Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. Norges Bilbransjeforbund (NBF) •Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. Norges Bilbransjeforbund (NBF) •Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

2 Norges Bilbransjeforbund (NBF) •Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 •Antall bedrifter/medlemmer> 1240 bedrifter •Omsetning i medlemsbedriftene> 100 milliarder •Antall ansatte i medlemsbedriftene> 20.670 ansatte NBF er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje

3 NBFs prioriteringer 2014 -> 1. Sikre nok og riktige fagarbeidere i fremtiden 2.Sikre utvikling av kompetansen hos våre ledere 3.Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder 4. Sikre at bilbransjen blir hørt og interessene ivaretatt 5.Sikre høy grad av profesjonalitet i medlemsmassen Skape en bransje som er attraktiv for kundene og fremtidens arbeidstakere!

4 Noen eksempler på kommende aktiviteter • Rekrutteringsprosjektet – skaffe flere og bedre fagarbeidere • Kvalitetssikring av eksisterende medlemmer – for å sikre posisjonen • Profesjonalisering – etablere eier-/lederstøtte program – NBF dokument – "Bilbransjen i 2018", ny utgave "Lønnssystemer i bilbransjen" – Styrepool / ressurssenter på kompetanse, verktøykasse for å etablere strategi – "Håndbok i god forhandler/verksteddrift" (hvordan øke lønnsomheten). • Kompetanseutvikling på ledere / fremtidige ledere (utfylle tilbud fra importører) – Endringsledelse / driftsledelse / driftsøkonomi / digitale medier – Ta en tydeligere rolle i fagskolene – alt. serviceledelse m/BI – Bilselgerskole/bruktbilskole

5 NBFs lederprogram "Godt lederskap" Over 50 ledere er allerede i gang. Nye program: Oslo 25. mars 2014 Gardermoen 26. mars 2014

6 Nasjonalt register for kjøretøyhistorikk NBF, BIL og NAF står sammen for å få et nasjonalt register for kjøretøyhistorikk, med basis i norske trafikanters trafikksikkerhet og rettigheter.

7 Bakgrunn – jobbet med siden 2007… •Verken norsk bilbransje eller norske forbrukere har mulighet til å få informasjon om bilenes historikk, verken når det gjelder tidligere skader eller kilometerstand •450 000 årlige bilkjøperne kan ikke vite reell historie på bilen de kjøper

8 Eksempel

9

10 Hva skal til •Vegdirektoratet må frigi kilometerstand fra EU-kontroll løpende •Vegdirektoratet, med grunnlag i Kjøretøyforskriften, må kreve at forsikringsselskapene frigir informasjon om biler med store skader

11 Nå har vi ventet lenge nok…

12 NBFs lokale bransjeforeninger

13 24 selvstendige lokalforeninger

14 Mål og utfordringer NBF skal sette agendaen nasjonalt Lokalforeningen skal sette agendaen lokalt •NBF har i praksis ingen myndighet ovenfor lokalforeningene –Medlemmene lokalt må sikre vel fungerende foreninger –Der medlemmene lokalt ikke engasjerer seg -> ingen aktivitet •Er det formålstjenlig å ha 24 lokalforeninger? •Blir det for mange små lokalforeninger?

15 Det sentrale Østlandet Innbyggertall (antall NBF-medlemmer): Follo ca. 130.000 (18) Asker&Bærum: ca. 175.000 (36) Nedre Romerike ca. 150.000 (48) Øvre Romerike ca. 100.000 (24) Oslo ca. 625.000 (107) Totalt ca.1.180.000 (219) Vil passere 1,5 mill. innbyggere før 2025 og nærmere 2 mill. i 2040 Medlemmer OOBF:198 Medlemmer Romerike BF: 21 Har potensial for å vokse til 400?

16 Oppfordring: Samkjør lokalforeningene Styrene i Oslo og Omegn Bilbransjeforening og Romerike Bilbransjeforening oppfordres til å se på en felles overbygning: Oslo og Akershus Bilbransjeforening Geografisk dekning vil matche regionsutviklingen samt organiseringen av Oslo og Akershus Opplæringskontor i Bilfag AS og NHO region Oslo og Akershus. Må ivareta regionene lokalt; Follo, Asker og Bærum, Oslo, Nedre og Øvre Romerike


Laste ned ppt "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. Norges Bilbransjeforbund (NBF) •Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google