Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bodø 070608 Tiller videregående skole 680 elever 4 Programområder Ca.20 % flerkulturelle elever. Innføringsklasse for flerkulturelle elever. Egne grupper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bodø 070608 Tiller videregående skole 680 elever 4 Programområder Ca.20 % flerkulturelle elever. Innføringsklasse for flerkulturelle elever. Egne grupper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bodø 070608 Tiller videregående skole 680 elever 4 Programområder Ca.20 % flerkulturelle elever. Innføringsklasse for flerkulturelle elever. Egne grupper for multifunksjonshemmede elever

2 Bodø 070608 Bruk av morsmålslærere i videregående skole - utfordringer og muligheter.

3 Bodø 070608 Samarbeid med Åsheim ungdomsskole: Skolering av morsmållærere om det videregående skoletilbudet ved Tiller vgs. skoleåret 2002/2003. Trondheim kommune: Tre morsmållærere 2 timer/uke høsten 2003 Tospråklige lærere - historikk

4 Bodø 070608 120 elever med 26 forskjellige språk. ”Mange” morsmålslærere med liten stillingsressurs Liten stillingsressurs – liten tilhørighet til skolen Stor tilhørighet til elevene Lite tilstede – lite brukt av lærerkollegiet Utfordring

5 Bodø 070608 Morsmållærere/Tospråklige lærere: Skolering av tospråklige lærere om den norske skole/ norsk utdanningssystem og yrkesmuligheter. Utfordring

6 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Lite tid på skolen – lite samarbeid med andre lærere Faglærerne/kontaktlærerne blir for dårlig til å sende planer/informasjon til de tospråklige lærerne Få lærerne til å benytte de tospråklige lærerne som en ressurs – kulturell brobygger Utfordring

7 Bodø 070608 Tospråklige lærere: De blir for ”flytende” i skolemiljøet ”Fornorske tospråklige lærere”? Utfordring

8 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Avhengig av en velvillig kommune/gode samarbeidspartnere i grunnskolen Utfordring

9 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Få skoleeier til å få fokus på arbeidet med flerkulturelle elever i videregående skole. Utfordring

10 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Integrering i norsk skolesystem -Hva kreves av elever i norsk skole -Hva kreves av den enkelte person i samfunnet -Konflikter –være i forkant -Trygghet, selvbilde Muligheter

11 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Bevisstgjøring i forhold til skole - Læringsstrategier - Å realisere drømmer….. - Gode rollemodeller - Tålmodighet Muligheter

12 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Hjelpe faglig og sosialt i en overgangssituasjon -Motivasjon -Skape tilhørighet -Hjelpe elever med traumer og vanskelige opplevelser. Muligheter

13 Bodø 070608 Tospråklige lærere: Konkrete arbeidsoppgaver: Hjelp og støtte i undervisningen, begrepsavklaring Hjelp med utplassering i praksisperioder Reduserer konflikter mellom elev/elev, lærer/elev, elev/foreldre, foreldre og elev/skole via samtaler/møter Muligheter

14 Bodø 070608 Flerkulturell miljøterapeut: Arbeider med ”alle” flerkulturelle 37,5 timers arbeidsuke Sitter på viktig og nyttig kompetanse i forhold til ungdom Muligheter

15 Bodø 070608 Flerkulturell miljøterapeut: -Brobygger mellom flerkulturelle og etnisk norske elever -Mekling ved misforståelser -Tolke ungdommens opplevelser sammen med dem Muligheter

16 Bodø 070608 Flerkulturell miljøterapeut: -Veilede flerkulturelle elever i forhold til regler og rutiner i norsk samfunn og skole -Hjelpe til å utvikle selvfølelse, balansere den norske ”individualistiske” væremåten -Rollemodell -”Tokulturelt menneske” Muligheter

17 Bodø 070608 Flerkulturelle faglærere: -Bevisst ansette gode faglærere med flerkulturell bakgrunn -Universitetsutdannede på arbeidsmarkedstiltak som ekstralærere i klasser med etnisk norske lærere -Gode rollemodeller Muligheter

18 Bodø 070608 Spørsmål/Kommentarer?


Laste ned ppt "Bodø 070608 Tiller videregående skole 680 elever 4 Programområder Ca.20 % flerkulturelle elever. Innføringsklasse for flerkulturelle elever. Egne grupper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google