Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SørgardKonkurransestrategi1 Bertrand og Cournot Lars Sørgard Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SørgardKonkurransestrategi1 Bertrand og Cournot Lars Sørgard Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 SørgardKonkurransestrategi1 Bertrand og Cournot Lars Sørgard Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget

2 SørgardKonkurransestrategi2 Kamp i markedet •Utgangspunktet for bedriftene –Bedriftene har et koordineringsproblem –Står i fare for å konkurrere bort profitten •Men de har en rekke tiltak for å unngå konkurranse •Tema 1: –Hvorfor konkurrerer bedriftene? •Tema 2: –Hvordan unngår de konkurranse?

3 SørgardKonkurransestrategi3 Bertrand konkurranse •To bedrifter, 1 og 2 •Hver av dem har grensekostnad lik c •Ingen kapasitetsbeskrankninger •Identiske produkter •Simultan prissetting •Payoff = Profitt •Hvordan finne Nash likevekt?

4 SørgardKonkurransestrategi4 Incentivet til å senke prisen Hvis P 1 > P 2 > c: Bedrift 1 vil angre Hvis P 2 > P 1 > c: Bedrift 2 vil angre Nash likevekt : pris = grensekostnad (P = c)

5 SørgardKonkurransestrategi5 Hvorfor hard konkurranse? •Fristende å sette en pris under rivalens pris, for å stjele markedsandel •Når begge tenker slik, kan det enda med felles verste for bedriftene •Kan illustreres med enkelt eksempel –Grensekostnad lik null –To kunder, som etterspør en enhet hver –Hver bedrift har valget mellom høy og lav pris •Høy pris: 100 •Lav pris: 80

6 SørgardKonkurransestrategi6 Det gir fangens dilemma Bedrift 2 Høy prisLav pris Bedrift 1 Høy pris Lav pris (100,100) (160,0) (0,160) (80,80) (Bedrift 1, Bedrift 2) = Beste respons KARTELL KONKURRANSE

7 SørgardKonkurransestrategi7 Konkurranse eller… rovadferd? •Det er individuelt rasjonelt å sette lav pris –Uansett hva motparten gjør, er ditt beste valg lav pris –{Lav pris, Lav pris} er Nash-likevekt •Men kollektivt irrasjonelt å sette lav pris –Samlet profitt er 40 høyere ved KARTELL enn ved KONKURRANSE •Implikasjon –’Failing firm’ vil ikke nødvendigvis skyldes rovadferd –Kan rett og slett være ødeleggende konkuranse •SAS – Braathens – Color Air –Var det rovadferd av SAS, eller kun hard konkurranse om kundene?

8 SørgardKonkurransestrategi8 Eksempel: Kraft i 1992 •Kraftprodusentene fortvilet sommeren 1992, fordi pris var 2 øre/kWh (Sørkraft): –'Det er meningsløst at den gode varen som vi produserer skal selges for nesten ingenting, og at grunnen til dette er at vi og våre medprodusenter tilbyr varen til salg til denne prisen.’ •Eksempel på fangens dilemma …. –Når en har overflod av en homogen vare, er det fare for å ende opp i en ’ond sirkel’ •Stadig underkutting •Ender ned i pris (tilnærmet) lik grensekostnad •… eller tømte de magasinene om sommeren for å få høy pris om vinteren?

9 SørgardKonkurransestrategi9 Hvordan unngå hard konkurranse? 1.Produktdifferensiering (avsnitt 4.1.2 og 4.4) –Mister ikke alt salget dersom rivalen setter en lavere pris enn en selv 2.Klausuler og kontrakter (avsnitt 3.2) –Binder seg opp til å opptre annerledes 3.Frivillig kapasitetsbeskrankning (avsnitt 4.2 og 4.5 –Ingen grunn til å kutte pris, for en får ikke solgt noe mer enn dagens kapasitet 4.Spillet gjentas i flere perioder (kapittel 6) –Kan utløse priskrig hvis en bryter ut av en fredelig situasjon

10 SørgardKonkurransestrategi10 Klausuler og kontrakter •Eksempel: ’meet-competition’ clause [MCC] •Bedriften har en opsjon på å kunne matche et eventuelt bud av en rival •Kjært barn har mange navn (ikke bare MCC) •’meet-or-release’ •’last-look provision’ •Ikke uvanlig i bedriftsmarkedet •Men er også benyttet i forbrukermarkedet, for eksempel hvitevarer (Elkjøp): Hvis du finner varen billigere hos vår konkurrent, kan du komme tilbake til oss og få refundert prisdifferansen •Hva skjer hvis begge bedrifter har MCC?

