Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten Sverre Ottesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten Sverre Ottesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten Sverre Ottesen

2 Større VA-investeringer 2012 - 2015  1 mrd til oppgradering av 4 avløpsrenseanlegg  150 – 200 Mkr til nytt biogassanlegg i Rådalen  100 – 150 Mkr til ny betongdam v/ Svartavatnet Betydelige oppdrag for EBA’s medlemmer på alle disse anleggene. I tillegg skal vi bruke ca. 140 Mkr i året på utskifting av gamle ledninger, sier ikke mer om dette i dag.

3 Oppgradering av avløpsrenseanlegg Bakgrunn: Nye EU-krav til bedre rensing av avløpsvann. Krav om ferdigstilling innen 31.12.15. Samtlige anlegg ligger i fjell. Kvernevik (Åsane), antatt kostnad 300 -350 Mkr Flesland (Ytrebygda), 300 – 350 Mkr Ytre Sandviken (Bergenhus), 100 – 150 Mkr Holen (Laksevåg), 150 – 200 Mkr

4 Oppgradering av avløpsrenseanlegg Planlagte anskaffelser - fjellsprenging: AnleggVolumPrekval.Oppstart KvernevikCa. 130.000 m 3 Evalueres nåMars – 2012 Ytre SandvikenCa. 30.000 m 3 Evalueres nåMars – 2012 FleslandCa. 120.000 m 3 Uke 6 / 2012Aug. – 2012 HolenCa. 40.000 m 3 Uke 6 / 2012Sept. – 2012 Alle våre konkurranser kunngjøres på Doffin.

5 Perspektivskisse, nye Kvernevik renseanlegg

6 Oppgradering av avløpsrenseanlegg Planlagte anskaffelser - betongarbeider: AnleggPrekval.Oppstart Ytre SandvikenApril – 2012Oktober – 2012 KvernevikSeptember – 2012Mars – 2013 HolenDesember – 2012Juni – 2013 FleslandDesember – 2012August – 2013 Egne entrepriser for VVS / elektro / automasjon.

7 Nytt biogass-anlegg i Rådalen Bakgrunn: Vi får store mengder organisk slam fra de nye renseanleggene. Det er besluttet at dette skal behandles i nytt biogassanlegg. Anlegget vil bli bygget for også å kunne ta i mot andre avfallsfraksjoner.  Vil trolig kunne produsere nok biogass til å holde f.eks. 60 – 70 busser i drift.  Antatt kostnad: 150 – 200 Mkr  Planlagt ferdigstillelse: våren - 2014

8 Nytt biogass-anlegg i Rådalen Planlagte anskaffelser: Totalentreprise prosess / maskin:Prekvalifisering ute nå. Riving eksisterende slamanlegg: Våren - 2012. Fjellsprenging: Våren – 2012. Bygningsarbeider:2. halvår 2012. Egne entrepriser for VVS, elektro. Alle konkurranser kunngjøres på Doffin.

9 Ny betongdam - Svartavatnet Bakgrunn: Behov for økt magasinvolum i drikkevannsforsyningen. Ny betongdam – 15.000 m 3 betong, største høgde 35 meter. Magasinvolum vil øke fra 2,7 til 8,6 mill. m 3. Antatt kostnad: 100 – 150 Mkr. Anskaffelse: Prekvalifisering ute NÅ (frist for påmelding: 09.11.11)

10 Og hvem skal så betale for alt dette? Det skal alle vi som bor i Bergen, og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. For hver 100 mill. kr. som investeres innenfor avløp, må avløpgebyret, måtte økes med ca. 1,1 % - tilsvarende ca. 25 kr. i året for en vanlig enebolig for å dekke renter og avskrivinger på investeringen (veldig grovt regnet). Dvs. en investering på 1 Mrd – 68 øre / dag pr. husstand. NB! Økte driftskostnader gir langt større utslag.

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten Sverre Ottesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google