Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar januar 2012 Geir Berg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar januar 2012 Geir Berg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 11.-12. januar 2012 Geir Berg
Hva slags gods kan overføres til sjøtransport? I hvilke transportkorridorer er godset? Hva skal til for å lykkes med overføring til sjøtransport? Seminar januar 2012 Geir Berg

2 Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer)
(SSB) Sjø- og banetransportenes samlede markedsandel er redusert fra 57 % i 1990, til 54 % i 2000 og videre til 50 % i De siste årene har lastebiltrafikken økt mer enn utført transportarbeid. En forventet utvikling?

3 Økende andel lastebiltransport over lange avstander
(mer enn 500 km) Det primære godsområdet for sjøtransport. Utført transportarbeid på norsk område etter avstand og transportmiddel (TØI, 2009). Standardisering skaper større konkurranseflate mellom transportmidlene (som traileren på toget), men fortsatt spesialisering ut fra ulike fortrinn.

4 Tunge trender for økt biltransport
Høy fokus på logistikk som konkurransefaktor (hyppige leveranser, kort leveringstid, lav kapitalbinding). Alle nasjonale lagerfunksjoner sentraliseres til Osloregionen (eller til et annet land). Den stadig skjevere retningsbalansen gavner biltransport (større godsområde, lavere faste kostnader). Innlands-Norge er gradvis avindustrialisert, dvs. lite gods sjø-bane. Ordrestyrt produksjon av mindre partier fremfor produksjon til lager. Utbygging av stamnettet for veitransport mellom landsdelene har høyest prioritet .

5 Konkurransekravene innfris ikke?
Konkurransedyktig transporttid Transportkostnaden (dør-til-dør) Tilfredsstillende rutetilbud (fleksibilitet) Godskonsentrasjon er nødvendig. Ku Enkel å handle med Merverdi ut over transport Fokus på miljø Pålitelige leveranser (som de andre) Kontinuerlige forbedringsprosjekter Operatørene må gå med overskudd.

6 Hva må til for godsoverføring?
Fokusere mer på tilrettelegging av storsamfunnet for økt sjø banetransport (godsknutepunkter)= regionenes arealpolitikk. Tilrettelegge forsyningskjeder dør-til-dør (ikke bare fokusere på transporttilbudet), men også logistikk og nye tjenester. Mer målrettet bruk av avgifter og tilskudd for å fremme sjø- og banetransport (ecobonus, tilskudd til overføring av gods mellom skip og tog, lavere avgifter for småskipsfarten). Dyrere lastebiltransport mellom landsdelene (lange avstander). Sette fokus på samfunnets sløsing med transportkapasitet og fordelene ved sjø- og banetransport (mer åpenhet rundt priser og kapasitetsutnyttelse). Skape suksesshistorier – selge sjøtransport som et moderne, pålitelige og fremtidsrettet transportmiddel. Utfordring: Vanskelig modellberegning – gjennomføre forsøk i stedet.

7 Prioriterte korridorer for godsoverføring
Stykkgods til/fra utlandet, både direkte til mottaker og via omlasting i Osloregionen. For gods der skipet har en avstandsfordel. Aktuelle korridorer med mye lastebiltrafikk innenriks: Oslo-Stavanger Stavanger-Kristiansand. Bergen-Stavanger (mye gods begge retninger). Oslo-Bergen. Trondheim-Helgeland. Narvik-Tromsø. Gods som tilfredsstiller kravene til leveringstid.

8 Oslo-Stavanger (1 av 9 transportkorridorer)

9 Forutsetninger for vekst i sjøtransporten
Fremtidsrettet og moderne næring Offentlige Rammebetingelser Praktiske tiltak (korridorer og knutepunkter) > 90 % av budsjetter og fokus i transportetatene gjelder landkorridorene mellom lands- delene og gjennom de største byene. (20 forslag til tiltak i rapporten om sjøtransportens konkurranseevne i oktober 2010)

10 To hovedretninger videre
Det er økende forventninger til havnene både når det gjelder samfunnsansvar og forretningsutvikling (jfr. finansiering av regionalt næringsforum i Moss).

11 «Ja de penga, er tell bekymring for fattig og for rik» (Vidar Sandbeck)
Investering per kilometer dobbeltspor jernbane: 500 mill. kr. kilometer fire-felts motorvei: mill. kr. Aldri vært bedre forutsetninger for å oppnå politisk oppmerksomhet enn nå..


Laste ned ppt "Seminar januar 2012 Geir Berg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google