Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass fra matavfall i Oslo - en miljøpolitisk satsing Jarle Marthinsen EGE 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass fra matavfall i Oslo - en miljøpolitisk satsing Jarle Marthinsen EGE 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass fra matavfall i Oslo - en miljøpolitisk satsing Jarle Marthinsen EGE 2010

2 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo Biogassfabrikk

3 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Oslos største miljøprosjekt ? –Byøkologisk program (2003) –Klima- og energistrategien (2005) –Avfallsplanen for Oslo 2006 – 2009 (2006) –Krettsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme (2006) Innføring av utvidet kildesortering i Oslo og etablering av nye behandlingsanlegg for avfall har god politisk forankring og er finansiert

4 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten •Kildesortering av matavfall og plastemballasje i hele Oslo innen 2011. •Min. 50% materialgjenvinning innen 2014. •Min. 50 % reduksjon av klimautslippet innen 2030. •Øke fjernvarmen fra 1 til 2 TWh basert på fornybar energi. •Etablering av ett biogassanlegg for behandling av kildesortert matavfall. •Ressursene i biogass og biogjødsel skal utnyttes på en miljømessig og ressursmessing god måte. Politiske mål og føringer for prosjektet

5 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten EGE 2010 – utbyggingsprogram for avfallsanlegg •2 optiske utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje ( 2 x 100 000 tonn) •Ny ovnslinje 3 på KA (160 000 ton) •Biogassanlegg for matavfall (50 – 80 000 tonn) •Oppgraderingsanlegg for biometan til drift av kjøretøy (busser)

6 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Kildesortering i fargede poser – optisk sortering Foto:Optibag AB

7 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Optisk sorteringsanlegg - prinsippskisse

8 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogassanlegg

9 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Viktige nærmiljø- konsekvenser: • Trafikk • Areal • Lukt < 200 m

10 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Slik ønsker vi å være i desember 2011 Moderne industrielt biogassanlegg for konvertering av matavfall til biogass og biogjødsel Fortsatt høyt fokus på miljø og nærmiljø Foto: Ecopro as

11 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Status EGE 2010 •Inngått kontrakt med leverandør av optisk sorteringsanlegg (Envac/Optibag). –Optisk utsorteringsanlegg HA i drift høsten 2009. –RENs pilotprosjekter •Inngått kontrakt med leverandør av ny ovnslinje (Von Roll) –Bygging av 3. ovnslinje påbegynt og vil stå ferdig sommeren 2011. •Oppstart utvidet biogassprosjekt medio februar 2009. –Første mottak av matavfall til behandling til biogassanlegget i desember 2011

12 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten EGEs produkter

13 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogassanlegget – Nøkkeltall (per år) Maks.Min Matavfall inn:80.000 tonn50.000 tonn Biogass produsert:9,6 mill. m 3 6,0 mill.m 3 Fornybar energi72 GWh45 GWh Tilsvarende som olje- ekvivalenter 5,0 mill. ltr. diesel 3,1 mill. ltr. diesel Fast biogjødsel36.000 tonn23.000 tonn Flytende biogjødsel80 mill. ltr.50 mill. ltr.

14 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass til drivstoff Biogass Oppgradering Drivstoff

15 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

16 Drivstoff til 370 busser i Oslo AnleggMengde biometanAntall busser dette kan betjene VAV2,2 mill Nm 3 60 EGE3,9 mill Nm 3 110 VEAS*6,3 mill Nm 3 200 * Ikke vedtatt

17 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Kvalitetssikrede gjødselprodukter  Uavvannet biogjødsel (2 - 8 %)  Fast biorest (25 – 30 % TS)  Avvannet biogjødsel (2 – 3 % TS)  Videreforedlede produkter  Tørking/pelletering  Kompost/jordprodukter  Oppkonsentrering av næringsstoffer i biogjødsla  Kvalitet  Lavt tungmetallinnhold  Høy gjødselverdi  Jordforbedrende egenskaper

18 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Miljøeffekter •Klimaeffekter – reduksjon av fossilt CO 2 når biogass benyttes som drivstoff –10 000 tonn/år fra EGE + VAV •21 000 tonn/år fra EGE + VAV + VEAS –Redusert klimautslipp når biogjødsel erstatter produksjon av kunstgjødsel •Bruk av biogass som drivstoff – reduserer utslipp av NOx, støv. •Flere positive miljø- og nytteeffekter ved bruk av fast eller flytende biorest i landbruket. –Karbonbinding, redusert utslipp av lystgass, gjødslingseffekt, jordforbedringseffekt.

19 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass fra matavfall i Oslo - en miljøpolitisk satsing Jarle Marthinsen EGE 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google