Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 1 Sykluslager  Stordriftsfordeler ved produksjon eller bestilling  Faste kostnader ved hvert parti eller ordre  Kvantumsrabatter  Salgskampanjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 1 Sykluslager  Stordriftsfordeler ved produksjon eller bestilling  Faste kostnader ved hvert parti eller ordre  Kvantumsrabatter  Salgskampanjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 1 Sykluslager  Stordriftsfordeler ved produksjon eller bestilling  Faste kostnader ved hvert parti eller ordre  Kvantumsrabatter  Salgskampanjer  Lagerprofil Q tid

2 SCM 2 Sykluslager II  Fordeler med sykluslager  Utnytter stordriftsfordeler  Reduserer kostnader  Ulemper med sykluslager  Lengre ledetider (jfr. Littles lov, kap. 3)  Følsom for endringer i markedet  Binder kapital  Tar opp plass

3 SCM 3 Kostnader I  EtterspørselD {stk/år}  Materialkostnader:C {kr/stk}  Faste ordrekostnader: S {kr} per ordre  Kjøperens tidsforbruk  Transportkostnader  Mottakskostnader, inkl. administrasjon  Diverse

4 SCM 4 Kostnader II  Lagringskostnader: H {kr/(stk×år)}  Kapitalkostnader  Forringelseskostnader (markedsverdi, kvalitet)  Handteringskostnader  Lagerbygningskostnader (eie) og volumkostnader (leie)  Diverse (forsikring, sikkerhet, skatt)  Lagerrente: h = H / C (H = hC)

5 SCM 5 Kostnader og EOQ Årlige totalkostnader: Optimal ordrestørrelse: Optimal ordrefrekvens: Gjennomsnittlig gjennomløpstid:

6 SCM 6 Økonomisk ordrekvantum, EOQ Figur 11-2 i boka er unøyaktig

7 SCM 7 Reduksjon av optimal ordrestørrelse  Reduksjon av faste ordrekostnader   Samle flere produkter i samme ordre  Faste kostnader deles på flere  Koordinert innkjøp av produkter  Samlet leveranse fra flere leverandører  Samlet levering til flere kunder  Arbeidet med å motta og registrere produktene kan øke. Kan reduseres ved bruk av EDI (Advanced shipping notice, ASN)

8 SCM 8 Bestilling av flere produkter  Uavhengige leveranser  Ordinær formel for EOQ  Dersom alt annet er likt bør produkter med størst omsetning leveres oftere  Felles leveranser av alle produkter Faste ordrekostnader: Optimal ordrefrekvens:

9 SCM 9 Tilpasset aggregering av leveranser I  Felles leveranser av utvalg av produktene Maks ordre- frekvens: Ordrefrekvenser for andre produkter: Relative ordrefrekvenser:   betyr avrundet oppover

10 SCM 10 Tilpasset aggregering av leveranser II Rekalkulér aktuell ordre- frekvens for oftest bestilte produkt: Rekalkulér de andre ordrefrekvensene

11 SCM 11 Kvantumsrabatter  Basert på partistørrelse  Rabatt for hele partiet  Rabatt for de siste enhetene  Basert på totalvolum i en gitt periode  Hvordan skal kjøperen reagere?  Hvorfor har en rabattordninger?

12 SCM 12 Kvantumsrabatt på hele partiet I Q Gjennomsnitts- kostnad per enhet q1q1 q2q2 q3q3 Q Kostpris per ordre q1q1 q2q2 q3q3 C1C1 C0C0 C2C2 C3C3 q 0 =0

13 SCM 13 Kvantumsrabatt på hele partiet II Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 q1q1 q2q2 Totalkostnad Lagring Ordre Kostpris q 0 =0

14 SCM 14 Kvantumsrabatt på hele partiet III  Beregn Q i for alle C i  Beregn totalkostnader TC i for alle Q i avhengig av om Q i er i riktig område: 1: q i  Q i  q i+1  Q i i riktig område, ordinær beregning av TC 2: Q i  q i  Øk ordre til q i og beregn TC med pris C i 3: Q i  q i+1  Beregn TC for ordrestørrelse q i+1 og pris C i+1  Velg alternativ med laveste TC

15 SCM 15 Kvantumsrabatt på de siste enhetene I Q Marginalkostnad per enhet q1q1 q2q2 q3q3 Q Kostpris per ordre q1q1 q2q2 q3q3 C1C1 C0C0 C2C2 C3C3 q 0 =0

16 SCM 16 Kvantumsrabatt på de siste enhetene II Q Kostpris per ordre q1q1 q2q2 q3q3 C0C0 C3C3 C1C1 C2C2 q 0 =0

17 SCM 17  Beregn  Beregn ulike ordrestørrelser Kvantumsrabatt på de siste enhetene III  Finn laveste TC i. Formel avhenger av om q i  Q i  q i+1, Q i  q i eller Q i  q i+1

