Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bør vi bruke fosforreservene? Arne Grønlund og Anne Bøen Bioforsk Jord og miljø Møte i Polyteknisk forening, 11.4.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bør vi bruke fosforreservene? Arne Grønlund og Anne Bøen Bioforsk Jord og miljø Møte i Polyteknisk forening, 11.4.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bør vi bruke fosforreservene? Arne Grønlund og Anne Bøen Bioforsk Jord og miljø Møte i Polyteknisk forening, 11.4.2011

2 Fosforreserver og -ressurser Ny teknologi Høyere pris Reserver: Kan utvinnes lønnsomt med dagens teknologi Ressurser Ikke utvinnbare ressurser med dagens teknologi og økonomi på grunn av lavt P-innhold og høyt tungmetallinnhold Stor variasjon og usikkerhet i estimater

3 Tidligere estimater fra US Geological Survey (USGS) Milliarder tonn malm Totale ressurser: 50 Reserver: 18 Peak fosfor om 20-30 år? Etter 2035 vil produksjonen gå ned på grunn av begrenset tilgang på utvinnbar malm og produksjonskapasitet

4 International Fertilizer Development Center (IFDC) Milliarder tonn malm Totale ressurser: 290 (460 inkl. potensielle) Reserver: 60 Årlig forbruk 2008: 160 millioner tonn Varighet: 300 - 400 år >2000 år

5 •Ca 5 ganger så mye som i råfosfat på land •Svært kostbart å utvinne Fosfor fra havet Et unntak: høsting av fosfor i sjømat • Globalt ca 300 000 tonn P år -1 (1,7 % av totalt forbruk) • I Norge ca 20 000 tonn P år -1 i (dobbelt så mye som forbruk i mineralgjødsel) Inngår i næringskretsløpet: • Matvarer • Dyrefôr (fiskemel) • Avfall – biogass - biorest >10 000 tonn P eksporteres

6 Forbruket av fosfor ventes å øke •Befolkningsøkning –fra 7 mrd i 2011 –til 9 mrd i 2050 •Endret kosthold –mer kjøtt –kornbehovet kan øke dobbelt så fort som befolkningen •Stor fosformangel i mange U-land –Lavt innhold –Lavt forbruk •Fosforgjødsel til energivekster Hvis estimatet på 60 mrd tonn er riktig: Sannsynlig varighet av drivverdige reserver:100-200 år

7 Geografisk fordeling Utvinnbare reserver Mill. tonn% USA 1 400 2 Kina 3 700 6 Russland 1 300 2 Sør-Afrika 1 500 2 Syria 1 800 3 Jordan 1 500 2 Algerie 2 200 3 Marokko (inkl Vest-Sahara) 50 000 77 Andre land 1 000 2 Sum Kina og Marokko 53 700 83

8 Mulige geopolitiske følger •Eksportstans i USA og Kina for å sikre eget forbruk •Kartelldannelse – et nytt OPEC •Handelsavtaler •Kjøp av rettigheter •Usikker/mangelfull forsyning i land uten avtaler

9 Prisene forventes å øke •Økt etterspørsel •Skjev geografisk fordeling (kartelldannelse) •Økte kostnader til utvinning av malm

10 Kan vi tåle en prisøkning? •I-land: –Ja, i Norge bruker hver person ca 100 kr i året på fosfor i mat (10 000 kr på bil) –En mangedobling av prisen vil knapt merkes •U-land: –Nei, mange bønder har ikke råd til kunstgjødsel med dagens prisnivå –Gjennomsnittlig P-forbruk i Afrika < 10 % verdensgjennomsnittet –Sterk P-binding i tropisk jordsmonn –Moderat prisøkning kan få store konsekvenser for P- forsyning og matproduksjon

11 Hva bør vi gjøre? •Redusere forbruket i I-land, hvor behovet er minst –Lengre varighet av drivverdige reserver –Lavere prisøkning •Mye er gjort: –Forbruket i Norge og EU er halvert siden 1980-tallet –Nye normer og korreksjonsfaktorer for jordanalyser i Norge Miljøgevinst i vassdrag

12 Mye blir igjen i jorda (tonn/år, norske jordbruksarealer) MineralgjødselHusdyrgjødsel 13 500 Slam, kjøttbenmel mv. 1 500 8 000 Tilførsel til jord: 23 000 Avling og grovfôr 14 000 Vann 1000 Bortføring fra jord: 15 000 Akkumulering i jord: 8000 Overskuddet kan reduseres: • Dyrke vekster med lavere fosforkrav • Jevnere fordeling av husdyrgjødsel • Bedre utnyttelse av fosfor i organisk avfall

13 HusdyrområderKorndyrkingsområder P i mineralgjødsel P i kraftfôr P i produkter (melk, kjøtt) Stort P-overskudd Husdyrgjødsel brukes ikke på hele spredearealet Mineralgjødsel i tillegg til husdyrgjødsel P-underskudd må kompenseres med mineralgjødsel Jevnere fordeling av husdyrgjødsel

14 HusdyrområderKorndyrkingsområder P i mineralgjødsel P i kraftfôr P i produkter (melk, kjøtt) Redusert P-overskudd Redusert P-underskudd Mindre behov for P i mineralgjødsel Biogass CH 4 +CO 2 Biorest NPK Fast fase, P Flytende fase, NPK Biogassanlegg Flytende gjødsel Biokull eller tørking Transport til korndyrking

15 Bedre utnyttelse av fosfor i organisk avfall •Avløpsslam –Mindre spredemengder –Bedre plantetilgjengelighet •Kjøttbeinmel –Bedre plantetilgjengelighet av beinfraksjonen •Avfall fra oppdrettsanlegg –Gjødsel og spillfôr –Utgjør årlig ca 8 mill tonn P≈forbruket i kunstgjødsel

16 Norge er gunstig stilt •Vi kan høste fosfor gjennom sjømat •Vi kan trolig klare oss uten import av mineralsk fosfor, og dekke behovet med: –Import og mat og kraftfôr –Optimal utnyttelse av avfall og husdyrgjødsel

17 Konklusjon •Verdens totale fosforressurser vil neppe bli oppbrukt på flere 100 år •Vi må forvente: –Økt forbruk globalt –Økte priser –Usikker tilgang - skjev geogr. fordeling –Fosformangel i fattige land •Vi må redusere forbruket i I-land for å: –Begrense prisøkningen –Forlenge varigheten av drivverdige reserver

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hvordan bør vi bruke fosforreservene? Arne Grønlund og Anne Bøen Bioforsk Jord og miljø Møte i Polyteknisk forening, 11.4.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google