Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 1 Koordinering i kjeden  Supply chain coordination improves if all stages of the chain take actions that together increase total supply chain profits.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 1 Koordinering i kjeden  Supply chain coordination improves if all stages of the chain take actions that together increase total supply chain profits."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 1 Koordinering i kjeden  Supply chain coordination improves if all stages of the chain take actions that together increase total supply chain profits  Supply chain coordination requires each stage of the supply chain to take into account the impact its actions have on other stages

2 SCM 2 Piskesnert-effekten  Mangel på koordinasjon i kjeden  Forskjellige mål i ulike ledd - lokal optimering  Ulik eierskap forverrer situasjonen  Informasjon blir forvrengt mellom leddene  Økning i variantantall forverrer situasjonen  Piskesnert-effekten  Større variasjoner i etterspørselen oppstrøms, jfr. The beer game  Eksempel fra Barillas distribusjonssenter •Ordrer per uke inn fra butikker: Q max = 3 × Q min •Ordrer per uke ut til produsent: Q max = 70 × Q min

3 SCM 3 Konsekvenser av piskesnert-effekt I  Produksjonskostnader  Økt kapasitetsbehov eller økte lager  Lagerkostnader  Økte lagermengder og behov for større lageranlegg  Ledetider  Vanskelig terminplanlegging, ikke tilgjengelig kapasitet eller komponenter på lager  Transportkostnader  Behov for overskuddskapasitet

4 SCM 4 Konsekvenser av piskesnert-effekt II  Arbeid ved sending og mottak  Økte fluktuasjoner  Produkttilgjengelighet  Oftere tom på lager  Relasjoner i forsyningskjeden  Skylder på andre i kjeden, reduserer tillit

5 SCM 5 Hindringer for god koordinasjon I  Incentiver  Lokal optimering innen funksjoner eller ledd •Transportkostnader - lagerkostnader  Incentiver til salgspersonalet •Kvantumsrabatter, hockeykølle-effekt, salg innen kjeden eller kundesalg  Informasjonsprosessering  Prognoser basert på ordre, ikke kundesalg •Tilfeldig endring tolkes som sprang eller trend, bestilling tar høyde for framtidige konsekvenser  Mangel på deling av informasjon •Salgskampanjer - økt ordre er engangstilfelle

6 SCM 6 Hindringer for god koordinasjon II  Produksjonsmessige hindringer  Bestilling i store partier •Faste bestillingskostnader eller kvantumsrabatter •Nøkkeltidspunkter (ukeslutt, månedsslutt)  Lange ledetider ved etterfylling •Bestilling tar høyde for trendutviklingen i hele ledetidsperioden  Taktisk spill ved produktrasjonering •Dersom leveransene er en prosentandel av ordrene er det lurt å øke ordremengden. Dette gir feil signaler til leverandøren om virkelig etterspørsel

7 SCM 7 Hindringer for god koordinasjon III  Prismessige hindringer  Rabatter basert på partistørrelse  Salgskampanjer og midlertidige rabatter •Framskyndet kjøp - økt fluktuasjon  Atferdsmessige hindringer  Lokalt fokus  Reaksjon på lokal situasjon, forstår ikke årsaker  Kaster skylden over på andre ledd  Ingen læring på grunn av at konsekvensene oppstår andre steder  Mangel på tillit medfører opportunisme, dobbelt-arbeid og manglende bruk av felles informasjon

8 SCM 8 Hvordan oppnå koordinasjon I  Tilpasse mål og incentiver  Maksimer totaloverskuddet til kjeden  Incentiver på tvers av funksjoner  Prispolitikk som forbedrer koordinasjon •Partibaserte rabatter, volumbaserte rabatter, franchise- avgift, tilbakekjøp, kvantumsfleksibilitet  Endre salgsincentiver fra sell-in til sell-through •Rullerende horisont, redusere framskyndet kjøp

9 SCM 9 Hvordan oppnå koordinasjon II  Forbedre nøyaktigheten av informasjon  Dele data om kundesalg (POS) •Felles grunnlag for prognosene  Felles prognoser og planer •Kampanjer  Sentralisert ansvar for etterfylling •Direktesalg til kunder: Produsent •Leverandørstyrte lager (VMI): Distributør eller produsent •Kontinuerlig etterfyllingsprogram (CRP): Transportør, distributør eller produsent basert på POS-data eller uttak fra forhandlers lager

10 SCM 10 Hvordan oppnå koordinasjon III  Forbedring i produksjonen  Reduksjon av ledetider •EDI, fleksibilitet, cellelayout •Redusert fluktuasjon medfører bedre terminplaner •Advance shipping notice (ASN), crossdocking  Reduksjon av partistørrelser •Redusere faste kostnader •Aggregere leveransene, melkeruter, enklere sending og mottak, fordele ordrer over uken •Dataassistert bestilling (CAO) •Eliminere individuelle innkjøpsordre, ha langsiktige kontrakter med enkle oppgjørsformer

11 SCM 11 Hvordan oppnå koordinasjon IV  Forbedring i produksjonen (forts.)  Rasjonering •Basert på tidligere salg, deling av informasjon, tidlig bestilling  Prisstrategier for å stabilisere ordre  Fra partibasert til volumbasert rabatt •Rullerende horisont  Stabiliser prisene •Every Day Low Pricing (EDLP) •Begrens ordrer ved kampanjer (historisk salg eller sell- through)

12 SCM 12 Kontinuerlig etterfylling og VMI  Kontinuerlig etterfyllingsprogram (CRP)  Leverandør etterfyller kontinuerlig basert på POS- data eller tilsvarende  Kjøper eier lagrene  Leverandørstyrte lager (VMI)  Leverandør har ansvar for lagerbeholdningen hos kunden  Leverandør må ha POS-data  Leverandør eier lagrene  Eksempel: VMI reduserer lagret med 30-40 %  Ulempe: ingen substitusjon mellom produkter

13 SCM 13 Ikke pensum:  10.6

14 SCM 14 Hvordan oppnå koordinasjon i praksis I  Beregn piskesnert-effekten  Anslå eget bidrag - forholdet mellom variasjonen i ordrer inn og ordrer ut  Eliminer årsaker til variasjoner  Toppledelsen må være forpliktet  Lokale ledere må underordne seg  Avsett ressurser til koordinering  Ledelse, koordineringsteam med myndighet  Fokuser på kommunikasjon med andre ledd  Avklare felles ønsker og finne felles mål

15 SCM 15 Hvordan oppnå koordinasjon i praksis II  Prøv å oppnå koordinering i hele nettverket  Oppgave for den mest mektige aktøren  Bruk teknologi for å forbedre forbindelsene i forsyningskjeden  Økt synlighet ved bruk av ERP og Internett  Rettferdig deling av fordelene ved koordinasjon  Alle leddene må tjene på dette


Laste ned ppt "SCM 1 Koordinering i kjeden  Supply chain coordination improves if all stages of the chain take actions that together increase total supply chain profits."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google