser Tolke ungdommens opplevelser sammen med dem Bodø

16 Muligheter Flerkulturell miljøterapeut:
Veilede flerkulturelle elever i forhold til regler og rutiner i norsk samfunn og skole Hjelpe til å utvikle selvfølelse, balansere den norske ”individualistiske” væremåten Rollemodell ”Tokulturelt menneske” Bodø

17 Muligheter Flerkulturelle faglærere:
Bevisst ansette gode faglærere med flerkulturell bakgrunn Universitetsutdannede på arbeidsmarkedstiltak som ekstralærere i klasser med etnisk norske lærere Gode rollemodeller Bodø

18 Spørsmål/Kommentarer?
Bodø


Laste ned ppt "Tiller videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google