Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvamskogen og verdiskapning for Kvam Tilknytningsavgifter Kvamskogen eget avgiftsområde  Noen eksempler:  Hytte Kvamskogen Bustad Kvam  Tilknytningsavgift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvamskogen og verdiskapning for Kvam Tilknytningsavgifter Kvamskogen eget avgiftsområde  Noen eksempler:  Hytte Kvamskogen Bustad Kvam  Tilknytningsavgift."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Kvamskogen og verdiskapning for Kvam

4 Tilknytningsavgifter Kvamskogen eget avgiftsområde  Noen eksempler:  Hytte Kvamskogen Bustad Kvam  Tilknytningsavgift Vann: kr 16129,- (kr 10.000,-) + 61,3%  Tilknytningsavgift Avløp: kr 16129,- (kr 10.000,-) + 61,3%  Sum tilknytning Kr 32258,- (kr 20.000,-) eks mva

5 Årsgebyrer 2009 Avrundet beløp inkl mva  Offentlige avgifter – løpende kostnader  Årsgebyr Vann kr 2100,-  Årsgebyr Avløpkr 2100,-  Renovasjonkr 1802,-  Deponiavgiftkr 180,-  Strøm; Fast avgiftkr 2100,-  Nett og Strøm ca 10000kwkr 10000,-  Sum Årsgebyr pr hytte Kr 18282,-

6 Antatt løpende forbruk Verdiskapning Kvam Forsiktig anslag Verdiskapning *Parkering Grunneier 1 stkkr 1200,-  Lokale Veiavgifter Grunneierkr 800,-  Løype preppareringkr 350,-  Løpende vedlikehold Hytte (varekjøp)kr 7000,-  Håndverkertjenesterkr 3500,-  Skikort heisanlegg 1 stk pr hyttekr 2000,-  Mat & drikke, 3pers 30dager a kr 100kr 9000,-  Div utspesifisertkr1500,-  Forsiktig anslag, verdiskapning pr hytte Kr 24850  1800 hytter Kr: 44 730 000,-

7 Løpende forbruk v/ Campingvogn Forsiktig anslag Verdiskapning  Oppbevaring/parkeringkr 12000,-  Andel vann og avløpkr 2000,-  Andel strømkr 3000,-  Skikortkr 2000,-  Kost, mat og drikkekr 9000,-  Div uspesifisertkr 1500,-  Sum forsiktig anslagKr: 29.500,-  500 campingvogner Kr: 14.750.000

8 Dagsturister Forsiktig ansalg verdiskapning  Parkering 30.000 biler pr sesong, à kr 100 Kr 3.000.000,-  Dagsturister div uspesifisert:  Anslag heiskort  Div mat og drikke  Estimat kr 500,- pr bil Kr 15.000.000,-  Sum DagsturisterKR: 18.000.000,-

9 Verdiskapning 2009/2010 Forsiktige anslag  Offentlige avgifter 1800 hytterkr 32.907.600,-  Løpende forbruk 1800 hytterkr 44.730.000,-  Løpende forbruk Campvogn 500stkkr 14.750.000,-  Løpende forbruk dagsturisterkr 18.000.000,-  Eiendomskatt beregnet av Kvam Herad kr 3.250.000,-  Sum KR: 113.637.600,-

10 Kildemateriell:  Arealplanen for Kvamskogen  Kvam Herad – Priser og Gebyer  Egne regninger for 2009

11

12 Antakelser Ny Arealplan ? *  Arealplanen § 5.5 Tal på hytter og campingvogner*  1800 hytter i eksisterende felt  500 nye hytter i vedtatte planer  1138 nye hytter i nye hyttefelt  300 nye hytter i fortetningsområder  200 nye campingvogn/leilighet  3938 Sum hytter, camp.vogn, leilighet.

13 Potensialet for Kvam !  Ved ny arealplan, enorme inntekter!  1938 nye hytter  Ca kr 100.000,- pr hytte i avgifter:  Tilknytninger ca 35.000,-  Planarbeid ca 45.000,-  Tinglysningsgebyrer med merca 15.000,-  Sum etablering: 193.800.000,- (2009 kr)

14 Potensialet Årsgebyrer: (i 2009 kr)  Diverse Årsgebyrer før eiendomskatt kr 18262,-  Ant. Årsgebyr m/eiendomsskatt kr 3500,-*pr.hytte kr 21762,-  3738 Hytter totalt ref. Arealplan KR: 79.500 000,- årlig

15 Potensiell verdiskapning i 2009 kroner  Løpende forbruk 3738 hytter kr: 93.000.000,-  Løpende forbruk 700 camp kr: 20.650.000,-  Dagsturister kr: 18.000 000,-  Sum løpende forbruk kr:131.650.000,-  Årsgebyrer med mer kr: 79.500.000,-  Sum verdiskapning kr: 211.150.000,-

16 Potensiell verdiskapning forts.  Ikke medtatt:  Investeringer i hytter og driftsmidler  Investeringer i infrastruktur, vann, avløp, kraft, nett, med mer  Investeringer i grunnarbeider, tomter, veier  Investeringer i nye forretningsområder  Investeringer i offentlig utbygginger ??????

17 Spørsmålet er ?  Hva tilbyr Kvam Herad ?


Laste ned ppt "Kvamskogen og verdiskapning for Kvam Tilknytningsavgifter Kvamskogen eget avgiftsområde  Noen eksempler:  Hytte Kvamskogen Bustad Kvam  Tilknytningsavgift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google