Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver Ingebjørg Harto NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver Ingebjørg Harto NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver Ingebjørg Harto NHO

2 Dette er NHO •Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon •19 000 medlemsbedrifter, 488.000 årsverk •75% under 20 ansatte •Organiserer alle bransjer i privat sektor unntatt finans •Arbeider for bedre rammebetingelser for næringslivet •Lønnsforhandlinger og arbeidsgiverservise •20 landsforeninger, 15 regionkontor og Brusselkontor

3 Norsk næringsliv – hvordan ser det ut ? •206.000 AS •144.000 av disse omsetning under 5 mill pr.år •Mer enn halvparten ingen ansatte •Det store flertall max 3 aksjonærer •Eier aktiv i de fleste av selskapene •Et mindretall lån i bank •Mer enn halvparten bruker autorisert regnskapsfører •Alle har lovpålagt revisjon •Antall NUF øker mest av alle foretaksformer

4 Norsk næringsliv - rammebetingelser Kostnadsnivå •Rekordhøy sysselsetting gir rekordhøy lønnsvekst •Norsk lønnsnivå 50% over våre Europeiske konkurrenter !! •Lønnsnivå presser det generelle kostnadsnivået opp •Administrative kostnader ved etterlevelse av regler totalt beregnet til 2,6% av BNP

5 Næringslivet - rammebetingelser •Aksjelov fra 1994/96 lite differensiert mellom store og små AS •Regnskapsplikt for alle AS –Flertallet av små AS bruker regnskapsfører –Regnskapsfører autorisert og underlagt kompetansekrav, tilsyn og kontroll •Revisjonsplikt for alle AS –Alle AS har revisor, men revisor kan ikke benyttes til alt –Revisjon innrettes etter standarder utviklet internasjonalt rettet mot store og eller børsnoterte foretak •Snart eneste land i EØS med revisjonsplikt for alle AS –Land som tidligere har hatt revisjonsplikt avviklet dette

6 Rammebetingelser under utvikling… •Elektronisk kommunikasjon og innrapportering •Alt-Inn, SLN, SOFIE,.. •”Lønnsprosjektet” og andre fremtidige muligheter •Betydelige endringer i mulighet for mer målrettet utplukking av kontrollobjekter og målretting av kontrollstrategi

7 Næringslivets utfordringer = Norges utfordringer •Internasjonal konkurranse om nyetableringer •Internasjonal konkurranse om attraktivt næringsklima og selskapslovgivning –Konsekvenser av EU-retten –Delaware – effekten •EUs Lisboa strategi –Fokus på øket verdiskaping og nyetablering •Konkurranse om forenkling –25% reduksjon av administrative byrder - ”red tape” –Garanti mot ”gold plating av EU-regelverk”

8 Kostnadene ved revisjon •Gjennomsnittskostnad små AS ) –Omsetning < 3 mill kr. 20.000 ( Econ 2007 –Omsetning 3 – 5 millkr. 25.000 ( Econ 2007 –AS uten ansatte, noe mindre –Resultatgrad varierer – relativ kostnad tilsvarende –Belastningen for de minste som vanlig størst –De minste = de nyetablerte - ofte •Totalt 144.000 små AS kr. 1,8 – 2,3 mrd –NHDs undersøkelse 1,35 mrd (2006 tall)

9 Nytten ved revisjon •Revisjon –For det enkelte AS •varierer fra null til betydelig –For det enkelte AS interessenter •varierer fra null til betydelig •Forholdet til uavhengighetskrav –Begrenset adgang til rådgivning –Revisor som regnskapsfører og rådgiver ?

10 Nytten av revisjonsplikt •Det enkelte AS kan alltid velge revisjon; ingen nytte av revisjonsplikt •Det enkelte AS’ interessenter; varierer med størrelse, betydning for AS-et og risikoeksponering –Aksjonærer; en eller flere –Ansatte; ingen eller noen –Kreditor; Stor eller liten, kort eller lang –Kontrollmyndigheter og skatt; unndragelsesrisiko, avdekkingsmulighet, alternative kontrollmekanismer •Revisjonens innretning •Regnskapsfører •Elektronifisering av skatteetatens systemer; innberetning, registerdata, samkjøring, kontrollstrategier

11 Næringslivets anbefaling; se fremover ! •Nytten av revisjonsplikt for små AS liten i forhold til kostnadene •Kostnadene ved regeletterlevelse for små foretak må ned; forenkling nødvendig i et verdiskapingsperspektiv •Verdiskaping og entreprenørskap avgjørende for fremtiden •Norge må ha et attraktivt næringsklima i konkurranse med andre land; ingen andre vil ha revisjonsplikt for små; •Ingen særlige grunner for norske særregler ! •Konkurranse mellom ”revisor” og regnskapsfører om regnskapsføring og rådgiving gir bedre (og billigere ?) tjenester til bedriftene !

12 Revisjonsplikten for små AS må avvikles ! Takk for meg!


Laste ned ppt "Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver Ingebjørg Harto NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google