Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva slags gods kan overføres til sjøtransport? I hvilke transportkorridorer er godset? Hva skal til for å lykkes med overføring til sjøtransport? Seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva slags gods kan overføres til sjøtransport? I hvilke transportkorridorer er godset? Hva skal til for å lykkes med overføring til sjøtransport? Seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva slags gods kan overføres til sjøtransport? I hvilke transportkorridorer er godset? Hva skal til for å lykkes med overføring til sjøtransport? Seminar 11.-12. januar 2012 Geir Berg

2 Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes samlede markedsandel er redusert fra 57 % i 1990, til 54 % i 2000 og videre til 50 % i 2010. De siste årene har lastebiltrafikken økt mer enn utført transportarbeid. En forventet utvikling?

3 Standardisering skaper større konkurranseflate mellom transportmidlene (som traileren på toget), men fortsatt spesialisering ut fra ulike fortrinn. Økende andel lastebiltransport over lange avstander (mer enn 500 km) Utført transportarbeid på norsk område etter avstand og transportmiddel (TØI, 2009). Det primære godsområdet for sjøtransport.

4 Tunge trender for økt biltransport  Høy fokus på logistikk som konkurransefaktor (hyppige leveranser, kort leveringstid, lav kapitalbinding).  Alle nasjonale lagerfunksjoner sentraliseres til Osloregionen (eller til et annet land).  Den stadig skjevere retningsbalansen gavner biltransport (større godsområde, lavere faste kostnader).  Innlands-Norge er gradvis avindustrialisert, dvs. lite gods sjø-bane.  Ordrestyrt produksjon av mindre partier fremfor produksjon til lager.  Utbygging av stamnettet for veitransport mellom landsdelene har høyest prioritet.

5 Konkurransekravene innfris ikke? Konkurransedyktig transporttid Transportkostnaden (dør-til-dør) Tilfredsstillende rutetilbud (fleksibilitet) Konkurransedyktig transporttid Transportkostnaden (dør-til-dør) Tilfredsstillende rutetilbud (fleksibilitet) Ku Enkel å handle med Merverdi ut over transport Fokus på miljø Pålitelige leveranser (som de andre) Kontinuerlige forbedringsprosjekter Operatørene må gå med overskudd. Godskonsentrasjon er nødvendig.

6  Fokusere mer på tilrettelegging av storsamfunnet for økt sjø- banetransport (godsknutepunkter)= regionenes arealpolitikk.  Tilrettelegge forsyningskjeder dør-til-dør (ikke bare fokusere på transporttilbudet), men også logistikk og nye tjenester.  Mer målrettet bruk av avgifter og tilskudd for å fremme sjø- og banetransport (ecobonus, tilskudd til overføring av gods mellom skip og tog, lavere avgifter for småskipsfarten).  Dyrere lastebiltransport mellom landsdelene (lange avstander).  Sette fokus på samfunnets sløsing med transportkapasitet og fordelene ved sjø- og banetransport (mer åpenhet rundt priser og kapasitetsutnyttelse).  Skape suksesshistorier – selge sjøtransport som et moderne, pålitelige og fremtidsrettet transportmiddel. Utfordring: Vanskelig modellberegning – gjennomføre forsøk i stedet. Hva må til for godsoverføring?

7 Prioriterte korridorer for godsoverføring  Stykkgods til/fra utlandet, både direkte til mottaker og via omlasting i Osloregionen.  For gods der skipet har en avstandsfordel.  Aktuelle korridorer med mye lastebiltrafikk innenriks:  Oslo-Stavanger  Stavanger-Kristiansand.  Bergen-Stavanger (mye gods begge retninger).  Oslo-Bergen.  Trondheim-Helgeland.  Narvik-Tromsø.  Gods som tilfredsstiller kravene til leveringstid.

8 Oslo-Stavanger (1 av 9 transportkorridorer)

9 Fremtidsrettet og moderne næring Fremtidsrettet og moderne næring Offentlige Rammebetingelser Offentlige Rammebetingelser Praktiske tiltak (korridorer og knutepunkter ) Praktiske tiltak (korridorer og knutepunkter ) Forutsetninger for vekst i sjøtransporten (20 forslag til tiltak i rapporten om sjøtransportens konkurranseevne i oktober 2010) > 90 % av budsjetter og fokus i transportetatene gjelder landkorridorene mellom lands- delene og gjennom de største byene.

10 To hovedretninger videre Det er økende forventninger til havnene både når det gjelder samfunnsansvar og forretningsutvikling (jfr. finansiering av regionalt næringsforum i Moss).

11 «Ja de penga, er tell bekymring for fattig og for rik» (Vidar Sandbeck) Aldri vært bedre forutsetninger for å oppnå politisk oppmerksomhet enn nå.. Investering per kilometer dobbeltspor jernbane: 500 mill. kr. Investering per kilometer fire-felts motorvei: 150-200 mill. kr.


Laste ned ppt "Hva slags gods kan overføres til sjøtransport? I hvilke transportkorridorer er godset? Hva skal til for å lykkes med overføring til sjøtransport? Seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google