Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011. DAGSORDEN Kl. 10.00 •Orientering om situasjonen i VBL •Gjennomgang av styrets forslag til strategi- og handlingsplan •Gjennomgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011. DAGSORDEN Kl. 10.00 •Orientering om situasjonen i VBL •Gjennomgang av styrets forslag til strategi- og handlingsplan •Gjennomgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

2 DAGSORDEN Kl. 10.00 •Orientering om situasjonen i VBL •Gjennomgang av styrets forslag til strategi- og handlingsplan •Gjennomgang av økning av kontingent/ serviceavgift Kl. 13.00 - Lunsj Kl. 14.00 •Gjennomgang av budsjett 2011 og 2012 v/ Arne Bråthen Thyholdt fra NHO-S •Orientering om avdelingssider på www.vbl.no •Eventuelt

3 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011 – 2021 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

4 PROSESSEN •VBL eid •Styrearbeid •Våre lover - premissgiver •Markedet •Hvor er vi – hvor vil vi •Prognosesenteret •Kontinuerlig evaluering OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

5 OPPBYGNING • Strategiplan 2011-2021 • Hovedtrekk i markedsutviklingen • Formål • Hovedarbeidsområder • Mål innenfor hvert område OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

6 HOVEDTREKK I MARKEDSUTVIKLINGEN •Utviklingen i norsk økonomi •Byggeaktiviteten •Verdensøkonomien •Globalisering •Befolkningsutvikling OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

7 •Energi-, klima- og miljøutfordringer •Generell rekrutteringsutfordring •Arbeidsinnvandring •Økt konkurranse •Næringspolitikken OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

8 Formål ihht § 1 i VBLs lover •Å ivareta medlemmenes interesser og representere disse overfor myndighetene, NHO og BNL, samt andre organisasjoner med tilstøtende interesser og samfunnet for øvrig. •Å profilere medlemmenes betydning for verdiskapning og utvikling innenfor byggenæringen og andre forretningsområder •Å arbeide for rammebetingelser og stabile markedforhold som gir grunnlag for medlemmenes utvikling, konkurransedyktighet og lønnsomhet OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

9 •Å arbeide for medlemmenes aktive satsing på kvalitet og miljøbevissthet. •Å utvikle regionale avdelinger for å fremme medlemmenes felles interesser overfor Landsforbund og lokale myndigheter/organer. •Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsbedrifter, Landsforbundet og valgte/oppnevnte komiteer og utvalg. •Å arbeide for gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organer. OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

10 VBL skal: •Representere en seriøs, lønnsom og fremtidsrettet bransje •Samle bransjen i en næringsorganisasjon OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

11 Hovedarbeidsområder og mål VBL skal: •Gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter •Aktiv satsing på kvalitet og miljø •Utvikle avdelingene •Høy etisk standard •Rekruttering og utdannelse/kompetanse •Øke antall medlemsbedrifter •Samarbeid med bransjeforeninger OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

12 Prioriterte arbeidsområder 7 prioriterte arbeidsområder OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

13 RAMMEBETINGELSER •Byggenæringen representerer en av de største næringer •Aktiv samarbeid med BNL/NHO •Lettere å være seriøs, vanskeligere å være useriøs •Uakseptabel konkurransevridning OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

14 Mål rammebetingelser •Stabile rammebetingelser •Politikk som som fremmer sunne konkurranseforhold •Kvalifikasjonskrav / autorisasjon •Intensiver for energieffiktivisering i bygg •ROT fradrag OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

15 MILJØ OG ENERGI •Økte krav til bygg med redusert energibruk •Helse og miljøfarlige stoffer •Aktiv bransje •Økt oppdragsmengde •Nytenkning •Grønne løsninger •Kompetansekrav OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

16 Mål miljø og energi •Bransjen må tilpasse seg nye krav •Utvikle standardløsninger/kompetanse •Nye nisjer og muligheter •Miljøprofil OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

17 MEDLEMSSITUASJONEN •200 medlemsbedrifter- 14 avdelinger. •Bransjens aktører i samme landsforbund •Økt slagkraft •Større VBL – mulighet for påvirkning OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

18 Mål for medlemssituasjonen •Øke antall medlemmer •Samspill mellom medlemsbedrifter •Tilbud •Godt miljø mellom avdelingene •God kommunikasjon OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

