Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅRØRENDE RETTIGHETER. Jeg føler meg alene Hvilke rettigheter har jeg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅRØRENDE RETTIGHETER. Jeg føler meg alene Hvilke rettigheter har jeg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅRØRENDE RETTIGHETER

2

3 Jeg føler meg alene

4 Hvilke rettigheter har jeg?

5 Journal og samtykkeerklæring • Les journalen din – rett til innsyn • Samtykkeeklæring • Pasienter under 16 –skal gis informasjon av de med foreldreansvaret, over 16 med samtykkeerklæring fra pasienten. • Verge-hjelpeverge oppnevnes av overformynderiet..samtykke skal være frivillig og informert.

6 PÅRØRENDE RETTIGHETER • Pårørende kan være med i individuell plan hvis pasienten ønsker det. • Pårørende kan også fungere som koordinator for pasienten i IP. • Delta på møter, ansvarsgruppemøter, nav, fastlege etter samtykke.

7 PÅRØRENDE RETTIGHETER • Det er nærmeste pårørende som har rettighter etter helselovgivningen. • Når pasienten ikke kan ivareta sine interesser pga psykisk eller fysisk forstyrrelser (Demens,PUH ) HAR PASIENTEN OG NÆRMESTE PÅRØRENDE SOM UTGANGSPUNKT RETT TIL INFORMASJON

8 PÅRØRENDE RETTIGHETER • Informasjon skal gis for og ivareta pasienten og ta avgjørelser på vegne av pasienten. • Nærmeste pårørende har ingen lovpålagt taushetsplikt. • Opplysningene skal behandles med varsomhet og RESPEKT.

9 PÅRØRENDE RETTIGHETER • Samtykkekompentanse for pårørende når pasienten er umyndiggjort el mindreårig- og i noen tilfeller samtykke på vegne av pasienten • Barn som er fylt 12 år skal få si sin mening • Nærmeste pårørende har rett til å uttale seg før psykisk helsevernloven kap.3-før etablering el.opphør av tvungen psykisk helsevern.

10 PÅRØRENDE RETTIGHETER • Pårørende kan medvirke, og skal ha tilstrekkelig med informasjon. • Videreformidling av opplysninger i særlige tilfeller. • Rett til og klage på vedtak - 3 uker etter vedtaksbestemmelse. • Innsyn i saken, med samtykke • Pårørende som yter helsehjelp eks omsorgslønn, skal forholde seg til pasientrettighetsloven.


Laste ned ppt "PÅRØRENDE RETTIGHETER. Jeg føler meg alene Hvilke rettigheter har jeg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google