Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene
Taushetsplikt og samarbeid v/advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Jeg er bedt om å redegjøre for status og siste utvikling innenfor temaene egenregi og offentlig støtte. Dette er to ganske forskjellige temaer fordi det ene dreier seg unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser og det andre dreier seg når det offentlige kan dele ut økonomiske midler til næringsdrivende. Det sier seg selv at jeg ikke kan gå i dybden av disse problemstillingene, men jeg skal gi en oversikt over den siste utviklingen på området. Jeg kommer også til å forutsette en del kunnskap hos dere. KS Omstilling og konkurranse

2 Noen postulater Samarbeid er viktig for å gi best mulige tjenester.
Samarbeid er viktig få å bruke kommunens ressurser best mulig. Det er ikke tvil om at samarbeid er til brukerne beste. Taushetsplikten må ikke være til hinder for godt samarbeid.

3 Men hvorfor …? Hvorfor har vi egentlig taushetsplikten?
Hvorfor butter det i mot når etater forsøker å samarbeide? - Er det egentlig taushetsplikten, eller er denne bare en ”god unskyldning”? Hvorfor føler ikke alltid bruker at samarbeid er til brukers beste? KS Omstilling og konkurranse

4 Hvorfor har vi egentlig taushetsplikten?
Hvorfor butter det i mot når etater forsøker å samarbeide? Hvorfor får taushetsplikten ”skylda”? Hvorfor føler ikke alltid bruker at samarbeid mellom etater er til brukers beste?

5 Hvem setter premissene for samarbeidet?

6 Kan bruker være trygg på dem som skal hjelpe?

7 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid om …

8 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid MED …

9

10 Hva tenker de ansatte? Hva kan jeg egentlig si/gjøre?
Hva kan de andre egentlig si/gjøre? Hvordan jobber egentlig de andre?

11 Taushetspliktsreglene – noen utgangspunkt
= Plikt til ikke å spre enkelte typer opplysninger Ulike regler for ulike tjenesteytere/yrkesgrupper Reglenes oppbygning Hovedregel: Taushetsplikt om ”noens personlige forhold” Unntaksbestemmelser – når andre hensyn er sterkere! Konsekvenser ved brudd: straff, arbeidsrettslige reaksjoner, erstatningsansvar

12 … og noen til! Den som opplysningene gjelder har rådighet over dem!
Ikke bare plikt til å hindre at opplysningene sies videre – plikt til å hindre all type spredning Ikke slik at man har rett til å gi opplysningene videre til andre som har taushetsplikt! Ikke fri rett til å spre opplysningene innen ett organ!

13 Tre ulike regelsett om taushetsplikt
Yrkesmessig taushetsplikt helsepersonell Alminnelig taushetsplikt etter fvl. alle Særlig taushetsplikt for spesielle tjenester Bla sosialtjeneste og barnevern

14 Hovedregel om taushetsplikt (fvl. § 13)
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. KS Omstilling og konkurranse

15 Unntakene ulike i de ulike lovene
Hensynene bak reglene og unntakene er ulike for de ulike gruppene Eneste felles unntak: Anonymitet Samtykke

16 Særlig om samtykke Opphever ellers lovpålagt taushetsplikt!
Ingen formkrav – men dokumentasjon ekstremt viktig Informert samtykke – sikre moden overveielse av; hva som skal formidles, til hvem det skal formidles og hva opplysningene skal brukes til Fritatt fra taushetsplikt så langt som samtykket rekker – men hvor langt er det? Ditt ansvar å være sikker på at du er innenfor grensene! Høyesteretts dom og kjennelse - Rt

17 Intern strategi? Mål: Danne grunnlag for samarbeid på tvers av tjenestesektorene Middel: Nødvendig å kjenne egen taushetsplikt Nødvendig å kjenne andres taushetsplikt Nødvendig å kjenne rammer og arbeidsmetoder til de enhetene det skal samarbeids med Nødvendig å utarbeide rutiner som har fokus på samarbeid

18 Ekstern strategi Mål: Oppnå tillit som danner grunnlag for godt samarbeid. Midler: God informasjon til brukeren om taushetsplikten og samarbeid God informasjon og gode rutiner i forbindelse med innhenting av samtykke God informasjon til allmennheten om samarbeid og taushetsplikt

19 Hvor er veilederen? Veilederen finnes i elektronisk versjon
Alle kan laste den ned/skrive den ut Gå inn på ”FOU-databasen” og søk på taushetsplikt


Laste ned ppt "v/advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google