Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Roller og samarbeid ved kartlegging av behov og koordinering av tjenester Ergoterapeut Liv Evensen, saksbehandler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Roller og samarbeid ved kartlegging av behov og koordinering av tjenester Ergoterapeut Liv Evensen, saksbehandler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Roller og samarbeid ved kartlegging av behov og koordinering av tjenester Ergoterapeut Liv Evensen, saksbehandler i bestillerfunksjon I Trondheim kommune Ergoterapeut Maria Dyrhaug i utførerfunksjon i Trondheim kommune 1

2 Agenda • Hvor befinner vi oss i organisasjonen? • Historikk og veien frem til organisasjonsmodellen i 2009 • Eksempler på brukersaker • Utfordringer/fordeler ved organisasjonsmodellen • Uttalelser fra brukere

3 H&V-kontorene 3 H&V-kontor Voksne H&V-kontor Voksne H&V-kontor Voksne H&V-kontor Voksne 4 bydeler Midtbyen bydel Østbyen bydel Lerkendal bydel Heimdal bydel

4 H&V-kontor-Midtbyen bydel 4 H&V- kontor Helse H&V-senter Hjemme- tjeneste Bydels- overgripende tjenester Helsehus Fysioterapeut Ergoterapeut Innsatsteam Oppfølgingstjenesten Trygghetpatr. Hjemmehjelptje nesten Rehab. Korttidsopphold. HDO-sykehjem HDO-bolig Tilrettelagt fritid Avlastnings- tjenesten (voksne)

5 Bakgrunn for H&V-kontor • Det oppsto et behov for koordinering av tjenester der følgende var sentralt: • Tverrfaglig personale • Kvalitetsikring • Behovsutredning • Profesjonalisering • Oppdatering av lovverk • Rettferdighet ift tjenestetilbud • Lik behandling av brukere ut fra behovsvurdering

6 Historikk H&V-kontor • Siden år 2000 har det foregått en stor omorganisering i Tr.heim kommune som har endt i NAV: • Servicekontorene; inngangsporten for H&V-tjenester opprettet i 2000. • Sosialtjenesten, Barn og familietjenesten ble delt opp i bestiller-/utførerenheter for barn og voksne i 2004. • Offentlig Servicekontor (OSK: trygd, arbeid, økonomisk- /sosialhjelp kom litt i forkant av NAV i 2008. • NÅ: H&V-kontorene er en del av OSK-team i sammensatte saker.

7 H&V-kontor i 2009 • Tverrfaglig sammensatt: Sykepleier, fysioterapeut, vernepleier, sosionom og ergoterapeut. • Inndelt i egne faggrupper: •Borgerstyrt personlig assistent og Omsorgslønn •Psykiatri/rus •Demens •Boliger-alle typer •Faste saksbehandlere v/utskriving fra St.Olav •Faste saksbehandlere i telefonmottak

8 H&V-kontor i 2009 • Min bydel: Midtbyen • 40 ansatte inkludert enhetsleder og to fag-koordinatorer • Kontoret er delt i 3 team etter dato: •1.-10. team 1 •11.-20. team 2 •21.-31. team 3 • Alle saksbehandlere er generalister

9 Ergoterapeut- voksne/eldre i 2009 • I følge samarbeidsprosedyren så skal alle henvendelser til ergoterapeut via H&V-kontor. • Unntak er henvendelser fra: •Audiograf •Optiker •Lege • Det har etterhvert fremtvunget seg et behov for smidighet når det gjelder kronikere som er godt kjent for systemet og i systemet. • Smidigheten krever at vi kontakter H&V-kontor dersom det avdekkes behov som er aktuelle for H&V-kontor.

10 Ergoterapeut-voksne/eldre i 2009 Min bydel: Østbyen • 30% koordinatorstilling • 50% fagutvikler som er byovergripende • 3,6 Ergoterapeut-stillinger som jobber ift voksne/eldre.

11 Brukersak 1 11 Henvendelse fra St.Olav til H&V-kontor

12 Vurdering av funksjon og behov v/hjemreise fra St.Olav • Hva henvendelsen gjelder • Funksjonsnivå •Kognitiv funksjon •Fysisk funksjon • Bolig/hjelpemidler • Behov for kompetanseoverføring? • Antatt videre behov • Konklusjon

13

14

15

16 Brukersak 2 16 Henvendelse fra brukers datter til H&V-kontor

17

18

19 Brukersak 3 • Tlf-henvendelse direkte til ergoterapeut. • Ergoterapeut kjenner bruker og situasjonen godt fra før. • Total-situasjonen forandret. • Beskjed til H&V-kontor.

20

21 Fordeler for ergoterapeutene - voksne/eldre • Kvalitetsikrer grundig kartlegging v/utskriving fra St.Olav/helsehus. • Kvalitetsikrer telefonhenvendelser der det meldes behov for bistand fra ergoterapeut. • Støttespiller/diskusjonspartner • Frigjør mer tid til brukerarbeid? • Tar ansvar for oppstart av IP og ansvarsgrupper. • Samarbeidsformen er åpen for smidighet der systemet kan oppleves ”byråkratisk.”

22 Utfordringer for ergoterapeutene- voksne/eldre • Tar tid før brukerne venner seg til å henvende seg til H&V-kontor • Større avstand til hjemmetjenesten? • Krever god samhandling, og kan være en utfordring i en travel hverdag.

23 Fordeler H&V-kontor • God kjennskap til kommunens tjenestestilbud som gir mulighet til å ”sy” sammen en god tilbudspakke” • Tverrfaglig personale med formal og personlig kompetanse. • Utsagn fra medarbeidere: Ergoterapeuter er gode saksbehandlere pga god kartleggingsevne. Ergoterapeuters mål er å få brukere til å mestre hverdagen best mulig ved å gjenvinne, forebygge og endre funksjonsnivå.

24 Utfordringer H&V-kontor • Liten tid satt av til å kommunisere/samhandle med utførerenhetene • H&V-kontor må forholde seg til kommunens økonomi og budsjett. • Generalistjobbing

25 Noen tilbakemeldinger • Nye i ”systemet” oppfatter det som OK å henvende seg til H&V-kontor ved behov for bistand fra ergoterapeut. • Kronikere som allerede er kjent i systemet ønsker å kontakte ergoterapeut direkte.

26 Uttalelser fra brukere: • ”Jeg deltok på møtet på sykehuset og så ordnet det seg med hjelp i hjemmet etterpå” ”Ola” • ”Jeg hadde endelig funnet tlf-nr til en ergoterapeut i kommunen og så blir jeg bare henvist videre” ”Kari”

27


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal Foto: Helén Eliassen Roller og samarbeid ved kartlegging av behov og koordinering av tjenester Ergoterapeut Liv Evensen, saksbehandler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google