18 SCM 18 Konsekvenser av kvantumsrabatter  Ofte lønnsomt å øke ordrekvantumet  Medfører økt lager og gjennomløpstid  Kvantumsrabattene betyr ofte mye mer enn de faste ordrekostnadene  Rabatter kan brukes til å sikre koordinering i forsyningskjeden  Definisjon på koordinert forsyningskjede:  Forsyningskjeden er koordinert dersom de beslutninger som blir tatt av forhandler og leverandør vil maksimere kjedens totale overskudd

19 SCM 19 Fri konkurranse  Fast pris bestemt av markedet  Kjøper bestemmer EOQ på grunnlag av egne kostnader  På grunn av at leverandør i tillegg også har faste partikostnader vil det være lønnsomt for kjeden å øke ordrekvantumet gjennom rabatter basert på partistørrelse  Rabattene bør reduseres når leverandørens faste partikostnader reduseres. Ellers blir lagrene unødig store

20 SCM 20 Kvantumsrabatt – fri konkurranse Ordrekvantum Forhandlerens lagringskostnader Forhandlerens ordrekostnader Forhandlerens totalkostnader Produsentens lagringskostnader Produsentens ordrekostnader Produsentens totalkostnader Kjedens totalkostnader 6324 1897, 5 3795 1265 4744 6009 9804 9165 2750 1309 4059 1833 3273 5106 9165 + 264 - 902 - 638 Q*Økt QDiff.

21 SCM 21 Monopol - oligopol  Etterspørselen avhenger av pris  Hver aktør optimerer egen pris  Medfører lavere profitt for hele forsyningskjeden  To-delt avgift  Fast franchiseavgift, varene selges til selvkost  Volumbasert rabatt  Prisendring ved det totalvolumet som er optimalt for hele kjeden  Ingen økning i lager  Kan medføre såkalt hockeykølle-effekt. Bruk rullerende tidsperiode for å hindre dette

22 SCM 22 ”Optimale” priser, lokal prissetting Etterspørsel: Profitt, forhandler: ”Optimal” salgspris for forhandler: Profitt, produsent: Dette gir følgende utsalgspris: ”Optimal” produsentpris:

23 SCM 23

24 SCM 24 Volum avhengig av pris Volum Pris Produksjonskostnader, C M 4 3 2 1 Etterspørselskurve 5 6 Produsentpris, P M 60’120’180’240’0

25 SCM 25 Volum avhengig av pris II Volum Pris Produksjonskostnader, C M 4 3 2 1 Etterspørselskurve 5 6 60’120’180’240’0 Produsentpris, P M

26 SCM 26 Volum avhengig av pris III Volum Pris Produksjonskostnader, C M 4 3 2 1 Etterspørselskurve 5 6 60’120’180’240’0 Konsumentoverskudd Profitt Velferdstap Produksjons- kostnader

27 SCM 27 Prisdiskriminering  Hvordan sikre maksimalt overskudd til forsyningskjeden  Kan forsyningskjeden få tak i en større del av konsumentoverskudd, ’profitt’ og velferdstap (arealene i forrige figur) ?  Ja, ved individuell prising

28 SCM 28 Salgskampanjer  Lavere pris til forhandlere i en gitt periode  Produsentens formål  Få forhandlerne til å øke salget gjennom prisnedsettelser, annonser osv.  Flytte lager fra produsent til forhandler  Forsvar mot konkurrenter  Forhandlerens reaksjon  Føre prisnedsettelsen videre til kundene  Bygge opp lager gjennom større innkjøp

29 SCM 29 Framskyndet kjøp (bygge opp lager) QdQd tid Q* Q

30 SCM 30 Framskyndet kjøp II Tidligere optimal ordrestørrelse: Ny ordrestørrelse:  Forutsetninger  Prisavslag d {kr}  Prisavslaget er et engangstilfelle  Q d er et multiplum av Q*  Ingen endring i kundeetterspørsel

31 SCM 31 Videreføring av prisnedsettelser  Det vil være lønnsomt for forhandleren å videreføre bare en del av prisnedsettelsen til kundene.  Prisnedsettelser fører til økte innkjøp, større lager og økte kostnader i forsyningskjeden  Every Day Low Pricing (EDLP)  Skaper overenstemmelse mellom etterspørsel og innkjøp  Rabatter basert på aktuelt salg til kundene (POS-informasjon), ikke på innkjøp.  Begrensning av tilgang på tilbudsvarer

32 SCM 32 Synkronisering av lagerbeholdninger Q Q Lager hos usynkronisert produsent Lager hos synkronisert produsent Q Lager hos forhandler

33 SCM 33 Nivådelte og stasjonære bestillinger Distributør A-forhandler (stor) B-forhandler C-forhandler (liten) Tid Blå: Direktelevering fra produsent (cross-docking) Orange: Levering fra distributørens lager


Laste ned ppt "SCM 1 Sykluslager  Stordriftsfordeler ved produksjon eller bestilling  Faste kostnader ved hvert parti eller ordre  Kvantumsrabatter  Salgskampanjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google