Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRINGSVENNLIGE ASKVOLL SEMINAR FOR POLITIKERE 22.APRIL 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRINGSVENNLIGE ASKVOLL SEMINAR FOR POLITIKERE 22.APRIL 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRINGSVENNLIGE ASKVOLL SEMINAR FOR POLITIKERE 22.APRIL 2013

2 I DAG SKAL VI SNAKKE OM: Næringslivets forventninger til kommunen Politikernes rolle i en næringsvennlig kommune  Politikernes handlingsrom og styringsinstrumenter  Forholdet mellom rollene som ombud og strateg  Forhold mellom politikk og administrasjon

3 NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE • Kommunal forvaltning og kommunale tjenester er et fortrinn i utviklingen av næringslivet i kommunen • Bedriftenes konkurransefortrinn starter lokalt i bedriftenes eget nærmiljø. • En effektiv kommunesektor som leverer gode tjenester til næringsliv og befolkning er derfor sentralt for lokal vekst og verdiskaping

4 NÆRINGSVENNLIG - BRUKERORIENTERT Er ikke å gi næringslivet medhold i saker hvor de ikke skal ha det MEN å behandle brukerne raskt, rettferdig, forståelig og respektfullt

5 HELHETLIG NÆRINGSPOLITIKK Forutsetter: • langsiktig samarbeid mellom kommune og næringsliv • sammenheng mellom næringsservice, lovpålagt tjenesteyting og forvaltningsoppgaver • høy kvalitet på kommunenes tjenester og forvaltning overfor næringslivet

6 Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er avgjørende for mange bedrifters konkurranseevne. Kommunene er bærebjelker i velferdssamfunnet, med ansvar for å tilby sentrale tjenester til innbyggerne og næringsliv. Samtidig har kommunesektoren betydelige oppgaver i å legge til rette for vekst og utvikling.

7 NHO SINE 10 FORVENTNINGER TIL KOMMUNESEKTOREN 1) Mer konkurranse om å utføre de kommunale tjenester 2) Utvikle kommunenes bestillerkompetanse som krevende kunde 3) Bruke offentlig-private samarbeidsformer (OPS) 4) Innføre den digitale kommunen 5) Satse på velferdsteknologi 6) Slå sammen kommuner til sterkere enheter 7) Unngå eiendomsskatt på verdiskapende kapital 8) Øke satsingen på samferdsel 9) Prioritere skolen som viktig kompetanseformidler 10) Skape gode møteplasser mellom bedriftene og kommunen

8 TRE KJENNETEGN PÅ GODE KOMMUNER 1.Kommunen har et næringsliv som vokser og skaper verdier (positiv lokal næringsutvikling) 2.Kommunen har utsikter til en sunn og bærekraftig utvikling som gjør den bedre i stand til å møte fremtidens krav og forventninger (robust lokal samfunnsutvikling) 3.Kommunen styres av lokalpolitikere som er opptatt av å legge til rette for vekst i næringslivet (gode kommunale rammevilkår/næringsvennlig lokalpolitikk)

9 KOMMUNEKÅRINGER Nærings NM 2012 http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/?fnr=14&knr=1428&ind=19 Bærekrafts NM 2012 http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/?fnr=14&knr=1428&ind=1 Effektivitets NM 2012 http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/?fnr=14&knr=1428&ind=51

10

11

12

13 Næringslivets forventninger i Askvoll

14 OPPLEVELSE AV KOMMUNEN GENERELT

15 15

16 16

17 FAKTORER SOM ER VIKTIGE FOR UTVIKLINGEN AV BEDRIFTEN

18 INFRASTRUKTUR 18

19 INFRASTRUKTUR

20 BRUKERERFARINGER MED TJENESTER: BYGGETILLATELSE “Minstekrav”

21 REGULERINGSSAKER “Minstekrav”

22 SØKT OM ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNALE FOND 22

23 SØKT RÅD OM ETABLERING/ UTVIKLING AV EGEN VIRKSOMHET 23 “Minstekrav”

24 ANSATTE I ASKVOLL 24

25 ANSATTE I ASKVOLL 25

26 VÅRE ANBEFALINGER: 1.Ferdigstillelse av kommuneplanenes arealdel 2.Revisjon av delegasjonsreglementet 3.Tydeliggjøre næringspolitikken 4.Tjenestebeskrivelser for tekniske saksområder 5.Tydeliggjøring tjenester fra næringskontoret - Bestemmelsene for kommunale fond - Veilednings-/rådgivingstjenester som ytes. 6.Opplæringstilbud til ansatte med bedriftskunder

27 Lederskap – våre tillitsvalgte Politikkutvikling – strategi og retningslinjer Samhandlings- og kommunikasjonseksperter POLITIKERNES ROLLE I EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

28 Politikernes handlingsrom og styringsinstrumenter Kommuneplan  Samfunnsdel  Arealdel  Andre planer for arealbruk POLITIKERNES ROLLE I EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

29 Politikernes handlingsrom og styringsinstrumenter Nærings-/omstillingsplan  Strategier  Handlingsplaner  Policy for bruk av økonomiske midler POLITIKERNES ROLLE I EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

30  Politikernes handlingsrom og styringsinstrumenter Budsjett Reglementer og retningslinjer POLITIKERNES ROLLE I EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

31  Politikernes handlingsrom og styringsinstrumenter Påvirker og pådriver POLITIKERNES ROLLE I EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

32 Lykke til videre !


Laste ned ppt "NÆRINGSVENNLIGE ASKVOLL SEMINAR FOR POLITIKERE 22.APRIL 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google