Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol

2 Kapittel 12Slide 2 Emner i kapittel 12  Monopolistisk konkurranse  Oligopol  Priskonkurranse  Fangens dilemma

3 Kapittel 12Slide 3 Monopolistisk konkurranse  Svært vanlig markedsform som er karakterisert ved: 1)Mange bedrifter 2)Fri adgang og avgang 3)Differensierte produkter

4 Kapittel 12Slide 4 Monopolistisk konkurranse  Graden av monopolmakt avhenger av hvor differensiert produktet er.  Eksempler  Tannpasta  Såpe  Klær  Dagligvarer

5 Likevekt på kort og lang sikt Kvantum Pris Kvantum Pris MC AC MC AC D SR MR SR D LR MR LR Q SR P SR Q LR P LR Kort siktLang sikt

6 Velferdstap MCAC Sammenligning med frikonkurranse Pris Kvantum Pris D = MR QCQC PCPC MCAC D LR MR LR Q MC P Kvantum Frikonkurranse Monopolistisk konkurranse

7 Kapittel 12Slide 7 Oligopol  Markedsformen kan karakteriseres ved  Lite antall bedrifter  Produktet kan være differensiert eller udiffererensiert  Det er adgangsbegrensninger

8 Kapittel 12Slide 8 Oligopol - eksempler  Eksempler:  Biler  Stål  Aluminum  Bensin  Elektrisk utstyr  Datamaskiner

9 Kapittel 12Slide 9 Oligopol  Likevekt i oligopolmarked:  Ved frikonkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse trenger man ikke ta hensyn til andres reaksjoner ved fastsettelse av pris og kvantum.  Ved oligopol må produsentene hele tiden ta hensyn til hvordan andre produsenter vil reagere

10 Kapittel 12Slide 10 John F Nash – nobelpris 1994

11 Kapittel 12Slide 11 Oligopol  Nash likevekt  Hver produsent gjør så godt man kan avhengig av hva konkurrentene gjør  Ulike oligopolmodeller:  Cournot modellen  Bertrand modellen  Stackelberg modellen

12 Kapittel 12Slide 12 Oligopol – Cournot modellen  Cournot – modellen (kvantum)  Duopol  To produsenter konkurrerer med hverandre  Homogent gode  Den ene bedriften tar den andres produksjon for gitt

13 Kapittel 12Slide 13 MC 1 50 MR 1 (75) D 1 (75) 12.5 Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 75 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 75 enh Bedrift 1s tilbud Q1Q1 P1P1 Hva vil bedrift 1 tilby hvis bedrift 2 produserer 100 enh? D 1 (0) MR 1 (0) Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 ikke vil tilby noenting, blir etterspørselskurven D 1 (0) lik markedets etterspørselskurve D 1 (50)MR 1 (50) 25 Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 50 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 50 enh

14 Kapittel 12Slide 14 Bedrift 2s reaksjons- kurve Q 2 *(Q 1 ) Bedrift 2s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 1 vil tilby. Reaksjonskurver og Cournot likevekt Q2Q2 Q1Q1 255075100 25 50 75 100 Bedrift 1s reaksjons- kurve Q* 1 (Q 2 ) x x x x Bedrift 1s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 2 vil tilby Ved Cournot likevekt, vil hver bedrift korrekt anslå hvor mye konkurrenten vil produsere og derfor maksimere egen profitt. Cournot Equilibrium

15 Kapittel 12Slide 15 Oligopol - eksempel  Markedets etterspørsel er P = 30 – Q, hvor Q = Q 1 + Q 2  Antar at MC 1 = MC 2 = 0 Lineær etterspørselskurve

16 Kapittel 12Slide 16 Oligopol  Bedrift 1s reaksjonskurve Lineær etterspørselskurve

17 Kapittel 12Slide 17 Oligopol Lineær etterspørselskurve

18 Kapittel 12Slide 18 Oligopol Lineær etterspørselskurve

19 Kapittel 12Slide 19 Duopol eksempel Q1Q1 Q2Q2 Bedrift 2s reaksjonskurve 30 15 Bedrift 1s Reaksjonskurve 15 30 10 Cournot likevekt Etterspørselen er P = 30 - Q og MC = 0 for begge