11 SørgardKonkurransestrategi11 Begge har MCC Bedrift 2 Høy prisLav pris Bedrift 1 Høy pris Lav pris (100,100) (80,80) (Bedrift 1, Bedrift 2) KARTELL KONKURRANSE •Ingen av dem har lenger incentiv til å avvike fra en høy pris

12 SørgardKonkurransestrategi12 Prisgarantiklausul •Garanterer kunden den beste prisen den gir til andre kunder •Kunden kan være så mangt –’most-favoured-customer’ –’most-favoured-nation’ •Bidrar til mindre hard konkurranse –Dyrt for en bedrift å senke prisen til en kunde –Hver kunde mindre ivrig til å forhandle om pris Dersom du innen 30 dager etter kjøpet finner det samme produktet billigere hos oss [Elkjøp], utbetaler vi prisdifferansen

13 SørgardKonkurransestrategi13 Klausuler – et problem? 1.Mindre lønnsomt for rivalen å senke prisen –Møt-konkurransen klausul 2.Mer kostbart for en selv å senke prisen –Prisgarantiklausul 3.Mer kostbart for kundene å skifte selskap –Lojalitetsrabatter (EURObonus m.m.) •Mindre incentiv til aggressiv prising •Bør klausuler forbys?

14 SørgardKonkurransestrategi14 Investering og konkurranse •I mange næringer investeringsbeslutninger før de møtes i markedet –Investering i kapasitet –Investering i FoU –Investering i reklame •Charterselskaper til Syden –Inngår kontrakter om flyseter og hotellplasser minst ett år før selve charter-turen foretas –Tar listepris, eller den pris som klarerer markedet (restplasser)

15 SørgardKonkurransestrategi15 Kapasitetskonkurranse = Cournot •Trinn 1: Bedriftene setter kapasitet •Trinn 2: Bedriftene setter priser •Rent teknisk det samme som en modell der de setter kvantum (mengde salg) –COURNOT-konkurranse (avsnitt 4.2) •Kan da vise følgende: –Lite hard konkurranse selv om de opptrer uavhengig av hverandre (ikke kartell)

16 SørgardKonkurransestrategi16 Cournot-modellen •To bedrifter, 1 og 2 •c = grensekostnad for hver av dem •F = fast kostnad •Q i = Kvantum tilbudt av bedrift i, i=1,2 •P = A – Q 1 – Q 2 –En (invers) etterspørselsfunksjon, som er lineær •Følgende profittfunksjon for bedrift i: Pris

17 SørgardKonkurransestrategi17 Cournot-modellen forts. •Velger kvantum slik at en verken taper eller vinner på å selge mer: •Omformer uttrykket: •Kalt beste respons funksjon •For et gitt valg av rivalen, viser hvilket valg som er best for en selv

18 SørgardKonkurransestrategi18 Cournot-likevekt •Fristes ikke nå til å ta hele markedet (jfr. Bertrand) –Har ikke kapasitet til å dekke alle etterspørsel når en setter prisen på trinn 2 –Hver og en bevisst at en kan bidra til høyere pris ved å ha mindre kapasitet Q1Q1 Q2Q2 R2(Q1)R2(Q1) R1(Q2)R1(Q2) Pris = grensekostnad (Bertrand) Monopolpris

19 SørgardKonkurransestrategi19 Lite hard konkurranse? •Nå oppnår bedriftene profitt –Mindre hard konkurranse enn ved priskonkurranse, men hardere konkurranse enn ved kartell •Charterselskapene våren1996: –’.. det ligger an til færre restplasser enn i fjor... I bransjen mener man nå å ha funnet en behagelig balanse mellom tilbud og etterspørsel’. •Et fåtall aktører dominerte (og dominerer) denne bransjen •Lite hard konkurranse resultat av tilsiktet kapasitetsbegrensning

20 SørgardKonkurransestrategi20 Myndighetene maktesløse? •Hver og en opptrer uavhengig av hverandre –En Cournot-likevekt er en Nash-likevekt •Kan ikke forby dem å konkurrere slik •Må eventuelt gjøre noe med markeds-strukturen –Forbud mot bedriftserverv, for å sikre hard konkurranse •Air Tours + First Choice fusjon i EU –Retten omgjorde kommisjonens vedtak, og tillot en slik fusjon fra fire til tre bedrifter i charternæringen –EU har fokusert på faren for kartell, og dermed er det vanskelig å forby en fusjon som ikke fører til kartell –EU sitt regelverk nå foreslått endret, slik at det blir lettere å forby fusjon i et oligopol med konkurranse


Laste ned ppt "SørgardKonkurransestrategi1 Bertrand og Cournot Lars Sørgard Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google