Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Lars Sørgard Konkurransestrategi Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (2003), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget System- og nettverkseffekter •Shapiro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Lars Sørgard Konkurransestrategi Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (2003), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget System- og nettverkseffekter •Shapiro."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (2003), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget System- og nettverkseffekter •Shapiro og Varian (1998): Network effects (se www.inforules.com)

3 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Hva er nettverkseffekter? •Tradisjonelle stordriftsfordeler på tilbudssiden •Fallende enhetskostnader •Kan i stedet ha stordriftsfordeler på etterspørselssiden (nettverkseffekter) •Desto flere brukere, desto større verdi har systemet for en enkelt bruker

4 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Eksempler på nettverkseffekter •Innen en produktgruppe •Faxmaskin, email, web, tekstemeldinger •For et spesielt produkt •Windows operativsystem •Selvforsterkende etterspørsel

5 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Etterspørsel hvis nettverkseffekt •Hvis ingen brukere i utgangspunktet •En ny bruker har ingen betalingsvilje •Hvis tilstrekkelig mange brukere •Finnes ikke noen nye brukere med betalingsvilje for produktet  Hvordan ser nå etterspørselskurven ut?

6 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Den ’nye’ etterspørselskurven Marginal betalings- vilje Antallet brukere Etterspørsel Tilbud N0N0 N1N1 Tre mulige tilpasninger: N = 0: Pessimistisk forventning N = N 0 : Lav forventning N = N 1 : Høy forventning

7 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Dynamikk mot likevekt Hvis marginal betalingsvilje overstiger kostnad  Markedet ekspanderer Marginal betalings- vilje Antallet brukere Etterspørsel Tilbud N0N0 N1N1

8 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Hva blir likevekt? •Hvis over kritisk masse (N 0 ) av brukere •Etterspørselen ’tar av’ monopol •Kan tippe mot monopol, hvis et produktmarked •Eksempler: •Faxmaskiner (system) •Windows operativsystem

9 © Lars Sørgard Konkurransestrategi

10 © Lars Sørgard Konkurransestrategi

11 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Nettverkseffekter - monopol •Ikke nødvendigvis det beste systemet som vinner •QWERTY vs DSK •Kollektive skiftekostnader •Møteplasser på nettet kan tippe •Auksjonsside (eBay) •Business-to-Business

12 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Auksjonsside på nettet    Andelen auksjoner 100% 50% Andelen brukere Skjør likevekt Robust likevekt

13 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Etableringskonkurranse •Utsikter til stor gevinst dersom en vinner •Et argument for å etablere seg, eller… ? •Jamfør •dot.com •dot.com selskapene •norske banker ved deregulering  Kamp om å vinne markedet?

14 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Π - E p Et etableringsspill E = Fast kostnad forbundet med etablering П = Nåverdi av å vinne, eksklusiv E p = Sannsynligheten for at en vinner 1 - p Etablering - E Kamp - E

15 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Fri etablering •Hvis fri etablering, vil bedriftene etablere seg inntil: pΠ – E = 0  p = E/Π Forventet gevinst Kostnad mange Hvor mange vil etablere seg?

16 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Markedslikevekt •La oss anta følgende: •Forventet nåverdi ti ganger etableringskostnad (П=10E) •Alle bedrifter lik sannsynlighet for å vinne (p=1/N)  10 bedrifter kjemper om å vinne Overetablering  Overetablering Stor potensiell gevinst  Mange mislykte etableringsforsøk

17 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Dot.com Dot.com – rasjonelle konkurser? Profitt 0 Tid Tap Forventet gevinst banknæringen Hva med banknæringen på slutten av 80-tallet?

18 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Implikasjoner for bedriftsstrategi •Advarselpotensiale kjempe •Advarsel: Desto større potensiale, desto flere vil kjempe om gevinsten •Men gitt at en tar opp kampen: Ekstra incentiv til å kamp om kundene i vekstfasen vekstfasen for en næring

19 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Bedriftsstrategi – først ute (1)Førstetrekksfordel De som var først ute på nettet og har fått en kritisk kundemasse, er i ferd med å vinne? Yahoo •Yahoo Amazon • Amazon eBay • eBay Kunder er lojale på nettet, og konkurrenter faller fra

20 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Bedriftsstrategi – gi bort (2) Gi-bort strategi i starten innelåste •Høste på et senere tidspunkt, når kundene er innelåste •Eks. 1: Filer som kan sendes (Adobe) •Eks. 2: Video og lyd på nettet (Real Player)

21 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Bedriftsstrategi - waporware (3) Pre-annonsering Forventninger er kritisk • Selvoppfyllende forventninger? waporware Forhåndsannonsere programvarer (waporware) • Microsofts EXCEL verse Quattro Pro

22 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Bedriftsstrategi - Lobby (4) Lobbyvirksomhet Direkte påvirkning av sentrale aktører Opinionsledere Journalister og andre som omtaler produktet Utviklere m De som lager web-sider og programmer

23 © Lars Sørgard Konkurransestrategi Bedriftsstrategi - Microsoft •Markedet for nettlesere •Fryktet at Netscape skulle vinne markedet •Kunne bli en ny plattform (i stedet for Windows) •Prøvde å påvirke sentrale aktører •Se www.usdoj.gov/atr/cases/exhibits/488.pdf (interne slides i Microsoft) www.usdoj.gov/atr/cases/exhibits/488.pdf

24 © Lars Sørgard Konkurransestrategi

25 © Lars Sørgard Konkurransestrategi

26 © Lars Sørgard Konkurransestrategi

27 © Lars Sørgard Konkurransestrategi


Laste ned ppt "© Lars Sørgard Konkurransestrategi Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (2003), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget System- og nettverkseffekter •Shapiro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google