Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Best sammen for reiselivet i Agder og Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Best sammen for reiselivet i Agder og Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Best sammen for reiselivet i Agder og Telemark

2 Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF):
Etablert av LO og NHO i 1982 (HF-B) – good guys and bad guys  Penger fra Opplysnings- og utviklingsfondet Partssammensatt styre Ca 20 løpende prosjekter, varighet 1 – 3 år (budsjett 2013 på 19 mill kr) Mer informasjon HFs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO-NHO

3 HA Kap. IX – informasjon, samarbeid og medbestemmelse, særlig § 9-1
Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling …. Det er en felles plikt for bedriftens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid. Hovedorganisasjonene vil ……. yte støtte til dette arbeid

4 Frigjøre ideer for meningsfylt utvikling
Visjon og hovedmål Frigjøre ideer for meningsfylt utvikling HF skal bidra til å bedre samarbeidsforholdene i bedriften og legge grunnlaget for utvikling og bedret lønnsomhet

5 Hvorfor samarbeide ? Samarbeid lønner seg
Samarbeid er veien til forbedringer, nyskaping og økt lønnsomhet Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i bedriften gir et konkurransefortrinn

6 Fordeler med bedriftsutvikling basert på bred medvirkning
For bedriften Løse problemer i produksjonen Delegering av ansvar og myndighet Kunnskap om kundebehov og krav Tilpasning til nye markeder og produktutvikling Bruke ny teknologi Erfaringskunnskap og praktisk innsikt Oppslutning om forr.ide og strategi Positivt bilde av bedriften innad og utad For de ansatte Medinnflytelse på egen arbeidsplass Større selvstyring og egenkontroll Jobbutvidelse, variasjon og læring Deltakelse i endringer Påvirke valg av løsninger Fornyelse og utvikling Er godt orientert Kjenner til egen betydning

7 "Best sammen" 3-årig prosjekt 12 bedrifter i Telemark og Agder 2 fellesseminar hvert år Interne prosjekter Arbeidsgruppe (LO/FF og NHO)

8 Strategi Misjon/formål Visjon Verdier Hovedmål Delmål Tiltak
handlingen


Laste ned ppt "Best sammen for reiselivet i Agder og Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google