Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten
Sverre Ottesen Da steinar foreslo tittelen, så må jeg si at den likte jeg umiddelbart – fordi det er det vi gjør – Bergen kommune satser – både når det gjelder oppgradering av avløpsrenseanlegg og når det gjelder bygging av behandlingsanlegg som i dag vil si biogassanlegg. Så blir det vår oppgave som arbeider på VA-etaten å få landet prosjektene på en slik måte at vi får en stor fallskjerm og en trygg landingsplass.

2 Større VA-investeringer 2012 - 2015
1 mrd til oppgradering av 4 avløpsrenseanlegg 150 – 200 Mkr til nytt biogassanlegg i Rådalen 100 – 150 Mkr til ny betongdam v/ Svartavatnet Betydelige oppdrag for EBA’s medlemmer på alle disse anleggene. I tillegg skal vi bruke ca. 140 Mkr i året på utskifting av gamle ledninger, sier ikke mer om dette i dag. Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

3 Oppgradering av avløpsrenseanlegg
Bakgrunn: Nye EU-krav til bedre rensing av avløpsvann. Krav om ferdigstilling innen Samtlige anlegg ligger i fjell. Kvernevik (Åsane), antatt kostnad Mkr Flesland (Ytrebygda), 300 – 350 Mkr Ytre Sandviken (Bergenhus), 100 – 150 Mkr Holen (Laksevåg), 150 – 200 Mkr Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

4 Oppgradering av avløpsrenseanlegg
Planlagte anskaffelser - fjellsprenging: Anlegg Volum Prekval. Oppstart Kvernevik Ca m3 Evalueres nå Mars – 2012 Ytre Sandviken Ca m3 Flesland Ca m3 Uke 6 / 2012 Aug. – 2012 Holen Ca m3 Sept. – 2012 Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene Alle våre konkurranser kunngjøres på Doffin.

5 Perspektivskisse, nye Kvernevik renseanlegg

6 Oppgradering av avløpsrenseanlegg
Planlagte anskaffelser - betongarbeider: Anlegg Prekval. Oppstart Ytre Sandviken April – 2012 Oktober – 2012 Kvernevik September – 2012 Mars – 2013 Holen Desember – 2012 Juni – 2013 Flesland August – 2013 Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene Egne entrepriser for VVS / elektro / automasjon.

7 Nytt biogass-anlegg i Rådalen
Bakgrunn: Vi får store mengder organisk slam fra de nye renseanleggene. Det er besluttet at dette skal behandles i nytt biogassanlegg. Anlegget vil bli bygget for også å kunne ta i mot andre avfallsfraksjoner. Vil trolig kunne produsere nok biogass til å holde f.eks. 60 – 70 busser i drift. Antatt kostnad: 150 – 200 Mkr Planlagt ferdigstillelse: våren Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

8 Nytt biogass-anlegg i Rådalen
Planlagte anskaffelser: Totalentreprise prosess / maskin: Prekvalifisering ute nå. Riving eksisterende slamanlegg: Våren Fjellsprenging: Våren – 2012. Bygningsarbeider: 2. halvår 2012. Egne entrepriser for VVS, elektro. Alle konkurranser kunngjøres på Doffin. Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

9 Ny betongdam - Svartavatnet
Bakgrunn: Behov for økt magasinvolum i drikkevannsforsyningen. Ny betongdam – m3 betong, største høgde 35 meter. Magasinvolum vil øke fra 2,7 til 8,6 mill. m3. Antatt kostnad: 100 – 150 Mkr. Anskaffelse: Prekvalifisering ute NÅ (frist for påmelding: ) Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

10 Og hvem skal så betale for alt dette?
Det skal alle vi som bor i Bergen, og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. For hver 100 mill. kr. som investeres innenfor avløp, må avløpgebyret, måtte økes med ca. 1,1 % - tilsvarende ca. 25 kr. i året for en vanlig enebolig for å dekke renter og avskrivinger på investeringen (veldig grovt regnet). Dvs. en investering på 1 Mrd – 68 øre / dag pr. husstand. NB! Økte driftskostnader gir langt større utslag. Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene

11 Takk for oppmerksomheten!
Mål for renseanleggene Resipientorientert og ligge på et nivå som sikrer vannkvaliteten og hindrer nedslamming. ”Føre var-prinsippet” legges til grunn ved valg av strategi. Valgt rensenivå skal være i samsvar med avløpsdel i forurensningsforskriften Slammet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Liten mulighet for å bygge råtnetanker i forbindelse med alle renseanleggene


Laste ned ppt "Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google