20 Kapittel 12Slide 20 Oligopol Profittmaksimering med samarbeid

21 Kapittel 12Slide 21 Oligopol  Kontraktkurven  Q 1 + Q 2 = 15  Viser alle kombinasjoner av Q 1 og Q 2 som makimierer total profitt  Q 1 = Q 2 = 7,5  Mindre produksjon og høyere pris enn ved Cournot likevekt Profittmaksimering med samarbeid

22 Kapittel 12Slide 22 Bedrift 1s reaksjonskurve bedrift 2s reaksjonskurve Duopol eksempel Q1Q1 Q2Q2 30 10 Cournot likevekt 15 Likevekt ved konkurranse (P = MC; Profit = 0) Sam- arbeid 7.5 Likevekt ved samarbeid Sett fra bedriftens side, er monopol best, fulgt av Cournot og sist frikonkurranse

23 Kapittel 12Slide 23 Stackelberg modellen – tidlig ute  En bedrift kan bestemme produksjon først  MC = 0  Markedets etterspørsel erP = 30 – Q, hvor Q = total produksjon  Bedrift 1 bestemmer først egen produksjon, og bedrift 2 bestemmer så sin egen

24 Kapittel 12Slide 24  Bedrift 1  Må ta hensyn til reaksjonen til bedrift 2  Bedrift 2  Tar bedrift 1s produksjon som gitt og produksjon bestemmes med reaksjonskurven: Q 2 = 15 - 1/2Q 1 Stackelberg modellen – tidlig ute

25 Kapittel 12Slide 25  Bedrift 1  Bestemmer Q 1 slik at: Stackelberg modellen – tidlig ute

26 Kapittel 12Slide 26  Setter inn reaksjonskurven: Stackelberg modellen – tidlig ute

27 Kapittel 12Slide 27 Priskonkurranse  Bertrand modellen tar for seg bedrifter som konkurrerer på pris, og ikke kvantum, som i Cournot  Kan ta for seg både homogene og differensierte produkter

28 Kapittel 12Slide 28 Priskonkurranse  Homogenous good  Markedsetterspørsel er P = 30 - Q hvor Q = Q 1 + Q 2  MC = 3 for begge (MC 1 = MC 2 = 3)  Hva blir løsningen hvis vi antar at bedriftene konkurrerer på kvantum, og ikke pris (Cournot)?  Hva blir markedsløsningen hvis produktet er homogent og bedriftene ikke samarbeider? Bertrand modellen

29 Kapittel 12Slide 29 Priskonkurranse  Anta at vi har følgende  Duopol  FC = 20  VC = 0 Differensierte produkter

30 Kapittel 12Slide 30 Priskonkurranse  Bedrift 1 og 2s etterspørselskurver  Q 1 = 12 - 2P 1 + P 2  Q 2 = 12 - 2P 2 + P 1  P 1 og P 2 er prisene til bedrift 1 og 2, og Q 1 og Q 2 er kvantumet de selger Differensierte produkter

31 Kapittel 12Slide 31 Priskonkurranse  Prisene bestemmes samtidig: Differensierte produkter

32 Kapittel 12Slide 32 Priskonkurranse  Bedrift 1: Hvis P 2 er gitt: Differensierte produkter

33 Kapittel 12Slide 33 Bedrift 1s reaksjonskurve Nash likevekt P1P1 P2P2 Bedrift 2s reaksjonskurve 4 4 Nash likevekt 6 6 Likevekt med samarbeid

34 Kapittel 12Slide 34  Mulige utfall:   Fangens dilemma – ikke stol på noen

35 Kapittel 12Slide 35 Payoff matrise – fangens dilemma Bedrift 2 Bedrift 1 Tar p = 4Tar p = 6 Tar p = 4 Tar p = 6 12, 12 20, 4 16, 16 4, 20

36 Kapittel 12Slide 36 -5, -5-1, -10 -2, -2-10, -1 Payoff matrise – fangens dilemma Fange A TilståIkke tilstå Tilstå Ikke tilstå Fange B Hvorfor velger du å tilstå ?

37 Kapittel 12Slide 37 Knekket etterspørselskurve Pris Kvantum MR D Hvis en produsent senker prisene slår de andre følge, og etterspørselen blir uelastisk Hvis en produsent øker prisene slår de andre ikke følge, og etterspørselen er elastisk

38 Kapittel 12Slide 38 Knekket etterspørselskurve Pris D P* Q* MC MC’ Så lenge MC er i den vertikale delen av MR kurven, blir pris og kvantum konstant MR Kvantum


Laste ned ppt "Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google