Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6: Koordinert prissetting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6: Koordinert prissetting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6: Koordinert prissetting
Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget Kapittel 6: Koordinert prissetting Lars Sørgard Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

2 Gjentakelse kan lede til kartell (collusion)?
Åpent kartell LOVLIG Bedriftene har en allmenn kjent avtale som er lovlig rent juridisk Eksempel: OPEC Hemmelig kartell ULOVLIG Bedriftene har en avtale (muntlig eller skriftlig), men den er ukjent for utenforstående Eksempel: Rørgrossister i Norge Implisitt kartell (tacit collusion) LOVLIG? Ingen avtale mellom bedriftene, men det er i dets egeninteresse å holde høy pris Eksempel: SAS versus Braathens (?) Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

3 Hvorfor hjelper gjentakelse?
Skal-skal ikke bryte ut fra en fredelig sameksistens med høye priser? Kortsiktig gevinst ved å bryte ut, da en stjeler markedsandeler (fangedilemmaet) Langsiktig tap dersom rivalene svarer med og å senke prisen (straffereaksjon) Når de møtes kun en gang i markedet, er det ingen incentiver til samarbeide Gjentakelse kan hindre priskutt Avstår fra kortsiktig gevinst, for å unngå en ødeleggende priskonkurranse Samme incentivene til stede i samtlige tre ulike kartellformer som er nevnt over Det i seg selv gjør saken vanskelig for myndighetene Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

4 Skal-skal ikke bryte ut?
Kartellet har følgende 'regel' for handling: Sett monopolpris i denne periode hvis begge satt monopolpris i forrige periode. Hvis ikke, opptre som i statisk Nash-likevekt (Konkurranse) Profitt πD Avvik δ = Diskonteringsfaktor GEVINST πM Samarbeide TAP πN Konkurranse Tid Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

5 Konkurransestrategi - kapittel 6
Begreper πM = Profitt hvis begge setter monopolpris πD = Profitt hvis pris under monopolprisen og rivalen holder monopolprisen πN = Profitt hvis statisk Nash-likevekt δ = diskonteringsfaktor En krone i neste periode neddiskontert til idag δ nær 1 kan skyldes Tålmodig eier (lav rentesats r) Kort periodelengde Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

6 Konkurransestrategi - kapittel 6
Krig eller fred? Individuelt rasjonelt å ikke avvike dersom: Kartell Avvik Konkurranse Individuelt rasjonelt å opprettholde fredelig sameksistens dersom: Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

7 Potensiale for kartell?
Når δ er tilstrekkelig høy legger stor vekt på framtidig profitt rivalen kan reagere raskt (periodelengden kort) Dersom en kan raskt avsløre avtalebrudd vil de andre i kartellet raskt kunne reagere 2. Når πN er lav relativ til πM Lav profitt når kartellet har brutt sammen sml. med kartell-likevekten Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

8 Karakteristika for et marked med mulighet for vellykket kartell
Tålmodige bedrifter Eierne er langsiktige investorer som ikke kun er ute etter kortsiktig profitt Rask respons Kort tid før rivalene oppdager at vi har senket prisen, og dermed kort tid før de reagerer Utsikter til hard konkurranse Stort tap når priskrigen først braker løs Få bedrifter Begrenset potensiale for å øke egen markedsandel Etableringshindringer Høy pris av de etablerte vil ikke føre til nyetableringer Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

9 Sentralt punkt: Gjennomsiktighet
Uskyldig informasjonsutveksling, om solgt kvantum etc, kan opprettholde kartell Rask respons, og dermed mindre å tjene på å bryte ut Tilsynelatende ’uskyldige’ bransje-sammenslutninger ikke så uskyldige? Bør konkurransemyndighetene sørge for mye informasjon i markedet? I dansk konkurranselov var det eksplisitt at transparens (mye informasjon) var bra Gjorde det mulig for kundene å bli informert om hvor det var billigst Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

10 Eksempel: Dansk betongindustri
Ikke mulig å transportere ferdigbetong over lange avstander Regionale oligopoler, og dermed potensiale for koordinert prissetting Myndighetene observerte lite hard konkurranse Listepriser, og så hemmelige rabatter Myndighetene startet å offentliggjøre de inntil da hemmelige rabattene Kunne abonnere på slik informasjon fra konkurranse-myndighetene i Danmark Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

11 Konkurransestrategi - kapittel 6
Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

12 Konkurransestrategi - kapittel 6
Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

13 Konkurransestrategi - kapittel 6
Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

14 Potensiale for kartell i kraft i 92?
Tålmodige eiere (+) Enten offentlige eiere (Statkraft) eller store norske selskaper (Hydro) Ikke kun opptatt av kortsiktige profitthensyn Avvik blir oppdaget fort (+?) Daglige noteringer på spotmarkedet blir alment kjent umiddelbart Kan raskt observere om avtalen holdes Men mange bilaterale avtaler, mindre gjennomsiktig Potensiale for hard konkurranse (+) Alternativet (2 øre kwH) er pris lik grensekostnad Disiplinerer hver enkelt fra å bryte ut Mange produsenter (-) Taler mot at de lyktes Etableringshindringer (+) Avtale undergraves ikke av nyetableringer Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

