Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestetilbud til barn og unge med funksjonshemming i Sandefjord Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestetilbud til barn og unge med funksjonshemming i Sandefjord Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestetilbud til barn og unge med funksjonshemming i Sandefjord Kommune

2 Organisering Seksjon for helse og oppvekst –Helsesøstertjenesten –Fysio- og ergoterapi for barn –Barnevern Seksjon for botiltak og aktivitet –Avdeling for avlastning og støttekontakt for de under 18 år –Barnebolig Seksjon for senter og hjemmetjeneste –Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Seksjon for skole, barnehage og PPT

3 Koordinerende Enhet for barn og unge Opprettet etter at Sandefjord fikk flere avvik på system nivå etter tilsyn i 2006 Plassert i Utredningsavdelingen – etter ”en vei inn” modellen Hovedmål: Å sikre at kommunen oppfyller lovens krav på området habiliteringstjenester til barn.

4 Medlemmer Leder – 20% stilling Leder Avdeling for utredning og saksbehandling Leder for avdeling Teksleåsen ( Avlastning og støttekontakt) Leder for fysio- og ergoterpitjenesten til barn og unge Helsesøster Representant fra PPT Representant fra skole på 1 møte pr mnd I tillegg ble det bestemt at andre involverte ansatte i Sandefjord kommune kunne bli innkalt til møtene etter behov – som barnevern f eks

5 Koordinerende Enhet for barn og unge i praksis Systemansvarlig for Individuell Plan Tildele koordinatorer Opplærings- og oppfølgings ansvarlig for koordinatorer Utarbeide maler og skjematikk Enkeltsaker

6 Koordinering i praksis Koordinator rollen styrket Koordinator rollen ha myndighet i organisasjonen Nedtoning av ansvarsgrupper – vurdere hensikt Enkel mal for Individuell Plan

7 Koordinator opplæring/oppfølging 2 dagers grunnkurs Refleksjonsgrupper Temadager Håndbok for koordinatorer Mulighet til å møte i Koordinerende Enhet

8 Pr 31.12.2008 var det 150 barn i Sandefjord kommune som hadde fått tildelt koordinator. Alle barna har ikke fått utarbeidet individuell plan, men det er heller ikke slik at alle foreldre ønsker dette. Det var ca 35 ansatte som hadde fått koordinatoroppdrag. Av disse jobber 7 i Skole- og barnehageetaten.


Laste ned ppt "Tjenestetilbud til barn og unge med funksjonshemming i Sandefjord Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google