Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alltid i forkant Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alltid i forkant Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alltid i forkant Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

2 Alltid i forkant Tollpost Globe skal være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder. …hva vil vi ?

3 Alltid i forkant Norge: •Omsetning 2,7 mrd. NOK og 900 ansatte •29 terminaler og 600 utleveringssteder •65 000 pakker og 20 000 paller hver dag Sverige: •Omsetning 9,2 mrd. NOK og 5000 ansatte •8 terminaler, 134 senter og 1600 utleveringssteder •210 000 pakker og 8 000 paller hver dag Danmark: •Omsetning 2,4 mrd. NOK og 800 ansatte •300 distribusjonssentre og 615 postshops •190 000 pakker og 30 000 paller hver dag Finland: •Omsetning 0,5 mrd. NOK og 70 ansatte •2 HUB, 30 terminaler og 1200 utleveringssteder •10 000 pakker og 1000 paller hver dag Nordiske logistikkløsninger Organisasjon og infrastruktur

4 Alltid i forkant Nordiske logistikkløsninger Produkter og tjenester

5 Alltid i forkant •En felles nordisk ruteplan med alle produkter og tjenester; –1 dags leveringer –2 dagers leveringer –3-5 dagers leveringer •Felles track & trace-løsninger for alle produkter og varestrømmer Nordiske logistikkløsninger Nordisk ruteplan

6 Alltid i forkant Kunde Avsender terminal Parti / direkte fremføring Direkte distribusjon Kunde Mottaker terminal KP.1 Hentet Kp.2 Inn på terminal Kp.3 Inn på container Kp.4 Inn på terminal Kp.5 Opplastet på bil Kp.6 Levert m/POD Samlast Direkte spredning Utleveringsnett Kp.7 Utlevert privat mottaker m/POD Kunde Kp.6 Levert m/POD Kp.6 Levert m/POD KP.1 Hentet Nordiske logistikkløsninger Effektive varestrømmer på tvers av landegrenser

7 Alltid i forkant Bedre leveringsservice Lavere leveringskostnader Økt konkurransekraft gjennom… Som din logistikkpartner kan vi påvirke din bedrifts logistikk gjennom: • Bedre leveringsservice –gjennom forbedret leveringsservice styrke ditt totalprodukt og redusere dine kostnader knyttet til bl.a. kundeservice og administrasjon • Lavere leveringskostnader –gjennom reduserte transportkostnader basert på en optimalisering av din logistikkløsning Nordiske logistikkløsninger Hvordan skape konkurransefordeler for din bedrift?

8 Alltid i forkant Sjåfør Kundeservice Logistikk konsulent Forbedringsprosesser Lagermedarbeider Kundeservice Ledelse Forbedringsprosesser Denne samarbeidsformen innebærer en kontinuerlig forbedring av løsninger gjennom avtaleperioden Nordiske logistikkløsninger Et forpliktende og kontinuerlig samarbeid

9 Alltid i forkant ServiceSLA LeveringstidDefinert ruteplan Leveringspålitelighet97,0 % Leveringssikkerhet99,7 % Fakturakvalitet97,0 % Informasjonskvalitet97,0 % EDI kvalitet 97,0 % Track & Trace/POD Servicehenvendelse Godsetterlysning Svartid: 20 sek. Løsningstid: 1 time Servicehenvendelse Faktura Svartid: 20 sek Løsningstid: 5 dager Servicehenvendelse Reklamasjon Svartid: 20 sek Løsningstid: 5 dager LeveringskostnaderProduktivitet: 2 % Nordiske logistikkløsninger Service Level Agreement ( SLA )

10 Alltid i forkant Totaloversikt er et ledelses- og informasjonssystem for dine forsendelser : •Leveringskvalitet •Informasjonskvalitet •Fakturakvalitet •Servicekvalitet •Mengder •Kostnader •Enhetskostnader Nordiske logistikkløsninger Ledelses- og informasjonssystem for din logistikk

11 Alltid i forkant •En fast møtestruktur med fokus på forbedring av leveransen i avtaleperioden •Forbedringsagenda er en tiltaksplan for forbedringer tatt utgangspunkt i avtalen og SLA •Forbedringsagenda registreres og følges opp sentralt og lokalt inntil alle tiltak er ”lukket” Nordiske logistikkløsninger Et kontinuerlig forbedringsarbeid

12 Alltid i forkant Data Informasjon Kunnskap Kompetanse …for å være logistikkpartner for våre kunder •Kunderådgivning er en tjeneste som vi tilbyr våre kunder for å optimalisere kundens transport- og logistikkløsning •Kunderådgivning tar utgangspunkt i en foranalyse som identifiserer forbedringspotensialet og tiltaksområder for å oppnå kvantifisert effekt •Kunderådgivning for effektive nordiske løsninger på tvers av landegrenser Nordiske logistikkløsninger Kunderådgivning

13 Alltid i forkant •E-tjenester som alle produkter og varestrømmer •Track & trace / POD •Sendingsoppslag •E-booking •Aktiv leveransestatus •Aktiv lossestatus •Web henvendelser •Statistikker Nordiske logistikkløsninger E-tjenester over landegrenser

14 Alltid i forkant •Felles kundesenter ( tlf. 09300 ) for forsendelser både i inn- og utland •Alle henvendelser registreres, kategoriseres og tilgjengliggjøres for avsender •Fortollingsfunksjon som håndtererer administrasjon med alle typer eksport-, import- og fortollingsbehandling inkl. tollager Nordiske logistikkløsninger Kundeservice

15 Alltid i forkant •Tollpost Globe har fokus på miljø gjennom å redusere utslipp, energieffektivisering og avfallshåndtering •Tollpost Globe sitt miljøregnskap viser utslipp av CO 2, NO X, CO og SO X for dine forsendelser: –Opphentingstid –Sammenstilling av varer –Transportform Nordiske logistikkløsninger Miljøregnskap

16 Alltid i forkant Pulsmåler er en status på dine forsendelser akkurat nå. Tjenesten er rettet mot større kunder og deres kundeservice •Antall sendinger og forsendelser pr. basested og ruter og deres kvalitet •Status på rute, bil og levert med kobling til track & trace- systemet Nordiske logistikkløsninger Pulsmåler

17 Alltid i forkant Tollpost Globe skal være en fremtidsorientert logistikkpartner som skal optimaliserer sine kunders transport- og logistikkløsninger bedre enn andre Tollpost Globe tilbyr effektive nordiske transport- og logistikkløsninger innenfor alle produkter og tjenester Tollpost Globe skal tilby en løsning, i en organisasjon i ett system s a m a r b e i d Nordiske logistikkløsninger En løsning, en organisasjon, ett system


Laste ned ppt "Alltid i forkant Nordiske logistikkløsninger Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google