Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside1 Spillteori som verktøy Konkurransestrategi - hjemmeside Lars Sørgard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside1 Spillteori som verktøy Konkurransestrategi - hjemmeside Lars Sørgard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside1 Spillteori som verktøy Konkurransestrategi - hjemmeside Lars Sørgard

2 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside2 Dagens tekst  Spill versus beslutninger  Ulike typer spill –Sekvensielle versus simultane –Konflikt versus samarbeide –Engangsspill versus gjentatte spill –Privat informasjon? –Faste regler i spillet?  Terminologi  Et eksempel på et spill – se slides ’strategiske trekk’ –Utviklingen av high-definition TV –USA versus Japan

3 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside3 Spill versus beslutninger  Beslutningsteori: Jeg opptrer ’fornuftig’ –Ingen respons fra andre å ta hensyn til –Kun en spiller eller veldig mange  Spillteori: Det gjør også alle andre –Gjensidig avhengighet  Men kan være spill selv med mange aktører –Gjensidig binding •Velger kun en underleverandør blant mange –Privat informasjon •Låntaker; faren for mislighold høyst personlig  Spill snarere regelen enn unntaket

4 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside4 Sekvensielle versus simultane spill  Sekvensielt: sjakk, etablering, …  Simultant: lukkede auksjoner, forside avis,..  Ofte noe midt i mellom –Fou; vet litt hva den andre gjør –Sekvensielt eller simultant?  Hvis usikker, anta simultant spill –Hvis de handler sekvensielt, men de ikke kjenner motpartens handling før egen handling er det de facto et simultant spill –Poenget er at i sekvensielle spill vil en part vite motpartens trekk før en selv handler

5 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside5 Sekvensielle versus simultane spill fortsettelse  Tenkemåten veldig forskjellig  Sekvensielle spill –Hva blir responsen? –Baklengs induksjon?  Simultane spill –Hva gjør rivalen nå? –Begrepet Nash-likevekt  Ikke alltid fordel å handle først –Cournot: Velger høyt kvantum først, og tvinger rivalen til å tilby et lite kvantum –Bertrand: Velger høy pris først, men rivalen tjener mest; rivalen kan oppnå både høyere pris og større salg

6 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside6 Konflikt versus samarbeide  Historisk vært fokusert på nullsumspill –Det den ene vinner, er lik tapet for rivalen –Typisk for sport, men ikke for næringsliv?  I næringslivet er ikke total gevinst gitt –Samarbeide for å øke kaken –Konkurranse for å få en større andel av kaken  Eksempel: Tele versus media –Media innhold og tele adgang til kunden  Tele og media er komplementær –Bra innhold skaper teletrafikk –Brede bånd skaper interesse for innhold

7 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside7 Konflikt versus samarbeide fortsettelse  Tele og media –kan øke kaken gjennom samarbeide –Men innen hvert segment er det konkurranse  Kan og tenkes at to bedrifter både konkurrerer og samarbeider  Eksempel: NRK og TV2 –Konkurranse om TV-seerne gjennom programvalg –Samarbeide om sportsarrangement for å unngå budkrig og dermed senke kostnadene  Co-opetition: konkurranse og samarbeide

8 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside8 Engangs- versus gjentatt spill  Engangsspill –Selger noe til en turist –Ingen neste periode –Leder det til skruppel-løs adferd, eller ….?  Gjentatt spill –Bygge rykte  1. Snill, rettferdig, imøtekommende,.. –Collusion –Hvordan signalisere at en vil straffe avvik hardt?  2. Tøff, nådeløs, … –Rovadferd (predation) –Er det verdt å brenne penger for å oppnå rykte?

