Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24. juni 20141 Trygghet for deg og din familie også i privatlivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24. juni 20141 Trygghet for deg og din familie også i privatlivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 24. juni 20141 Trygghet for deg og din familie også i privatlivet

2 Trygghet •På samme måte som medlemskapet i forbundet beskytter deg på arbeidsplassen, ønsker vi å beskytte deg privat også i et 24 timers perspektiv •Merverdi gjennom medlemskapet i form av trygge og gode avtaler •Fordi vi er mange, får vi til bedre avtaler enn du som oftest klarer alene •Stort antall medlemmer •Profesjonelle innkjøpere •Du skal være trygg på at avtaler som er gjort gjennom LOfavør over tid er blant de aller beste det er mulig å få i landet 24. juni 20142

3 3 Barne- og ungdomsforsikring

4 •Trenger jeg det? •Den norske velferdsstaten er en av verdens beste. Gjennom det offentlige er alle sikret gode helsetjenester og en minstepensjon •For barn og unge som enda ikke har hatt muligheten til å bygge opp tilleggspensjon og andre verdier kan en minstepensjon være utfordrende å leve på gjennom et langt liv •Barn og ungdom som skader seg eller blir syk slik at de blir mer enn 50 prosent arbeidsuføre kan måtte leve som minstepensjonister fordi de ikke har tjent opp pensjonspoeng •LOfavør ved forbundene har nå Norges beste barne- og ungdomsforsikring tilgjengelig for sine medlemmer (kåret av forsikringsselskapet NEMI Nordvest i januar 2012). 24. jun. 20144

5 5

6 Barne- og ungdomsforsikring •http://www.lofavor.no/id/1555http://www.lofavor.no/id/1555 24. jun. 20146

7 Hva gir forsikringen deg og ditt barn? – enkelt og greit •Veiledningstelefon •Her får du svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke. •Medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke •Dekningen gir barnet utbetaling ved fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad. •Utbetalingen gjenspeiler invaliditetsgraden barnet får. •Dagpenger ved sykehusopphold •Dekningen gir forsikringstager utbetaling hvis barnet må ligge på sykehus i mer enn fjorten dager sammenhengende, og utbetales fra dag èn inntil 365 dager •Dødsfall •Dekningen gir forsikringstager en engangsutbetaling ved barnets død. •Behandlingsutgifter ved ulykke •Dekningen gir forsikringstager erstatning for utlegg av nødvendige behandlingsutgifter. •Utbetaling ved kreftsykdom •Dekningen gir forsikringstager en engangsutbetaling hvis barnet får en ondartet kreftdiagnose, og diagnosen er endelig. •Betalingsfritak ved foresattes død •Hvis en foresatt dør, overtar SpareBank 1betalingen av forsikringen fram til barnet fyller 20 år.

8 Hva gir forsikringen deg og ditt barn? – enkelt og greit •Utvidet hjelpestønad i inntil 5 år •Dekningen gir forsikringstaker utbetaling hvis barnet får behov for ekstra omsorg i hverdagen. •Utbetalinger avhenger av innvilget stønad fra NAV. Erstatning gis i inntil 5 år •Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler •Dekningen gir deg utbetaling ved behov for tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler på grunn av barnets sykdom eller ulykke. •Dekninger som kan inkluderes i Barne- og ungdomsforsikringen: •Uførepensjon •Dekningen gir barnet månedlige utbetalinger dersom barnet blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør etter fylte 18 år. Forsikringen starter utbetaling etter 12 måneders karenstid. •Uførekapital •Dekningen gir barnet en engangsutbetaling dersom barnet blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør etter fylte 18 år. Forsikringen kommer til utbetaling etter 24 måneders karenstid.

9 Norges beste barneforsikring – SpareBank 1 ” Det ingen tvil om hvem som etter vår oppfatning selger markedets beste barneforsikring – det er det SpareBank 1 som gjør. De har høye erstatningssummer jevnt over, og særlig uføredekningen imponerer oss. SpareBank 1 har også den klart beste dekningen for dagpenger ved sykehusopphold på markedet”.

10 Les mer på www.lofavor.no


Laste ned ppt "24. juni 20141 Trygghet for deg og din familie også i privatlivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google