Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daniel P. Rasse, Arne Grønlund og Adam O’Toole Bioforsk Jord og miljø Biokull – karbonlagring og jordforbedring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daniel P. Rasse, Arne Grønlund og Adam O’Toole Bioforsk Jord og miljø Biokull – karbonlagring og jordforbedring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Daniel P. Rasse, Arne Grønlund og Adam O’Toole Bioforsk Jord og miljø Biokull – karbonlagring og jordforbedring

2 Hva er biokull? Produseres ved pyrolyse: • Høy temperatur • Lav oksygentilgang Biokull = biochar Forkullede rester av biomasse F. eks. trekull og halmkull Oppmerksomheten har ”eksplodert” det siste året. Ordet finnes ikke i norske ordbøker Eksisterte ikke blant fagfolk for 2-3 år siden

3 Biogass 20% Bioolje 30% Biokull (50%) BiomassePyrolyse Produkter fra pyrolyse

4 Miscanthus

5 Mais

6 Klimatiltak C-laging Reduserte N 2 O-utslipp Jord- forbedring Vannlagrings- evne Kjemisk binding Energi- produksjon Olje og varme Avfalls- behandling Halm og skogsavfall Biokull – fire verdikjeder

7 Organisk struktur forandrer seg med pyrolyse Downie et al, 2008 Økende temperatur Økende stabilitet Stabiliteten av biokull

8 Stabiliteten av biokull - prinsipp 100 50 10 År 124563 Biomasse Biokull Pyrolyse % av opprinnelig C

9 Bioforsk undersøkelse 2010

10 Den globale karbonbalansen Karbon i biomasse Karbon i jord Fossilt karbon 7 Gt C år -1 60 Gt C år -1 Fotosyntesen ≈ respirasjonen http://www.ibi2010.org/wp-content/uploads/Masek.pdf Hav 90 Gt C år -1 C i atmosfæren: økt med 24 % de siste 50 åre

11 Virkningen av pyrolyse Karbon i biomasse Karbon i jord Fossilt karbon 7 Gt C år -1 60 Gt C år -1 Fotosyntesen > respirasjonen Biokull ? Pyrolyse CO 2 ? http://www.ibi2010.org/wp-content/uploads/Masek.pdf Energi Substi- tusjon CCS

12 250 Organisk materiale CO 2 100 Korn 100 40 10 50 Karbon-budsjett i europeisk jordbruk (million t C år -1 ) 20 Lite effektiv prosess 90 10 Virkning av biokull?

13 250 Organisk materiale CO 2 100 Korn 10 40 50 Europeisk jordbruk med biokull (million t C år -1 ) 10 100 50 20 Syngass 30 Olje

14 Hvorfor organisk materiale i jord? •Klimafunksjon : C lagring 3 til 4 ganger mer C i jord enn i atmosfære! • Planteproduksjon: Viktig for flere fysiske og kjemiske egenskaper

15 + CO 2 opptak Karbonlagring + jordforbedring + biomasse og avling Virkning av biokull i jord

16 Soil water holding capacity

17 Effekter på N 2 O utslipp

18 Pyrolyse: en av flere metoder For- brenning 2. gen. biodrivst. Biokull Biogass Kompost Stor brennverdi - lavt vanninnhold, lavt næringsinnhold og høyt C-innhold (ved) Lett nedbrytbart, høyt N- og vanninnhold, liten brennverdi (matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam, plengras, avlingsrester ) Rest- hageavfall - nedfallskvister, lauv Avlingsrester med lavt N-innhold, (halm, kornavrens, skogsavfall, ”grovt hageavfall”, biorest fra biogass fast fase)

19 Biokull i praksis : 1) råstoff til pyrolyse og biokull Halm: 1 million tonn per år i Norge 0,44 millioner tonn C 0,2 million tonn C kan langtidslagres Skogsavfall: > 1 million tonn per år i Norge > 0,5 millioner tonn C > 0,2 million tonn C kan langtidslagres

20 Biokull i praksis : 2) enkel teknologi Kullmile Trekull Tjære Pyrolyse- olje Syngasser

21 Biokull i praksis : implementering Betalingsmekanisme for karbonlagring (og N 2 O reduksjon)? Stort potensial for storskala utvikling (på alle jordtyper) JA Biokull spesifikk teknologi, men begrenset potensial i Nord Europa, best under tropisk forhold. JA Utarmet jord med stor avlingsrespons til biokull? NEI Biprodukt av bio-olje industri (spesielle anvendelser: redusere utvasking av næringsstoffer) NEI

22 Forskningsbehov Store forventninger til biokull, men: •Stor variasjon i egenskaper (pga ulike råstoff, pyrolysemetoder og etterbehandling). •I noen tilfeller har det vært observert: •rask nedbryting (ikke stabilt i jorda), •nedgang i avling •miljøgifter i produkt Vi må utvikle metoder for å karakterisere og standardisere biokull for å sikre: 1) Stabilitet i i jord 2) Ingen miljøgifter 3) Økte avlinger (iallfall ingen nedgang) 4) Reduserte N 2 O utslipp

23 Conditions for a successful strategy C sequestration Increases in yield (no reduction) Benefits for the environment (no negative impacts) Large C amounts (meaningful method) Accountability (ease of monitoring) Long-term guarantee (of C sequestration) Efficiency (of the C storage as compared to the source)

24 Takk for oppmerksomhet ! Først felteksperiment med biokull i Norge, oktober 2010


Laste ned ppt "Daniel P. Rasse, Arne Grønlund og Adam O’Toole Bioforsk Jord og miljø Biokull – karbonlagring og jordforbedring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google