15 Men stilltiende kartell, eller …?
Prisdirektoratet undersøkte hva som hadde skjedd '... Statkraft forut for prishoppet aktivt orienterte konkurrenter om at det ikke ville selge spotkraft til under 10 øre/kWh fra 1.oktober' 10 øre/kWh ble et ’focal point’, noe som bransjen bekreftet 'Det erkjennes av bransjen selv at det har etablert seg en sammenfallende oppfatning av at spotkraft ikke skal leveres til under 10 øre/kWh' Var det da et stilltiende samarbeide, eller? Prisdirektoratet sendte brev til Næringsdepartementet (eier av Statkraft), men intet mer skjedde Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

16 Konkurransestrategi - kapittel 6
Hva er lov? Konkurranselovens forbud mot samarbeid om og påvirkning av: § 3-1: Priser, avanser og rabatter § 3-2: Anbud § 3-3: Markedsdeling § 3-4: Sammenslutninger som oppfordrer EØS-avtalens artikkel 53: Forbud mot avtaler eller samordnet opptreden som har til formål eller virkning å begrense konkurransen Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

17 Hvor går egentlig grensen?
Direkte kommunikasjon er åpenbart ulovlig Men hva med enveis kommunikasjon? Jfr. Statkraft høst 92 – enveis kommunikasjon uten at det ble reist sak Free Record Shop i Aftenposten desember 94: ’Det er ingen vits med priskrig … Vi vil snakke med de andre kjedene. Vi håper at Akers Mic vil heve sine priser når vi gjør det’ Ble innkalt til Konkurransetilsynet, men ingen tiltale Synes å være et krav om kontakt, men hva er kontakt? Hvor indirekte kan kontakten være? Uavklart grenseland, både i norsk og i EØS lovgivning Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

18 Bransjeorganisasjoner
§ 3-4: Forbud mot at sammenslutninger fastsetter eller oppfordrer til reguleringer  Håndverkerforening i Kristiansand ’Ingen god håndverker tar en pris under 250 kroner’ Personen ble bøtelagt Frikjent i Høyesterett ut fra hensynet til ytringsfriheten Men foreningen ble bøtelagt Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

19 Hva med indirekte kommunikasjon?
Signaliserer til hverandre hvordan de evt. vil opptre hvis rivalen endrer prisen Kan ha lignende effekter som en møt-konkurransen klausul Eksempel 1: Bensinkrig på Os Illustrerer effekt av momentan respons fra rivaler Eksempel 2: Aviser i New York Eksperimenterte med prisendringer i ett segment av markedet Eksempel 3: Kampen mot JET Hvordan bruke pressen som informasjonsmormidler Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

20 Bensinkrig på Os en søndag
Hydro: Andre: Pris SØNDAG 5.89 MAN LØR 8.79 4.79 Tid Eksempel på signalisering av tit-for-tat, eller … ? Hvordan var det mulig å komme tilbake til ’høy pris’? Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

21 Konkurransestrategi - kapittel 6
Tåken letter i New York Avispriser i Staten Island, del av New York, i 1994 Pris $ Daily News: New York Post: 0.50 0.25 0.40 Tid Det store priskuttet et signal om hva som kunne skje i andre segmenter i New York området? Daily News tok signalet, og valgte å øke prisen? Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

22 Bensinmarkedet i Norge
JET etablerte seg i 1996 La seg under de andre selskapene i pris Hvordan svarte de etablerte? Priskonkurranse mot JET i 1996 Benyttet pressen til å gi signaler om at de ønsket å avblåse priskrigen Endte med at en gikk foran og hevet prisen Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

23 Konkurransestrategi - kapittel 6
Bensinmarkedet forts. i Dagens Næringsliv (Shell): ’Alle taper store penger. .. Utålelig i det lange løp’ i Aftenposten (ESSO): ’ESSO vil ikke med rene ord oppfordre andre selskaper til å heve prisen’ Andre selskaper med lignende uttalelser i Dagens Næringsliv (Hydro/Texaco): ’Uansett hva konkurrerende stasjoner gjør, vil Hydro/Texaco sette en minstegrense på 7.50’ Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

24 Konkurransestrategi - kapittel 6
Bensinmarkedet forts. De andre fulgte etter: Statoil: ’I de områder prisen er på vei opp, vil også vi sette opp prisen’ ’Jet er beredt til å heve prisene i den grad de andre selskapene gjør det’ ESSO: ’Vi er i ferd med å tilpasse oss, men ser det an på enkelte steder’ Dermed var hver sikret å ikke være Svarteper Gikk fra lav pris for alle, til høy pris av alle Hindret mellom-tilfellet, der en var alene om høy pris Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

25 Konkurransestrategi - kapittel 6
Bensinmarkedet forts. JET til Aftenposten : ’Vi har folk ute som sjekker prisene på andre bensinstasjoner to til tre ganger hver eneste dag. Hvis prisene går opp på de andre stasjonene, følger vi etter. Men vi legger oss alltid øre under’ Igjen – signal om rask prisrespons kan holde høye priser i sjakk Men er dette ulovlig i henhold til loven? Burde det vært grepet inn mot den type adferd sett fra samfunnets side? Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

26 Vanskelig å gripe inn mot kartelladferd
Myndighetene har et problem med å bevise at loven er brutt Selskapene har egeninteresse av å ikke konkurrere Kan derfor ikke utelukke stilltiende kartell Grenseland for hva som er lovlig Direkte kommunikasjon er klart ulovlig Men hva med (i) enveis kontakt og (ii) indirekte kontakt? Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6


Laste ned ppt "Kapittel 6: Koordinert prissetting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google