Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRITISKE SUKSESS FAKTORER I VALG AV TRANSPORTØR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRITISKE SUKSESS FAKTORER I VALG AV TRANSPORTØR"— Utskrift av presentasjonen:

1 KRITISKE SUKSESS FAKTORER I VALG AV TRANSPORTØR

2 Utviklingstrender transport
For transportkjøperen Økt press på kapitalrasjonalisering. Økt press på kostnadsreduksjon Økt kundefokusering Økte totalkvalitetskrav Gir økt fokus på distribusjon og endrede rammebetingelser

3

4 Avstand må kompenseres

5 Knutepunkthavner Kravspesifikasjon for en knutepunkthavn.
En knutepunkthavn for havnens egen del, har ingen mening. En knutepunkthavn er en viktig del av vår totale infrastruktur. En knutepunkthavn skal plassert «riktig» uavhengig av lokale særinteresser. særinteresser fra enkelt kommuner særinteresser fra enkelt fylker særinteresser fra enkelt transportører særinteresser fra enkelt brukere

6 Knutepunkthavner Kravspesifikasjon for en knutepunkthavn.
Havna skal være en kostnadseffektiv hub som sikrer vår konkurranseevne i en stadig økende internasjonal handel. Som ivaretar fremtidens logistikkløsninger. Med driftsform som ivaretar brukernes interesser. Havnen og dets brukere utfører servicetjenester med kunden I fokus. Sjøtransport sikrer oss mot transportkaos og flakehalser I Nord-Europa. unden i fokus.

7 Knutepunkthavner. En forutsetning for å sikre fremtidens import/eksport krav.
Sikre frekvens fra et land med lite import/ eksport volum. Sikre frekvens og regularitet i fremtidens logistikk, hvor tidsfaktoren blir mer og mer avgjørende. Sikre nasjonalt riktige investeringer. i havner i infrastruktur knyttet til havner i vår nasjonale infrastruktur knyttet til vareflyten fra/til områder hvor verdiskapningen skjer. i vår infrastruktur knyttet til internasjonale transportkorridorer.

8 Knutepunkthavner Kravspesifikasjon for en knutepunkthavn.
Areal for fremtidig volum (langsiktig investering). Fleksible og effektive losse og laste fasiliteter for alle typer gods og transportbærere (redusert liggetid). Areal for tredjeparts logistikk. God utbygd infrastruktur knytter havna til effektiv kombitransport. Bil Bane Fly Konkurransedyktige priser. Godt utvalg av konkurransedyktige transportutøvere /speditører / logistikkløsere opererer i tilknytning til havna. Fleksibilitet m.h.t. nødvendig døgndrift 7 dager i uken.

9 Fremtidens logistikkløsninger
Fremtidens logistikkløsninger. Med endring ikke stykkevis og delt, men helt. Effektiv informasjons og vareflyt Bare stykkevis og delt

10 Fremtidens logistikkløsninger
Fremtidens logistikkløsninger. Med endring ikke stykkevis og delt Hvem og hva kan hindrer utviklingen? Manglende nasjonal koordinering av transportkorridorer. Manglende koordinering med internasjonale transportkorridorer. Transportutøvere Sentrale myndigheter Transportkjøpere Lokale myndigheter

11 ”Rogaland best i logistikk” ?
For å unngå å miste muligheten for å bli en av landets viktige og prioriterte logistikk knytepunkt. For å unngå at vi i verste fall svekker vår konkurranseevne med å måtte basere enda mer av vår transport via Oslo, Bergen eller Kristiansand. (Idag er Oslo en konkret flaskehals i import / eksport fra Vestlandet). Må fylke, kommunene, transportutøvere og transportkjøpere stå samlet Havna vil være det riktig plassering av et logistikk knytepunkt og fylke/ kommunene må bruke alle ressurser på ei havn. En må også vurdere plassering av fremtidens ferjetrafikk til denne havna Havna må tilfredsstille det vi tidligere har nevnt som krav til en nasjonal knytepunkthavn. Vi må sikre og prioritere optimale forbindelser: Nord-Sør tilførsel , Rogfast og videre nordover- knytepunkthavn Fastlandssamband Ryfylke - knytepunkthavn Godsterminal jernbane - knytepunkthavn Sola flyplass - knytepunkthavn E 39 - knytepunkthavn

12 ”Rogaland best i logistikk” ?
Skal vi oppnå dette må næringsliver stå samlet og der må fra politisk hold legges en målsetning/ strategi som bygger opp omkring det nevnte. Kommer infrastrukturen på plass skapes knytepunkthavna som et resultat. Men sentralhavna må bygges opp og selges som en betydelig havn I europeisk sammenheng og en hovedhavn I norsk sammenheng og HAVNA I Vestlandsk sammenheng (Region havn).


Laste ned ppt "KRITISKE SUKSESS FAKTORER I VALG AV TRANSPORTØR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google