Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillteori som verktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillteori som verktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillteori som verktøy
Konkurransestrategi - hjemmeside Lars Sørgard Spillteori som verktøy Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

2 Konkurransestrategi - hjemmeside
Dagens tekst Spill versus beslutninger Ulike typer spill Sekvensielle versus simultane Konflikt versus samarbeide Engangsspill versus gjentatte spill Privat informasjon? Faste regler i spillet? Terminologi Et eksempel på et spill – se slides ’strategiske trekk’ Utviklingen av high-definition TV USA versus Japan Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

3 Spill versus beslutninger
Beslutningsteori: Jeg opptrer ’fornuftig’ Ingen respons fra andre å ta hensyn til Kun en spiller eller veldig mange Spillteori: Det gjør også alle andre Gjensidig avhengighet Men kan være spill selv med mange aktører Gjensidig binding Velger kun en underleverandør blant mange Privat informasjon Låntaker; faren for mislighold høyst personlig Spill snarere regelen enn unntaket Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

4 Sekvensielle versus simultane spill
Sekvensielt: sjakk, etablering, … Simultant: lukkede auksjoner, forside avis, .. Ofte noe midt i mellom Fou; vet litt hva den andre gjør Sekvensielt eller simultant? Hvis usikker, anta simultant spill Hvis de handler sekvensielt, men de ikke kjenner motpartens handling før egen handling er det de facto et simultant spill Poenget er at i sekvensielle spill vil en part vite motpartens trekk før en selv handler Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

5 Sekvensielle versus simultane spill fortsettelse
Tenkemåten veldig forskjellig Sekvensielle spill Hva blir responsen? Baklengs induksjon? Simultane spill Hva gjør rivalen nå? Begrepet Nash-likevekt Ikke alltid fordel å handle først Cournot: Velger høyt kvantum først, og tvinger rivalen til å tilby et lite kvantum Bertrand: Velger høy pris først, men rivalen tjener mest; rivalen kan oppnå både høyere pris og større salg Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

6 Konflikt versus samarbeide
Historisk vært fokusert på nullsumspill Det den ene vinner, er lik tapet for rivalen Typisk for sport, men ikke for næringsliv? I næringslivet er ikke total gevinst gitt Samarbeide for å øke kaken Konkurranse for å få en større andel av kaken Eksempel: Tele versus media Media innhold og tele adgang til kunden Tele og media er komplementær Bra innhold skaper teletrafikk Brede bånd skaper interesse for innhold Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

7 Konflikt versus samarbeide fortsettelse
Tele og media kan øke kaken gjennom samarbeide Men innen hvert segment er det konkurranse Kan og tenkes at to bedrifter både konkurrerer og samarbeider Eksempel: NRK og TV2 Konkurranse om TV-seerne gjennom programvalg Samarbeide om sportsarrangement for å unngå budkrig og dermed senke kostnadene Co-opetition: konkurranse og samarbeide Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

8 Engangs- versus gjentatt spill
Engangsspill Selger noe til en turist Ingen neste periode Leder det til skruppel-løs adferd, eller ….? Gjentatt spill Bygge rykte 1. Snill, rettferdig, imøtekommende, .. Collusion Hvordan signalisere at en vil straffe avvik hardt? 2. Tøff, nådeløs, … Rovadferd (predation) Er det verdt å brenne penger for å oppnå rykte? Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

9 Konkurransestrategi - hjemmeside
Privat informasjon? Alle vet alt er svært sjelden tilfellet Sjakk ett eksempel der alle vet alt Bedrifter har privat informasjon Egne kostnader Produktutvikling Er det egentlig for mye hemmelighold? Bør fortelle at en har et nytt produkt? Men rivalen vet at informasjonen som lekker ut er selektiv Hvordan skape troverdighet? Sende signaler – lav pris signal om lav kostnad? Seleksjonsmekanisme – tvinge den informerte til å velge ved meny av to-delte tariffer Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