19 MARKEDSFØRING •Prioritert oppgave •Ny profil •Sosiale medier •Intern og ekstern kommunikasjon •Tilpasse seg utviklingen i samfunnet •Respons OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

20 Mål for markedsføring •Like kjent som rørlegger og elektriker •Synliggjøring i media •Nye sosiale medier •Intern og ekstern kommunikasjon •Fagtidskrift OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

21 ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG ARBEIDSGIVERSPØRSMÅL •Lønns-og kostnadsnivå •Utenlandske aktører presser priser •Omdømme OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

22 Mål for arbeidslivspolitikk og arbeidsgiverspørsmål •Konkurransefortrinn å ha tariffavtale •Bidra til kontrollert lønnsutvikling OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

23 REKRUTTERING, UTDANNING OG KOMPETANSE •Bransjens største utfordring •Nedgang i søknad til vgs •Arbeidsinnvandring •Krav til integrering •Kompetanse tilpasning •Språkkompetanse OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

24 Mål for rekruttering, utdannelse og kompetanse •Øke rekrutteringen til faget •Rekrutteringsmateriell •Premissleverandør til skoleverk •E-læring •Markedstillpasset opplæring •Voksenopplæring – utenlandsk utdannelse •VBL skolen OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

25 SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER •Medlemskap i BNL og NHO •Gjennomslag for synspunkter •Nordisk samarbeid OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

26 Mål for samarbeid med andre organisasjoner •Godt samarbeid med BNL og NHO •Representasjon i styrer og utvalg •Videre utvikle det nordiske samarbeid OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

27

28 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund HANDLINGSPLAN 2011 – 2013 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

29 Prioriterte områder 1.Markedsføring 2.Rekruttering, utdannelse og kompetanse 3.Medlemssituasjonen 4.Rammebetingelser 5.Miljø og energi 6.Samarbeid med andre organisasjoner 7.Arrangementer OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

30 1. Markedsføring OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011 HvaHvemNår Vurdere opprettelse av egen PR- og kommunikasjonskomité Styret2011 Markedsføring og profilering i digitale medier Styret og adm. (og evt. ny PR- og kommunikasjonskomité Kontinuerlig Ny og oppdatert brosjyre for rekruttering av nye medlemmer Styret og utvalg2011 Presentasjonsmal for rekruttering av nye medlemsbedrifter Styret2011

31 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011 HvaHvemNår Vurdere maskotRek.opp.utvalget2012 Profileringsartikler og stand til bruk i rekrutteringssammenheng og NM. Styret og rek.opp.utvalg2012 Roll-ups, bordflagg og talerstolsduk Styret og adm.2011 Synliggjøring i mediaStyret og adm (og evt. ny PR- og kommunikasjonskomité) Kontinuerlig Øke opplag av BlikkenslagerenAdm og avdelinger2012 Markedsføring forts.

32 2. Rekruttering, utdannelse og kompetanse HvaHvemNår Fagutdanning/videregående skole – hovedsakelig gjennom kompetanseforum i BNL StyretKontinuerlig Utvikling av rekrutteringsmateriellStyret og rek.opp.utvalget 2011/2012 Radioreklame? Maskot?Styret og rek.opp.utvalg 2011/2012 Innstilling/høring av autorisasjonsordningen Styret2011/2012 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

33 Rekruttering, utdannelse og kompetanse forts. HvaHvemNår VBL-skolenStyret2012 Vurdere eget kurssenter/skolesenter Styret2011/2012 E-læring – ferdigstillelse/videreutvikli ng og markedsføring Utvendig- og ventilasjonsutvalg 2011/201 2 (kontinuerlig) Vurdere, og evt. sette i gang, produksjon av kinoreklame Styret og rek.opp.utvalget2012 Vurdere ungdomstiltak – treff for unge i bransjen Styret og rek.opp.utvalg2012 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

34 3. Medlemssituasjonen/organisasjonen HvaHvemNår StrategiplanStyret2011 Etiske retningslinjerStyret2011 Øke antall medlemmer – konkurranse mellom avdelingene Styret, adm. og avd.2012 (kontinuerlig) Arbeide for å gjøre medlemstilbud enda bedre Styret2012 Sosiale tiltak og arrangementer for medlemmene Styret og avdelingerKontinuerlig Styrke fellesskapsfølelsenStyret og adm.Kontinuerlig OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

