Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

We are all in the same boat together We are all in the same boat together! We have a policy to lessen the differnces between our white collar and.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "We are all in the same boat together We are all in the same boat together! We have a policy to lessen the differnces between our white collar and."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 We are all in the same boat together
We are all in the same boat together! We have a policy to lessen the differnces between our white collar and blue collar workers. We have many of the same challenges when it comes to recruitment, development and retainment.

5 ÷ + Det klart uakseptable Det klart akseptable Gråsonen 1

6 Nyoppnevnt etisk utvalg fikk følgende mandat av generalforsamlingen 2003
Oppfordre til og tilrettelegge for etikkdebatt i medlemsbedriftene Forståelse og grenseoppgang i forhold til lovverket Løpende ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene Revisjon av etiske regler

7 Etikkseminarer 2004 12 heldagsmøter i lokalavdelingene
Program -    ”Moralsk Nærsynthet” v/Odd Trender, BNL -    Ny Konkurranselov v/ Øivind Seiergren EBA -    Seriøsitet i byggenæringen v/Øivind Seiergren EBA -    Forslag til EBA’s etikkplakat med gruppearbeide -    Opplegg for tilrettelegging og gjennomføring i den enkelte bedrift v/Odd Trender, BNL

8 Eksempler på problemstillinger i næringen – mesteparten direkte lovstridig!
Betale overtid med materialer Føring av fiktiv kjørebok Ta med overskuddsmaterialer hjem Handle privat på prosjektets regning La kunden få utført tjenester (materialer, arbeid) ”gratis” Svart salg fra anleggene Få tilbud på tjenester fordi du har en bestemt jobb/stilling

9 Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt???
”Svart arbeid” utført privat Av ansatte Med bedriftens utstyr Hjemme hos alle, inkludert ”sjefene” og kundene 50% av det norske folk synes svart arbeid er helt greit!! (januar04) Godta forslag om svart oppgjør for jobber som i utgangspunktet var avtalt hvitt Kunden får pris på et prosjekt der prisen innbefatter også private tjenester i forståelse med kunden Reise på ”heisa”turer med leverandører ”Belønne” med alkohol

10 Beholde urettmessig godt oppgjør fra UE / leverandører
Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt??? Beholde urettmessig godt oppgjør fra UE / leverandører Ikke melde i fra hvis du har ”overfakturert” kunden Bedriftenes belønningssystemer har ensidig fokusert på prosjektets bunnlinje Fremmer lite kundevennlige holdninger Slurve med sikkerheten

11 Andre eksempler på etiske problemstillinger
Yngre funksjonær, småbarnsfar, bor hjemme og jobber sammen med erfaren funksjonær som ukependler Gjensidig respekt for hverandres ståsted? Yngre prosjektfunksjonær som ønsker å ta ut barselpermisjon Kan oppleve svært negative reaksjoner blant kollegaer og overordnede Gjør vi forskjell avhengig av kjønn? Bedriftenes ”policy” for rekruttering av mangfold Hovedsakelig ett kjønn fra en kultur…

12

13

14

15

16 Gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg.
Den gyldne regel: Gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg.

17 Dette burde likevel være noe endre ”spillereglene”
Hvis det er viktig å ha et godt renomme….. bør vi ta utfordringen nå… Dette burde likevel være noe hele næringen kunne samarbeide om….. ”Upsiden”: - Vi kan få ryddet opp - Styrker bransjens omdømme Ingen kan alene endre ”spillereglene” ”Downsiden”: - Andre kan tro det er verre enn det er - Begrenset entusiasme hos medlemsbedriftene - ”de hvite” - ”de grå”

18 Men uansett hva en bransjeforening gjør: Det er til syvende og sist de valg som menneskene i de mange tusen bedriftene foretar – som betyr noe

19 Videre arbeid i etisk utvalg
Være en positiv pådriver i medlemsbedriftenes etikkdebatt og være deres ressursgruppe i arbeidet med EBA`s etikkplakat Proaktivt ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene Følge BNL`s arbeid i å fremme byggenæringen som en respektert næring Fremme forslag for styret om eventuelle sanksjoner ovenfor medlemsbedrifter som gjennom sin adferd klart ikke forholder seg til etikkplakaten Etikkutvalget skal ha et aktivt forhold til media Etikkutvalget skal avholde møte minst to ganger i året


Laste ned ppt "We are all in the same boat together We are all in the same boat together! We have a policy to lessen the differnces between our white collar and."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google