10 Konkurransestrategi - hjemmeside
Faste regler i spillet? Hvem bestemmer spillereglene? Kan i visse tilfeller ha mulighet før en møtes i markedet Eksempel: ved etableringsspill velger den etablerte Kapasitet Avtale med kunder Nedstrøms integrasjon Kan i andre tilfeller også endre spillets regler Eksempel: bringe inn nye spillere En som er i ferd med å bli kjøpt opp kan betale en annen for å by (White Knight) Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

11 Faste regler i spillet fortsettelse
Reitan-gruppen har endret spillets regler Lite hylleplass gir konkurranse om å bli valgt ut Fremtvinger Bertrand-lignende konkurranse Hakon-gruppen har støttet alternativ leverandør Aktiv støtte til Synnøve Finden Presser den dominerende aktør, Tine Men kan være risikabelt: helikopter i Nordsjøen Oljeselskapene ga støtte til alternativt selskap Konkurrent til Helikopterservice Men det ble så kjøpt opp av Helikopterservice Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

12 Konkurransestrategi - hjemmeside
MEN: MAKTA RÅR ….. Hvem er kreativ på Internett? Telenor som aksessleverandør? Innholdsprodusenter, som aviser med mer? Uten tvil: innholdsprodusenten ’Rolling Stones fortjener inntekten, ikke Valle Hovin’ Men innholdsprodusenter er det mange av Konkurranse om oppmerksomhet Innhold til lav pris eller pris lik null Telenor tar inntekt på surfing på Internett Spillet vinnes ikke av den kreative, men den som har makt og evne til å utmanøvrere de andre spillerne Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

13 TERMINOLOGI: Strategi
En spesifikasjon av handling i enhver tenkelig situasjon Hvis engangsspill: Handling = Strategi Hvis gjentatt spill, kan vi ikke observere strategi Den er en godt skjult hemmelighet Det å ikke ha en strategi er og en strategi En mulig strategi er følgende: Sett kartellpris i dag hvis alle gjorde det i forrige periode Hvis ikke, sett pris lik grensekostnad Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

14 Konkurransestrategi - hjemmeside
Payoff (=gevinst) Gevinst for en spiller i et utfall av spillet Utfall er kombinasjon av ulike spilleres handlinger Hvis to spillere og to valg hver, er det fire mulige utfall Rangering av payoff er ofte nok Trenger ikke alltid de absolutte tallene (jfr. senere) Payoff skal i prinsippet fange opp alt Hvis en spiller er altruistisk, skal det avspeiles i payoff Hvis usikkerhet, forventet payoff Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

15 Konkurransestrategi - hjemmeside
Rasjonalitet Vi antar rasjonell adferd Full kjennskap til vår egen nytte (veldefinert) Kan regne ut hvilken handling som best tjener våre interesser Det betyr IKKE at spillerne er Kun egoistiske Kun tenker myopisk Andre har samme verdisett Jfr. Saddam Hussein Irrasjonelt med krig, synes vi Eller rasjonelt ut fra hans definisjon av egne preferanser? Når spillerne møtes ofte – blir ’rasjonelle’? Kan det være rasjonelt å utgi seg for å være irrasjonell? Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

16 Konkurransestrategi - hjemmeside
Spillets regler Liste opp spillerne Trekkrekkefølge Strategiene for hver spiller Payoff for hver spiller i hvert utfall Rasjonelle spillere, gitt deres egne preferanser Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside

17 Konkurransestrategi - hjemmeside
Hva blir så løsningen? Ulike begreper for å definere stabil situasjon eller det vi karakteriserer for likevekt 1. Likevekt med dominerende strategier Dominerende strategi dersom en egen handling er ens beste valg uansett hva de andre spillerne gjør 2. Nash-likevekt Ingen vil angre når de ser hva motparten har gjort 3. Delspillperfekt likevekt Nash-likevekt for hele spillet, og Nash-likevekt for ethvert delspill Bayesiansk likevekt og perfekt Bayesiansk likevekt Likevektsbegreper i spill med privat informasjon Sørgard, 2003 Konkurransestrategi - hjemmeside


Laste ned ppt "Spillteori som verktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google