35 4. Rammebetingelser HvaHvemNår Bidra, gjennom BNL, å jobbe for stabile rammebetingelser StyretKontinuerlig Arbeide for kvalifikasjonskrav (BNL)/ autorisasjon Styret2011/2012 Arbeide for å skape intensiver for energieffektivisering i bygg Ventilasjonsutvalget2012/2013 ROT-fradragStyret2011/2012 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

36 5. Miljø og energi HvaHvemNår VBL-skolen for kompetanseheving på området Styret og utvalg2011/2012 Proaktivitet i utviklingen av faget, jobbe for å øke bransjens andeler på energimarkedet BNL, styret og utvalg2011/2012 (kontinuerlig) OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

37 6. Samarbeid med andre organisasjoner HvaHvemNår Representert innenfor NHO og BNL – i styrende organer, utvalg og komiteer StyretKontinuerlig Nordisk samarbeid. Bidra til å videreutvikle. VBL overtar formannskapsvervet Styret2012 Samarbeid om e-læring med Island og Sverige Styret og utvalg2011/2012 Vurdere mannskapsbankStyret2011/2012 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

38 7. Arrangementer HvaHvemNår Fagtreff 2012VBL Nordland og styretMai 2012 StyremøterStyret2011/2012/2013 OldermannsmøterStyret2011/2012/2013 Blikkenslager-NMNM-komité og styret2012 Landsmøte 2013VBL Vestfold og Telemark og styret 2013 OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

39

40 Økning av kontingent/serviceavgift •På Landsmøtet i Førde foreslo styret en økning av grunnkontingenten med kr. 1000, til kr. 3500, for å øke VBLs inntekter med kr. 200 000 •Jan Henrik Nygård kom med forslag om heller å øke serviceavgiften, ettersom 50 prosent av kontingentinntektene til VBL tilbakeføres til avdelingene. OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

41 I dag er serviceavgiften på A: 1,75 promille, på inntil 10 millioner i omsetning (ekskl. mva) B: 0,25 promille på over 10 millioner i omsetning (ekskl. mva) OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

42 Økning av serviceavgift fra 1,75 til 1,90 Økning av serviceavgift fra 1,75 til 1,95 Øker VBLs inntekt med kr.183 586,- (basert på omsetningstall fra 2010) Øker VBLs inntekt med kr. 244 781,- (basert på omsetningstall fra 2010) OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011 Det tas utgangspunkt i en serviceavgiftsøkning på trinn A (Inntil 10 millioner i omsetning)

43 NB! Det er viktig å merke seg at serviceavgiften regnes ut fra omsetningstall. Det vil si at inntekten vil variere. Hvis 2010 var et nedgangsår, og vi antar at årene fremover vil gi økt omsetning, må det tas høyde for når satsen skal settes. OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

44 Eksempel 1: For en bedrift med omsetning på 1 million tilsvarer økningen 1,90 promille = ca 160 kr. 1,95 promille = ca 215 kr. Eksempel 2: For en bedrift med omsetning på 5 millioner 1,90 promille = ca 740 kr. 1,95 promille = ca 980 kr. Eksempel 3: For en bedrift med omsetning på 10 millioner og oppover 1,90 promille = 1500 kr. 1,96 promille = 2000 kr OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

45

46 BUDSJETT OG REGNSKAP v/ Arne BraathenThyholdt NHO Servicepartner OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

47 AVDELINGSSIDER •Vbl Oslo og Akershus er i gang. Nettadresse: www.vbl.no/osloakershus/www.vbl.no/osloakershus/ •Pris: 1500 kr. NB! Tilleggskostnader for tilleggsfunksjoner. •De som ønsker avdelingssider under VBLs hovedside må sette opp en spesifisert bestilling på innhold. Dette sendes til Ane, som setter i gang innholdsproduksjon. OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

48 Avdelingssider forts. •Tidsaspekt. Alle skal være oppe å stå i løpet av 2012. •Først i køen er VBL Rogaland og VBL Møre og Romsdal. •De som vil i gang raskere må belage seg på å betale litt ekstra. OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


Laste ned ppt "OLDERMANNSMØTE 23. AUG. 2011. DAGSORDEN Kl. 10.00 •Orientering om situasjonen i VBL •Gjennomgang av styrets forslag til strategi- og handlingsplan •Gjennomgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google