Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 3 4 5 Det klart uakseptable Det klart akseptable Gråsonen ÷ +

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 3 4 5 Det klart uakseptable Det klart akseptable Gråsonen ÷ +"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 2

4 3

5 4

6 5 Det klart uakseptable Det klart akseptable Gråsonen ÷ +

7 6 Nyoppnevnt etisk utvalg fikk følgende mandat av generalforsamlingen 2003  Oppfordre til og tilrettelegge for etikkdebatt i medlemsbedriftene  Forståelse og grenseoppgang i forhold til lovverket  Løpende ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene  Revisjon av etiske regler

8 7 Etikkseminarer 2004 12 heldagsmøter i lokalavdelingene Program •- ”Moralsk Nærsynthet” v/Odd Trender, BNL •- Ny Konkurranselov v/ Øivind Seiergren EBA •- Seriøsitet i byggenæringen v/Øivind Seiergren EBA •- Forslag til EBA’s etikkplakat med gruppearbeide •- Opplegg for tilrettelegging og gjennomføring i den enkelte bedrift v/Odd Trender, BNL

9 8 Eksempler på problemstillinger i næringen – mesteparten direkte lovstridig! •Betale overtid med materialer •Føring av fiktiv kjørebok •Ta med overskuddsmaterialer hjem •Handle privat på prosjektets regning •La kunden få utført tjenester (materialer, arbeid) ”gratis” •Svart salg fra anleggene •Få tilbud på tjenester fordi du har en bestemt jobb/stilling

10 9 Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt??? •”Svart arbeid” utført privat •Av ansatte •Med bedriftens utstyr •Hjemme hos alle, inkludert ”sjefene” og kundene •50% av det norske folk synes svart arbeid er helt greit!! (januar04) •Godta forslag om svart oppgjør for jobber som i utgangspunktet var avtalt hvitt •Kunden får pris på et prosjekt der prisen innbefatter også private tjenester i forståelse med kunden •Reise på ”heisa”turer med leverandører •”Belønne” med alkohol

11 10 Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt??? •Beholde urettmessig godt oppgjør fra UE / leverandører •Ikke melde i fra hvis du har ”overfakturert” kunden •Bedriftenes belønningssystemer har ensidig fokusert på prosjektets bunnlinje •Fremmer lite kundevennlige holdninger •Slurve med sikkerheten

12 11 Andre eksempler på etiske problemstillinger •Yngre funksjonær, småbarnsfar, bor hjemme og jobber sammen med erfaren funksjonær som ukependler •Gjensidig respekt for hverandres ståsted? •Yngre prosjektfunksjonær som ønsker å ta ut barselpermisjon •Kan oppleve svært negative reaksjoner blant kollegaer og overordnede •Gjør vi forskjell avhengig av kjønn? •Bedriftenes ”policy” for rekruttering av mangfold •Hovedsakelig ett kjønn fra en kultur…

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16 Den gyldne regel: Gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg.

18 17 Hvis det er viktig å ha et godt renomme….. bør vi ta utfordringen nå… ”Upsiden”: - Vi kan få ryddet opp - Styrker bransjens omdømme ”Downsiden”: - Andre kan tro det er verre enn det er - Begrenset entusiasme hos medlemsbedriftene - ”de hvite” - ”de grå” Dette burde likevel være noe hele næringen kunne samarbeide om….. Ingen kan alene endre ”spillereglene”

19 18 Men uansett hva en bransjeforening gjør: Det er til syvende og sist de valg som menneskene i de mange tusen bedriftene foretar – som betyr noe

20 19 Videre arbeid i etisk utvalg  Være en positiv pådriver i medlemsbedriftenes etikkdebatt og være deres ressursgruppe i arbeidet med EBA`s etikkplakat  Proaktivt ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene  Følge BNL`s arbeid i å fremme byggenæringen som en respektert næring  Fremme forslag for styret om eventuelle sanksjoner ovenfor medlemsbedrifter som gjennom sin adferd klart ikke forholder seg til etikkplakaten  Etikkutvalget skal ha et aktivt forhold til media Etikkutvalget skal avholde møte minst to ganger i året


Laste ned ppt "2 3 4 5 Det klart uakseptable Det klart akseptable Gråsonen ÷ +"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google