Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 Noen innledende postulater

3 •Samarbeid er viktig for å gi best mulige tjenester. •Samarbeid er viktig få å bruke kommunens ressurser best mulig. •Det er ikke tvil om at samarbeid er til brukerne beste. •Taushetsplikten må ikke være til hinder for godt samarbeid.

4 Noen innledende tanker …

5 Hvem setter premissene for samarbeidet?

6 Kan samarbeid føles påtvunget?

7 Kan bruker være trygg på de som skal hjelpe?

8 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid om …

9 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid MED …

10 Taushetsplikt Tillit Godt samarbeid

11 Hva kan jeg egentlig si/gjøre? Hva kan de andre egentlig si/gjøre? Hvordan jobber egentlig de andre?

12 Men jeg har jo ikke tid. Jeg tror jo jeg vet det. Dessuten …

13 Det er jo viktig ikke å bryte taushetsplikten. Det er nok best å være forsiktig!

14 Samarbeid - taushetsplikt •Taushetsplikten viktig for å kunne skape godt samarbeid, men … •Taushetsplikten kan også være et åk som hindrer samarbeid ↓ Hvordan kan dette kombineres?

15 Hva kan jeg / skal jeg si til hvem? TaushetspliktPersonvernOffentlighetVarslereYtringsfrihetLojalitetspliktInnsynsrettOpplysningsplikt

16 Taushetspliktsreglene – noen utgangspunkt = Plikt til ikke å spre enkelte typer opplysninger •Ulike regler for ulike tjenesteytere/yrkesgrupper •Reglenes oppbygning –Hovedregel: Taushetsplikt om ”noens personlige forhold” –Unntaksbestemmelser – når andre hensyn er sterkere! –Konsekvenser ved brudd: straff, arbeidsrettslige reaksjoner, erstatningsansvar

17 … og noen til! •Den som opplysningene gjelder har rådighet over dem! •Ikke bare plikt til å hindre at opplysningene sies videre – plikt til å hindre all type spredning •Ikke slik at man har rett til å gi opplysningene videre til andre som har taushetsplikt! •Ikke fri rett til å spre opplysningene innen ett organ!

18 Taushetsplikten •Hensyn for taushetsplikten –Hensynet til privatlivets fred –Hensynet til tillit –Hensynet til maktballanse •Hensyn ”mot” taushetsplikten –Vanskeliggjør samarbeid –Vanskeliggjør god og effektiv hjelp til bruker –Vanskeliggjør effektiv drift i forvaltningen –Hensynet til en person hindrer hjelp til en annen

19 Tre ulike regelsett om taushetsplikt •Ulike krav til taushetsplikten for –Helsepersonell –Sosialtjeneste og barnevern –Og resten – dvs. alle i forvaltningen

20 Hovedregel om taushetsplikt (fvl. § 13) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold.

21 Unntakene fra taushetsplikten •Anonym meddelelse av opplysninger •Meddelelse etter samtykke •Uavhengig av samtykke åpner loven i visse tilfeller for –Opplysningsrett –Opplysningsplikt –Meldeplikt •Øvrige unntak fra taushetsplikten er ulik for de forskjellige tjenesteyterne

22 Formålet med veilederen •Bidra til at tjenesteyterne og personellet som arbeider hos disse, har nødvendig kunnskap om –Kravene til tjenesteyterne om å samarbeide –De ulike tjenesteyternes taushetsplikt –Hvilke muligheter og begrensninger taushetsplikten setter for samarbeidet

23 Tjenester og tjenesteytere •Kommunen har lovpålagt plikt til å levere visse tjenester •De enkelte tjenesteyterne har ulike men også overlappende oppgaver •De forskjellige tjenestene leveres under ulikt lovverk •Kommunen kan nærmest fritt organisere hvordan de leverer tjenestene

24 Samarbeid om tjenestene •Krav til tjenesteyterne om samarbeid med –Brukerne/klientene/pasientene –Med andre tjenesteytere •Konkrete samarbeidskrav til og mellom –Helsetjenesten –Barnehagen, skolen, PPT –Sosialtjenesten –Barneverntjenesten •Krav til dokumentasjon av samarbeid •Krav til internkontroll med samarbeidet

25 Noen særlige spørsmål •Kunnskaper, ferdigheter og lovkravene til opplæring i arbeidsoppgavene •Forventninger og holdninger hos de ulike tjenesteyterne til samarbeid og taushetsplikt •Barnevernet og de andre •Hva kan oppnås med samorganisering? •Muligheten for felles ”mottak” •Muligheten for felles arkiv

26 Hvordan bruke veilederen? •Gir ingen nøyaktige svar på hvor grensene for taushetsplikten går? •Ment som en prosessveileder –Hvilke regler må de andre forholde seg til? –Hva må vi tenke på før vi samarbeider? –Hvilke utfordringer får vi i forhold til organisering? •Kanskje vil den gi dere noe å tenke på … •Ment for de som jobber med spørsmålene •Men også nyttig for andre!

27 Hvor er veilederen? •Veilederen finnes i elektronisk versjon •Alle kan laste den ned/skrive den ut •www.ks.no/fou


Laste ned ppt "Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google