9 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside9 Privat informasjon?  Alle vet alt er svært sjelden tilfellet –Sjakk ett eksempel der alle vet alt  Bedrifter har privat informasjon –Egne kostnader –Produktutvikling  Er det egentlig for mye hemmelighold? –Bør fortelle at en har et nytt produkt?  Men rivalen vet at informasjonen som lekker ut er selektiv  Hvordan skape troverdighet? –Sende signaler – lav pris signal om lav kostnad? –Seleksjonsmekanisme – tvinge den informerte til å velge ved meny av to-delte tariffer

10 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside10 Faste regler i spillet?  Hvem bestemmer spillereglene?  Kan i visse tilfeller ha mulighet før en møtes i markedet –Eksempel: ved etableringsspill velger den etablerte •Kapasitet •Avtale med kunder •Nedstrøms integrasjon  Kan i andre tilfeller også endre spillets regler  Eksempel: bringe inn nye spillere –En som er i ferd med å bli kjøpt opp kan betale en annen for å by (White Knight)

11 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside11 Faste regler i spillet fortsettelse  Reitan-gruppen har endret spillets regler –Lite hylleplass gir konkurranse om å bli valgt ut –Fremtvinger Bertrand-lignende konkurranse  Hakon-gruppen har støttet alternativ leverandør –Aktiv støtte til Synnøve Finden –Presser den dominerende aktør, Tine  Men kan være risikabelt: helikopter i Nordsjøen –Oljeselskapene ga støtte til alternativt selskap –Konkurrent til Helikopterservice –Men det ble så kjøpt opp av Helikopterservice

12 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside12 MEN: MAKTA RÅR …..  Hvem er kreativ på Internett? –Telenor som aksessleverandør? –Innholdsprodusenter, som aviser med mer?  Uten tvil: innholdsprodusenten –’Rolling Stones fortjener inntekten, ikke Valle Hovin’  Men innholdsprodusenter er det mange av –Konkurranse om oppmerksomhet –Innhold til lav pris eller pris lik null –Telenor tar inntekt på surfing på Internett  Spillet vinnes ikke av den kreative, men den som har makt og evne til å utmanøvrere de andre spillerne

13 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside13 TERMINOLOGI: Strategi  Strategi: –En spesifikasjon av handling i enhver tenkelig situasjon  Hvis engangsspill: Handling = Strategi  Hvis gjentatt spill, kan vi ikke observere strategi –Den er en godt skjult hemmelighet –Det å ikke ha en strategi er og en strategi  En mulig strategi er følgende: –Sett kartellpris i dag hvis alle gjorde det i forrige periode –Hvis ikke, sett pris lik grensekostnad

14 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside14 Payoff (=gevinst)  Gevinst for en spiller i et utfall av spillet –Utfall er kombinasjon av ulike spilleres handlinger –Hvis to spillere og to valg hver, er det fire mulige utfall  Rangering av payoff er ofte nok –Trenger ikke alltid de absolutte tallene (jfr. senere)  Payoff skal i prinsippet fange opp alt –Hvis en spiller er altruistisk, skal det avspeiles i payoff –Hvis usikkerhet, forventet payoff

15 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside15 Rasjonalitet  Vi antar rasjonell adferd –Full kjennskap til vår egen nytte (veldefinert) –Kan regne ut hvilken handling som best tjener våre interesser  Det betyr IKKE at spillerne er –Kun egoistiske –Kun tenker myopisk –Andre har samme verdisett  Jfr. Saddam Hussein –Irrasjonelt med krig, synes vi –Eller rasjonelt ut fra hans definisjon av egne preferanser?  Når spillerne møtes ofte – blir ’rasjonelle’?  Kan det være rasjonelt å utgi seg for å være irrasjonell?

16 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside16 Spillets regler  Liste opp spillerne  Trekkrekkefølge  Strategiene for hver spiller  Payoff for hver spiller i hvert utfall  Rasjonelle spillere, gitt deres egne preferanser

17 Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside17 Hva blir så løsningen?  Ulike begreper for å definere stabil situasjon eller det vi karakteriserer for likevekt  1. Likevekt med dominerende strategier –Dominerende strategi dersom en egen handling er ens beste valg uansett hva de andre spillerne gjør  2. Nash-likevekt –Ingen vil angre når de ser hva motparten har gjort  3. Delspillperfekt likevekt –Nash-likevekt for hele spillet, og Nash-likevekt for ethvert delspill  Bayesiansk likevekt og perfekt Bayesiansk likevekt –Likevektsbegreper i spill med privat informasjon


Laste ned ppt "Sørgard, 2003Konkurransestrategi - hjemmeside1 Spillteori som verktøy Konkurransestrategi - hjemmeside Lars Sørgard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google